Jenters liv på vent

Kriser rammer jenter hardest og millioner av liv er nå satt på vent. Jentene går ikke på skole, og mange står i fare for å bli giftet bort. Ikke la dem bli igjen i lockdown.

Alternativ tekst

Prisen for krisen

Etter mange måneder i lockdown har millioner av familier mistet inntekten sin. Og bare innen den neste timen vil 1.250 jenter ikke lenger gå på skolen. 1.375 jenter under 18 år vil bli giftet bort mot sin vilje og 1.583 bli gravide, fordi de ikke lenger har tilgang til prevensjon. Mange opplever vold og overgrep. 

Alternativ tekst

Jenter først

Koronakrisen har allerede gjort at arbeidet for jenters rettigheter er blitt svekket, og tiår med fremskritt er i ferd med å bli visket ut. Vi kan ikke la covid-19 ta fremtiden fra jenter. Derfor må vi sette jenter først.  

Koronakrisen rammer jenter hardest

De mest sårbare

Ringvirkningene av koronakrisen er enorme og vi vet hvor viktig det er at vi er tilstede. Plan er der for å ivareta de mest sårbare, også når krisen er over.

Som Planfadder bidrar du til at flere barn beskyttes mot barneekteskap og vold. At flere får utdanning og et helsetilbud, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter. Du blir fadder for ett barn, som du kan ha kontakt med om du vil.

Bidraget ditt er på 300 kroner i måneden eller mer, og vil gå til prosjekter i lokalsamfunnet og landet der fadderbarnet ditt bor.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet
Alternativ tekst