Jentene glemmes i coronakrisen

Coronaviruset er en global helsekrise og vil ha både kortsiktige og langsiktige konsekvenser. Barn, og særlig jenter, blir ekstra utsatte når samfunnets rammer brytes ned. De trenger trygghet, skolegang og helsetilbud, nå!

Jente vasker hendene sine over en bøtte

Jenter – og spesielt tenåringsjenter – glemmes når krisene inntreffer. Vold og overgrep, manglende helsetilbud eller slutt på utdanning er blant tingene som bidrar til denne sårbarheten. Slik kan det ikke være. Derfor er vår målsetning å ivareta deres behov og sørge for at ingen blir glemt: Våre tiltak er rettet mot barn, og særlig jenter, i de mest sårbare lokalsamfunnene vi jobber i. For dette er noe vi kan gjøre noe med. Du kan hjelpe!

Jeg vil bli Planfadder

Det handler om å sikre en trygg fremtid for barna. Tilgang til helsehjelp, såpe og rent vann er kritisk. I tillegg er det viktig å sørge for trygghet, skolegang og helsetilbud, også etter at krisen er over. 

Dette jobber Plan International Norge med: 

Barn og jenters beskyttelse: Barn, og særlig jenter, blir rammet hardt under kriser. Derfor jobber vi med psykososial støtte til barn, identifiserer og hjelper sårbare barn, som eksempelvis barn uten familier, barn i flyktningleire, gatebarn og barn med helseutfordringer.

Helse og hygiene: Vi sørger for stasjoner for håndvask, hygieneprodukter og deler informasjon om smittevern og god hygiene. I tillegg fortsetter vi å dele livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse, samt tjenester for mor og barn.

Utdanning: Vi kurser lærere, foreldre, helsepersonell og andre i smittetiltak/kontroll av coronaviruset og hvordan de best kan bidra til barnas utvikling og lære når skolene er stengt.

Engasjerer landsbyer: Vi jobber med landsbyer og (tradisjonelle) ledere for å unngå smitte av coronaviruset og tiltak for å beskytte barna under denne krisen.

Flyktninger og migranter: Vi identifiserer sårbare barn der vi jobber og sørger for trygg oppfølging og psykososial støtte. Vi sørger også for rent vann, såpe, hygieneprodukter og nødvendige ting som mat, vann og hygieneprodukter dersom barn og familier må isolere seg.

Jente får hjelp til å vaske hendene ved Plan-støttet sisterne

Du kan bidra

For å få til dette er vi avhengige av alle bidrag. Du kan være med på denne dugnaden, enten ved å bli Planfadder, eller støtte Plan med et engangsbeløp.

Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før hverdagen normaliserer seg eller innvirkningen dette har på verdens land, men vi vet at vårt arbeid for barna vedvarer. Vi fortsetter å jobbe mot en mer rettferdig verden for barna og for fremtidens generasjoner.

 Nå er tiden vi må stå sammen.   

To barns holder rundt hverandre og smiler