Har håp for fremtiden

De to søstrene som Aune Sand møtte, går en lysere fremtid i møte. Plan har nylig begynt å jobbe i området hvor de bor, og mange tiltak er i gang.

Framtiden kan bli bedre for Esther, Zoey, lillebror Moses og de andre barna i området.

– Dette kan være reisen ut av fattigdom, til et godt liv, sier Aune Sand, og peker på hvor viktig det er at jentene fullfører skolen.

Plan jobber for at flere barn skal fullføre skolen.  Samtidig bidrar vi til at barn får bedre helse, blant annet gjennom et bedre kosthold, hygienetiltak og bedre tilgang på medisiner. Vi etablerer spare- og lånegrupper for å styrke økonomien til familiene i området. 

Jeg vil bli Planfadder

Bli fadder for ett barn, og hjelp mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Aune besøkte søstrene Esther (9) og Zoey (7) på landsbygda i Uganda, og fikk innblikk i hverdagen til to jenter som er like glad i å leke som norske barn. Men alvor og arbeidsoppgaver tar stor plass i hverdagen deres. Det er ikke alltid nok mat, de er ofte syke og foreldrene har ikke alltid råd til å sende dem på skolen. Se videoen om Aune Sands møte med de to søstrene.

Maten er ofte veldig enkel: Maismel og vann. 

– Jeg tenker på datteren min, Lillemor, som akkurat har begynt på skolen. Esther og Zoey har lik rett som Lillemor til å lære, få lov til å gå på skole, få en utdannelse. Og den muligheten må vi gi dem, sier Aune. Han ble Planfadder for de to søstrene.

Det er takket være fadderne at Plan kan bidra til bedre fremtidsutsikter for Esther, Zoey og de andre barna i området. 

– Det er fantastisk å se hvordan Plan jobber, det er et så grundig arbeid og en sånn kjærlighet og varme, kommenterer Aune. Som Planfadder har han nå – i likhet med andre Planfaddere – mulighet til å følge med på hvordan det går med fadderbarna og Plans arbeid i området hvor de bor.

Esther og Zoey har begge begynt i første klasse i år. Nå håper Aune at utdanning kan gi dem en vei ut av fattigdom. 

Slik arbeider Plan:

  • For å styrke økonomien etablerer Plan spare- og lånegrupper. 
  • Når barna blir syke har de bedre tilgang på medisiner enn tidligere fordi Plan har styrket helsestasjonen og kurset frivillige helsearbeidere. 
  • For å forebygge sykdom, sprer Plan kunnskap om helse og hygiene, og gir opplæring i hvordan man kan bygge en do av lokale materialer – uten at det koster noe. Foreldrene til Esther vil også få kunnskap om hvilke planter de kan dyrke for å få et mer variert kosthold.
  • Skolen blir bedre. Plan gir etterutdanning til lærere og skoleledere og motiverer foreldre til å sende barna på skolen hver dag. Dermed øker sjansen for at søstrene fullfører en utdanning av god kvalitet. 
  • De yngste brødrene vil få tilbud om førskole, og dermed bli godt forberedt til skolestart. Det øker sjansen for at de fullfører utdanningen. På førskolesentrene får også foreldre informasjon og kursing. 
  • Esther og Zoe får tilbud om å delta i jentegrupper. Målet er å bygge selvtillit og gi kunnskap om jenters rettigheter. Dette gjør vi fordi vi vet at jenter som kjenner sine rettigheter oftere greier å stå opp mot barneekteskap og vold. Vi jobber også med jenters rettigheter overfor lokale ledere og myndigheter. 

Arbeidet nytter. I naboregionen har vi arbeidet i mange år. Der er barna friskere, flere fullfører skolen og det er færre barneekteskap. De samme endringene vil vi se bygda til Esther og Zoey i årene som kommer. 

Med flere støttespillere, kan vi nå enda flere barn. 

Plan arbeider for at barn skal få være barn.

– Min mormor sa noe veldig vakkert til meg da jeg var liten. Hun sa at hvis alle løfter sammen, så løfter vi så mye, mye mer!

– Og hvis alle kan være med og bidra, så kan Esther få lov å leke, få lov å drømme, få lov å gå på skole. Og en dag så er det kanskje Esther som er sykepleier og redder en av oss. 

Jeg vil bli Planfadder

Bli fadder for ett barn, og hjelp mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Dette bidrar du med som Planfadder

  • Du bidrar til at flere barn får skolegang, bedre helse og en tryggere oppvekst.
  • Du blir fadder for ett barn som du får følge utviklingen til. Støtten din kommer alle barna til gode.
  • Du bidrar med 300 kroner eller mer i måneden, og kan få skattefradrag.

Fadderne våre har ulike grunner til å få et fadderbarn. For Plan er det viktigste med fadderskapet at det gir oss en unik tilstedeværelse i lokalsamfunnene. Vi kjenner barna og familiene. Vi forstår behovene. På grunn av fadderskapet kan vi jobbe langsiktig og bidra til å skape positive endringer i barns liv. Du kan bli med! 

Foto: Anthony Huus/Plan International Norge

Følg Aune Sand på møtet med Esther og Zoey i Uganda:

Alternativ tekst

Tor Anders Birkenes:

– Etter besøket hos Jouse fikk jeg en utrolig god følelse. Jeg så at det nytter å hjelpe. Som Planfadder kjenner jeg på en stolthetsfølelse over at jeg er med på noe viktig.
 

Les mer om Tor Anders sitt besøk hos fadderbarnet her