Støtt jenter i krise

Gi beskyttelse, utdanning og helsehjelp til jenter i kriser og katastrofer.

Støtt jenter i krise

Støtt Plans arbeid
Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt. I krig, terror, naturkatastrofer og pandemi opplever mange jenter grove rettighetsbrudd. Fattigdom, konflikt, flukt, isolasjon og dårlig helsevesen øker risiko for vold, seksuell vold, for at jenter giftes bort som barn og at de må slutte på skolen.

Støtt Plans arbeid for jenter i krise og bidra til beskyttelse, utdanning, forebygging og gjennoppbygging av lokalsamfunn. Støtten din gjør en forskjell!

Du støtte jenter i krise

Fondet blir blant annet brukt til:

  • Støtte til lokale samarbeidspartnere som jobber med barn på flukt fra krigen i Ukraina.
  • Forebygging og støtte til jenter som har opplevd seksuell og kjønnsbasert vold i Etiopia.
  • Hjelp til å sikre mat, vann og beskyttelse til barn og deres familier som er rammet av sultkatastrofer.

Dette bidrar du til:

Image
Utdanning

Uavhengig av livssituasjon har alle barn rett på utdanning, men kriser og konflikt setter mange barns utdanning på vent. Plan arbeider derfor for å gi skolegang til barn, også når en katastrofe inntreffer, og er spesielt opptatt av å gi psykososial støtte til lærere og elever.

Image
Beskyttelse

I en vanskelig og ofte uoversiktlig situasjon blir barn spesielt sårbare for vold og overgrep. Derfor er beskyttelse av barn og unge en av våre prioriteringer i kriser og konflikt.

Image
Forebygging

Vi ønsker at alle barn skal få realisert mulighetene sine, men dette er ikke like enkelt for unge som lever i samfunn preget av krise og konflikt. Derfor arbeider Plan for å redusere faren for at katastrofen inntreffer og å bidra til at lokalsamfunn er bedre rustet til å takle for eksempel ekstremvær og klimaendringer.

Image
Gjenoppbygging

Lenge etter at blitzregnet har stilnet er det ofte behov for støtte for å komme tilbake til normalen. Vi samarbeider derfor tett med lokalsamfunn og myndigheter for at lokalsamfunn skal kunne takle vanskelige hendelser og komme seg på beina igjen.

Støtt Jentefondet

Bidra til å gi jenter skolegang, beskyttelse og mulighet til å bestemme over eget liv.

Fast giver

Les mer om det å være fast giver, hvordan du blir fast giver og ofte stilte spørsmål.