I en verden designet for menn, setter vi jenter først

Plan vil gi alle barn like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først.

Over hele verden blir jenter diskriminert og stiller i andre rekke. Med dagens utvikling kan det ta opp mot 200 år før vi oppnår likestilling.

Det går en rød tråd fra eksemplene i filmen til de store globale problemene som Plan jobber med, som barneekteskap, kjønnsbasert vold og overgrep. Eller at jenter ikke får fullføre skolen - bare fordi de er jenter.

Jenter og gutter har like rettigheter. Slik fungerer det ikke i praksis.

– Skal vi få til reell likestilling, må vi tørre å sette jentene først. Det er på høy tid, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge. 

Der abort er ulovlig
Kvinners rett til fri abort er truet i flere amerikanske stater, men det er først og fremst i Sør-Amerika og Afrika at abort er ulovlig, i tillegg til Malta og Andorra i Europa. Les mer på reproductiverights.org
Hey Google!
Den amerikanske språkprofessoren Rachel Tatman undersøkte i 2016 hvor mye bedre Google sin stemmegjenkjenner forstår menn enn kvinner. Funnene hennes viser at den kunne gjengi en mannlig stemme 70% bedre enn en kvinnes. Les mer på makingnoiseandhearingthings.com
Barnebrud fra filmen "In a world designed for men we put girls first"
Familien min planla dette bryllupet fordi jeg er en økonomisk belastning.

Barneekteskap henger som regel sammen med fattigdom. Foreldrene til jentene føler de ikke har noe annet valg enn å gifte bort døtrene sine. Jo eldre jenta blir, jo vanskeligere blir det å sikre fremtiden hennes.

Les mer om barneekteskap.

Ben, skolebøker og teksten "Fra nå av går jeg glipp av skolen én uke hver eneste måned."

Mensen er i mange utviklingsland tabubelagt og noe som ikke blir snakket om. I tillegg blir mange jenter ansett som «skitne» i perioden de menstruerer. Mangel på bind og toaletter gjør også at mange jenter dropper ut av skolen.

Plan jobber for at jenter kan leve frie liv og gå på skolen – også når de har mensen. 

Beskyttelse for hvem?
95 prosent av kvinnelige ansatte i nødetater i Storbritannia meldte at de slet med at beskyttelsesutstyret ikke var tilpasset deres kroppsfasong, men laget for gjennomsnittsmannen. Det viser en britisk undersøkelse fra 2017. Les mer på tuc.org.uk
Kvinnelige sjåfører har 47 prosent større sjanse for å bli alvorlig skadet i bilulykker enn menn.
Dette viser resultatet av forskning utført på Center for Applied Biomechanics, University of Virginia, 2011. Her sammenlignet de skader hos kvinnelige og mannlige sjåfører fikk i samme type kollisjoner. Les mer om kvinnelige sjåfører og skader (pdf)
Medisiner for menn
Det kan være vanskelig å stille diagnoser og vite hvordan kvinner reagerer på medisiner, for mye medisinsk kunnskap bygger på menn som norm. Mye grunnforskning, særlig i dyreforsøk, gjøres kun på hanndyr, fordi de har færre hormonsvingninger enn hunndyr. Les mer på kjonnsforskning.no
Ansiktet til eldre kvinne, hender drar i kinnene hennes
...men kvinner utgjør 90 prosent av testpersonene på antirynkeprodukter.

Criado Perez, Caroline (2019): Invisible Women, Chatto & Windus (s. 203).

Å sette jenter først betyr for eksempel at Plan støtter tiltak som gir jenter lik tilgang til skole og likt utbytte av undervisningen som gutter. I landene der vi arbeider for barns rettigheter, er det flere jenter enn gutter som slutter på ungdomsskolen. For å begrense frafallet, trenger jentene trygge og adskilte toaletter, de trenger trygg skolevei hvor de ikke blir trakassert, gutter og jenter trenger seksualitetsundervisning, jenter trenger foreldre som forstår behovet for utdanning og de trenger at guttene respekterer dem.

Over hele verden involverer vi både gutter og jenter i prosjekter som fremmer likestilling. 
 

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet
11-åring titter fram bak slør
- Mamma vil at jeg skal gifte meg fordi hun ikke har noen penger. Jeg har sagt at jeg ikke vil. Jeg er for ung. Jeg vil gå på skolen.
Amal, 11 år
Les historien til Amal
Ung jente inne på "jenterommet" på skolen
Etter at Plan bygde et "jenterom"  på skolen, er det ingen jenter som slutter lenger.
Slik bidrar "jenterommet" til at tenåringsjentene fullfører skolen
Jente som smiler og viser v-tegn
Når må Bhumika (7) gifte seg? – Hvis familien vår ikke får endene til å møtes, er jeg redd for hva som kan skje.
Storesøster Suman (17) - som allerede er gift
Ni av ti jenter blir gift før de er 18 i Nepal

Vanlige spørsmål

Hvorfor har Plan et spesielt fokus på jenter?

Med dagens utvikling er det ventet at det kan det ta inntil  200 år før vi oppnår global likestilling, og hele 60 år i Norge. Det er ikke raskt nok.

Over hele verden blir jenter diskriminert og stiller i andre rekke. Der Plan arbeider er det ofte store forskjeller på mulighetene til barn, avhengig av om de er jente eller gutt.

Mange jenter går glipp av skolegang, i alt 132 millioner jenter mangler på skolebenken. Årsakene er blant annet barneekteskap, tenåringsgraviditet, fattigdom og kultur. Konsekvensene kan være svært alvorlige. Jenter som mister skolegang, mister også en vei ut av fattigdom. Sannsynligheten for barneekteskap øker, og mange mister muligheten til å bli økonomisk selvstendige og leve frie liv. 

