Korona: Dette gjør Plan

Vi kjenner ikke konsekvensene av koronakrisen. Men en ting vet vi sikkert: Beskyttelse av barn og unge kan ikke vente.

Jente med munnbind, beskyttelse mot koronavirus.Nigeria.

Når skolen åpner igjen, skal Fatima (15) tilbake. Hun skal ikke giftes bort eller være hjemme for å gjøre husarbeid.

Barn er spesielt sårbare når en krise rammer, og særlig vet vi at jenter er utsatt. Det handler om smitte og sykdom, men også om helt andre konsekvenser:

Økt arbeidsledighet og fattigdom gjør at risikoen for barneekteskap og tenåringsgraviditeter øker. Flere opplever vold og overgrep. Og faren er stor for at mange jenter aldri får returnere til skolen

Våre tiltak er rettet mot barn, og særlig jenter. Både for å ivareta dem nå, under krisen – og etterpå. Når du blir fadder til et barn støtter du langsiktig arbeid i landet og lokalsamfunnet der fadderbarnet bor.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet

1. Vi må handle nå  

Det er viktig å forhindre smitte, men vi må også handle på andre områder. 

Da ebolaviruset rammet afrikanske land, så vi at krisen fikk store ringvirkninger for sårbare barn og tenåringer. Ett år etter utbruddet i de tre landene Guinea, Liberia og Sierra Leone, sto fremdeles fem millioner barn uten skolegang. 16.000 barn hadde mistet én eller begge foreldrene sine, og seksuell vold og tenåringsgraviditeter økte kraftig.

Derfor må vi handle nå. Vi tar tak i både de umiddelbare behovene – smittevern og helsehjelp – og forhold som er viktige for livet etter krisen: Vi gir familier økonomisk støtte. Barn og unge får alternativer til vanlig skole. Vi sørger for tilgang til helsetjenester, inkudert seksuell, reproduktiv og mental helse, og vi bidrar til å beskytte barn mot vold og overgrep. 

Jente står ved siden av stor vanntank for håndvask. Indonesia.

Når det er vannmangel, er det vanskelig å få vasket hendene skikkelig. I Indonesia har Plan sørget for rent vann, blant annet i Nageko Regency. 

2. Beskytt jentene 

Alle barn er sårbare i kriser, men jentene rammes hardest. I land med liten grad av likestilling og høye tall for kjønnsbasert vold og overgrep, vil en krise aldri komme alene. Ofte blir jentenes liv begrenset til hjemmet, der mange lever i frykt for vold. Når familier har lite ressurser og penger eller mat, så er det ofte jentene som havner bakerst i køen. Tenåringsgraviditeter og vold øker, og fremtiden er usikker.

Vi kan ikke ha det slik at jentene skal bære byrden av en viruskrise. Derfor holder Plan fokuset på jenter i kriser. Gjennom målrettede tiltak sørger vi for å ivareta jentene og deres behov.   

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet

3. Støtt ungdommene 

Ungdommer kan spille en viktig rolle for å spre informasjon under kriser. Plan kurser unge i hvordan de skulle håndtere viruset, og radiostasjoner er effektive for å spre informasjon om virus og smittevern. I Nepal jobber for eksempel tenåringer sammen med mobile team for å hjelpe familier i avsidesliggende områder. I Nigeria underviser ungdommer jevnaldrende i hvordan de skal beskytte seg selv.

Nå som skoler er stengt i mange land, jobber Plan med å engasjere unge i smittevernspredning, digitale aktiviteter, elev-til-elev undervisning, og i å støtte sårbare familier og landsbyer.  

4. Tenk langsiktig  

Det tar lang tid å vende tilbake til en slags normalitet etter at kriser er over, og som nevnt: ofte fører kriser med seg konsekvenser som rammer sårbare grupper særlig hardt.

Plan er til stede både før, under og etter kriser, og jobber langsiktig. Kontakten med fadderbarna og familiene deres gir oss en unik kjennskap til områdene vi jobber i. Vi kjenner behovene og har generelt stor tillit i befolkningen. 

I tillegg legger vi trykk på myndigheter, beslutningstakere og ledere for å beskytte barna og investere i fremtiden deres – i dag, i morgen og etter en krise.