Ønsker du deg et fadderbarn?

Med din støtte kan vi gi barn utdanning, bedre helse, beskyttelse og økonomisk sikkerhet. 

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Som Planfadder bidrar du til at flere barn får utdanning, helsetilbud og økonomisk sikkerhet. At flere beskyttes mot barneekteskap og vold. Og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter. 

Et fadderbarn er en representant for et av lokalsamfunnene der Plan jobber. Hvis du blir Planfadder får du bilder av fadderbarnet og du får vite litt om barnet, familien og lokalsamfunnet. Du kan også følge Plans arbeid i landet de bor i. Du kan ha kontakt med fadderbarnet, hvis du vil.

Du bidrar med 300 kroner eller mer i måneden, og støtten din kommer alle barna til gode. Du kan få skattefradrag for bidraget til Plan.

En lokal Planansatt eller frivillig henter og leverer brev til og fra fadderbarna. Her ser vi Elisabeth (7) fra Rwanda og en frivillig i hennes lokalsamfunn, Serepia.

Hva er fordelene med å ha et fadderbarn?

Mange velger å støtte Plan på grunn av måten vi driver bistand. Noen er opptatt av at vi har et særlig fokus på jenters rettigheter eller at vi samarbeider tett med lokalsamfunn. For andre er det viktig å ha et fadderbarn, blant annet fordi:

  • Fadderbarnet gir en nærhet til arbeidet man støtter. Det blir mer personlig.
  • Du kan følge utviklingen over tid, og få innblikk i livet til et barn på den andre siden av kloden.
  • Følelsen av å utgjøre en forskjell, ikke bare gjennom bidraget, men også gjennom kontakten med fadderbarnet.
  • Barnefamilier forteller ofte at fadderbarnet gjør det lettere å fortelle egne barn om hvordan det er å vokse opp i andre land.
  • Noen ønsker å bidra til utvikling i et spesielt land, kanskje fordi man har besøkt landet eller fordi man har familie og venner der.
  • Fadderskapet blir en del av oppdragelsen. Når man har et fadderbarn, kan det være lettere å vise egne barn at det finnes fattigdom i verden, men også at det er mulig å gjøre noe med den.
  • Muligheten til å besøke fadderbarnet er et argument for andre. De drømmer kanskje om en annerledes reise og opplevelser helt utenom det vanlige.

For Plan er det viktigste at fadderbarna gir oss en unik tilstedeværelse i lokalsamfunnene. Vi kjenner barna og familiene. Vi forstår behovene. På grunn av fadderskapet kan vi jobbe langsiktig og bidra til å skape positive endringer i barns liv.

Dette sier fadderne selv:

Remote video URL

Vanlige spørsmål om å ha fadderbarn gjennom Plan

Plan fadderbarn

Hvor ofte får jeg oppdateringer av fadderbarnet?

Noen dager etter at du blir fadder, får du de første to bildene av fadderbarnet. Deretter får du nye bilder årlig. Du mottar også informasjon om blant annet familien, skolegang og Plans arbeid i området og landet. 

Bilder og info ligger på Min side på Plans nettsider. Vi sender også ut velkomstmappe og årlige oppdateringer i posten.

Familie med tegning til fadderbarn

Kan jeg skrive brev til fadderbarnet?

Ja, du kan skrive brev til fadderbarnet om du vil, enten digitalt eller via post. Og skriver du brev, får du svar. Noen faddere velger til og med å besøke fadderbarnet sitt. All kontakt med fadderbarnet skjer via Plan. 

Les mer om å skrive brev til fadderbarnet

Hvordan brukes bidragene

Hvordan brukes mine bidrag?

Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt, og kommer mange barn til gode. Av og til får vi spørsmål om hvorfor ikke fadderbidragene kun går til fadderbarnet. Direkte støtte til fadderbarnet ville skape et urettferdig skille mellom barn som får og barn som ikke får. Det gir en bedre og mer bærekraftig effekt at hele samfunnet beveger seg i riktig retning, enn at noen få mottar penger eller privilegier. 

Plan fadderbarn

Hvem bestemmer hva Plan skal gjøre?

Vi tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og vi samarbeider med lokalbefolkningen, myndighetene og næringslivet for å skape gode oppvekstvilkår for barn. Et helt grunnleggende prinsipp i vårt arbeid, er at lokalbefolkningen – inkludert barna – er med på å vurdere hva som er viktigst hos dem. Noen steder er utdanning viktigst, andre steder er det fokus på helse eller beskyttelse.

Plans arbeid

Hvem blir fadderbarn?

Fadderbarna velges ut i samarbeid med representanter fra lokalsamfunnet, og er ofte blant de fattigste i et område. Familien må selv ha lyst til at barna skal være fadderbarn. De må også være motiverte til å delta i utviklingen av lokalsamfunnet. Et fadderbarn kan betraktes som en ambassadør for sitt lokalsamfunn. 

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Liliane er et av Plans fadderbarn i Kamerun. Forurenset drikkevann har vært et problem i området der hun bor, og Lilliane har vært alvorlig syk. Hun fikk tyfoidfeber via drikkevannet. Nå har Plan sørget for tilgang til rent vann. Vi har også etablert spare- og lånegrupper, og det er grunnen til at Lillianes foreldre har råd til å sende henne på skolen. 

– Jenter er like viktige som gutter

Søsknene Oliver (11) og Linnea (7) har hvert sitt fadderbarn, og synes det er stas at de er med på å hjelpe til så barna får en bedre oppvekst.

Oliver og Linnea holder en hund
Remote video URL

Hva er Plans viktigste arbeidsområder?

Plan jobber med utdanning, helse, beskyttelse og økonomisk sikkerhet. Vi jobber også for barn og unge skal få kunnskap om sine rettigheter. Det gjør vi fordi vi vet at det har stor betydning for deres evne til å stå opp for seg selv – og andre. Arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon. Les mer om hvordan Plan jobber her.