Støtt kampen for jenters rettigheter

Millioner av jenter verden over står i konstant fare for undertrykkelse og misbruk. Altfor ofte er det jentene som er mest utsatt, og der barn ikke har det bra, har jenter det verst.

Ved å støtte oss i kampen for jenters rettigheter og likestilling for alle, bidrar du til at jenter får skolegang, beskyttelse mot vold, overgrep og barneekteskap, kunnskap om rettighetene sine og mulighet til å bli økonomisk selvstendige. 

Hva går pengene til?

Du kan være sikker på at pengene du bidrar med går dit det trengs mest. Støtten går til bestemte formål: til å styrke, beskytte og utdanne.

Som fast giver blir du trukket et valgt beløp én gang i måneden. Beløpet kan du velge selv. Det er også mulig å justere beløpet eller pause bidraget hvis du har behov for det.

Les mer om hvordan Plan fordeler inntektene.

Støtt Plans arbeid
Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Her er noen eksempler på hva støtten kan bli brukt til:

Image
100 kroner

For 100 kroner kan én jente få bind og hygieneartikler for to måneder og slippe fravær fra skolen. Flere steder er det slik at mensen setter en stopper for jenters deltakelse.

Image
200 kroner

For 200 kroner kan tre jenter få skolemat i én hel måned. Jentene står ofte bakerst i køen, og skolematen er kanskje det eneste måltidet de får i løpet av et døgn. 

Image
300 kroner

For 300 kroner i måneden kan én familie få nødvendig økonomisk støtte, slik at de ikke trenger å gifte bort datteren sin.  

Hver gang du blunker blir en jente giftet bort

Barneekteskap er ofte en konsekvens av fattigdom, tradisjon, svakt lovverk og at jenter ikke tillegges lik verdi som gutter. Visste du at hver gang du blunker blir en jente giftet bort? Det tilsvarer svimlende 33.000 jenter om dagen! En annen sjokkerende innsikt er at 150 millioner jenter blir utsatt for seksuell vold, hvert år. Skal vi få reell likestilling, må vi tørre å sette jentene først!

Vårt hovedfokus i kampen for jenters rettigheter og for likestilling er å bekjempe barneekteskap, omskjæring og vold og overgrep. Minst 200 milioner jenter og kvinner har blitt omskåret. Dette er en type ekstrem diskriminering, og det er ingen medisinsk grunn til det. Konsekvensene og bivirkningene er mange, og er både fysiske, psykiske, umiddelbare og langsiktige.

Hvordan jobber vi for likestilling?

Mange steder blir jenter diskriminert både av lokalsamfunn og egen familie, bare fordi de er jenter. Dette skyldes ofte mangel på kunnskap, ressurser og lovverk. Derfor jobber vi mye med opplysningsarbeid, holdningsendringer og påvirkningsarbeid. Det vil si at jenter, familier og myndigheter får kunnskap om tematikker som barns rettigheter, likestilling og barneekteskap. I tillegg jobber vi for å sikre lovverk og styrke politikken. 

Ved å bygge kunnskap og økt bevissthet rundt diskrimineringen jentene står ovenfor, danner vi grunnlag for forandring i hele lokalsamfunn.

Andre viktige kampsaker på veien mot likestilling er utdanning og inntektsgivende arbeid. 120 millioner jenter får ikke gå på skole. Halvparten av verdens unge står uten jobb – der unge kvinner i lavinntektsland stiller svakest. Uten skolegang og mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid er veien ut av fattigdom lang. 

Lær mer om hvordan vi jobber for likestilling 

Lær mer om barneekteskap

Lær mer om vold og overgrep

Lær mer om omskjæring

Esther (12) vil alt annet enn å bli tenåringsmamma. Hun drømmer om å bli lærer, at hun en dag kan tjene nok penger til å kjøpe pene klær og nok mat. Og så vil hun være med på å gjøre samfunnet hun bor i tryggere. 

Les historien til Esther. 

Når du støtter oss i kampen for likestilling blir du en del av et globalt fellesskap som bidrar til konkrete saker og prosjekter som Plan jobber med. Vi følger disse prosjektene tett, sørger for at støtten kommer frem og at målene oppnås!

Se mer om hvordan Plan jobber for og med likestilling:

F*ordet
Podcasten tar for seg moderne likestilling. Vi ønsker å gi deg inspirasjon, forståelse og tryggheten til å ta diskusjonene neste gang du hører noen si: «Hva er det egentlig å mase med? Vi er jo helt likestilte i dag!» For det er vi ikke!

Hør i podcast-appen
Hør på Spotify

I en verden designet av menn, setter vi jenter først
Å sette jenter først innebærer at både gutter og jenter jobber sammen for rettferdighet og likestilling i sine lokalsamfunn. Et eksempel på dette er at Plan har ungdomsgrupper rundt om i verden hvor jenter og gutter sammen peker på og utfordrer negative former for maskulinitet. De lærer blant annet om verdien av at jenter får mer makt, og guttene lærer hvordan stå imot urettferdige forventninger om hva maskulinitet er.

Les mer om kampanjen.