I Bangladesh, for eksempel, blir 59 prosent av jentene gift før de fyller 18. Dystre tall viser også at på verdensbasis er det så mange som en av tre kvinner som i løpet av livet blir utsatt for seksuelle overgrep eller seksualisert vold. 

Visste du at..

  • På verdensbasis blir en av tre kvinner blir utsatt for seksuelle overgrep eller seksualisert vold i løpet av livet.
  • Hver dag blir 33.000 jenter under 18 gift. 
  • Av verdens 781 millioner analfabeter så er to tredeler kvinner. 
  • Kvinner har 47 prosent større sannsynlighet for å bli skadet i en bilulykke enn menn fordi de fleste biler ikke er designet for kvinnelig anatomi, f.eks. bryster og smalere skuldre. 
  • Mindre enn 20 prosent av verdens landeiere er kvinner. 
  • Vi vet mindre om kvinnehelse fordi kvinner ofte utelukkes fra forskning, da det tradisjonelt sett brukes hannmus i forskning fordi hunnmus har mer kompliserte hormoner. 

For å utjevne forskjellene og for å kunne nå FNs bærekraftsmål, så må vi prioritere jentene. Vi må sette jentene først for å gjøre verden bedre for alle. 

Hvordan jobber Plan med jenter og likestilling?

Plan International jobber for barns rettigheter i 55.000 lokalsamfunn verden over. Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter. 

Opplysningsarbeid: Mange barn og unge vet ikke om hvilke rettigheter de har, for eksempel til skolegang og beskyttelse mot vold og barneekteskap. Dette gjelder særlig jenter. Barn som kjenner rettighetene er bedre i stand til å stå opp for seg selv og andre, og er ofte med på å forandre sine lokalsamfunn til å bli mer rettferdige. Derfor gir Plan opplæring i rettigheter og er opptatt av medvirkning

Utdanning: Utdanning er viktig for å bryte ut av fattigdom, og Plan jobber for at alle barn skal fullføre en god utdanning av høy kvalitet. Det er særlig mange jenter som dropper ut av skolen, derfor jobber vi også med barrierer som hindrer jenter i å fullføre utanningen sin, for eksempel ved å stoppe barneekteskap og sørge for trygge toaletter på skolen. 

Holdningsendringer: Mange steder blir jenter diskriminert både av lokalsamfunn og egen familie - bare fordi de er jenter. Derfor jobber vi for å for å avskaffe skadelige praksiser og diskriminerende holdninger. Dette gjør vi i samarbeid med barn og unge selv, foreldre og lokalsamfunn, lokale ledere og myndigheter.

Påvirkningsarbeid: I mange land hvor Plan jobber, mangler det lovverk eller politikk om barns rettigheter. Det er også et problem at lovverket er for svakt eller ikke blir håndhevet. Plan driver påvirkningsarbeid for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og likestilling. 

Hva med gutta?

Plan International jobber for både jenter og gutter i vanskelige situasjoner. Vi bidrar til at barn og unge blir beskyttet mot vold og barneekteskap, får jobbmuligheter, utdanning og kunnskap om sine rettigheter. 

Vi gir opplæring til jenter og gutter om barns rettigheter og likestilling, for eksempel retten til utdanning og til en trygg oppvekst. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Og barn og unge som vet at gutter og jenter har de samme rettighetene, vil oftere behandle hverandre med respekt. 

Barneekteskap er ikke bra for noen, verken gutter eller jenter. Det hindrer utvikling og likestilling i verden, og opprettholder fattigdom. Derfor involverer vi både gutter og jenter, kvinner og menn i arbeidet mot barneekteskap. 

Vi bidrar til å styrke skolen, slik at flere jenter og gutter fullfører utdanningen, noe som kan gi en vei ut av fattigdom. Og fordi jenter dropper oftere ut av skolen enn gutter, jobber vi spesielt med de utfordringene jentene opplever, slik at jenter og gutter får like muligheter. 

Plan samarbeider med næringslivet for å skape nye arbeidsplasser for unge. Samtidig gir vi yrkesopplæring og veiledning til unge som vil ut i jobb. Unge kvinner stiller ofte svakere i arbeidsmarkedet enn menn, derfor jobber vi spesielt for å styrke deres mulighet for lønnet arbeid. 

I kriser og konflikt bidrar vi til at jenter og gutter får skolegang og trygge omgivelser. Samtidig er vi spesielt oppmerksomme på situasjonen til tenåringsjenter, for når katastrofen rammer, opplever de økt risiko for seksuell vold, barneekteskap og mangel på skolegang. 

Hvordan kan jeg bidra?

Du kan bli Planfadder

Som Planfadder bidrar du til at barn og unge blir beskyttet mot vold og barneekteskap, får utdanning og jobbmuligheter. Takket være fadderne kan flere barn vokse opp i trygge lokalsamfunn hvor barns rettigheter blir respektert, og hvor jenter får de samme mulighetene som gutter.

Hva innebærer det å være fadder? 
Når du blir Planfadder, får du bilder av fadderbarnet og informasjon om familien, barnet og lokalsamfunnet. Du får også vite mer om Plans arbeid, både i området der fadderbarnet bor og i andre land. Hvis du vil, kan du sende en hilsen til fadderbarnet ditt. Og skriver du, får du svar.

Det koster 300 kroner i måneden, og du kan få skattefradrag. 

Les mer: