Vi må investere i jenter

Der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Gutter og jenter har like rettigheter og skal ha de samme mulighetene. Slik er det ikke i dag. Med dagens tempo, vil det ta inntil 200 år før vi oppnår global likestilling.

Hvorfor er det sånn? Og hva kan vi gjøre med problemet? Seniorrådgiver i Plan forklarer: 

Tegning av jente med barn
Remote video URL

Med hjelp fra næringslivet kan vi få opp tempoet i arbeidet med likestilling

Broadcast & Media Services Telenor hindret barneekteskap

Da det norske FM-nettet ble stengt, sørget selskapet, som da het Norkring, for å gi senderne nytt liv i Malawi, et land hvor radio er et viktig verktøy for å spre informasjon om barneekteskap. 

FM-senderne har blant annet bidratt til at Radio Timveni, en radiostasjon for og med ungdom, har fått tilnærmet full dekning i landet. I Radio Timveni er en viktig del av sendingene å belyse og diskutere temaer som barneekteskap. Les mer om prosjektet i Malawi. 
 

Vi må investere i jentene 

Jenter møter mange hindre gjennom livet. Over hele verden blir jenter diskriminert og stiller i andre rekke. Mange jenter har ikke mulighet til å gå på skole, blir giftet bort som barn og blir gravide før kroppene deres er klare for det. Jenter uten utdanning mister muligheten til å bli økonomisk selvstendige og å finne en vei ut av fattigdom. 

Hvis verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi investere i jentene. Vi må fjerne barrierene og sørge for tilgang til utdanning, helse og beskyttelse. Jenter må få muligheten til å skaffe seg en inntekt og bli likestilte. Det gir uttelling for jentene selv, men også for samfunnet som helhet. Kvinner som er økonomisk selvstendige bruker penger de tjener på familien sin og i lokalsamfunnet. 

Barneekteskap er et stort hinder

En jente blir giftet bort hvert tredje sekund. Barneekteskap er derfor en av de største hindringene jenter møter, og har enorme konsekvenser. Mange barnebruder blir utsatt for vold og overgrep, og mange blir gravide i ung alder. Konsekvensene er ofte fødselsskader og i verste fall død, både for mor og barn. 

Plan bekjemper barneekteskap gjennom å:

  1. Styrke jentene. Jentene skal ha kunnskap om sine rettigheter og kunne stå opp for disse. Jenter skal kjenne til sin egen kropp og være i stand til å sette egne grenser. 
  2. Beskytte jentene. Nasjonale og lokale lover må forby barneekteskap, folk må ha kjennskap til lovene og de må håndheves. 
  3. Utdanne jentene. Jenter skal fullføre skolegangen sin, enten gjennom den formelle skolen eller gjennom yrkesopplæring. 

Les mer om barneekteskap og Plans arbeid

Utdanning er nøkkelen til å bekjempe fattigdom 

Å utdanne jenter er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre. For hvert trinn på ungdomsskolen en jente fullfører, øker hennes inntekt med 10-20 prosent. Det betyr at hun kan gi familien ernæringsrik mat, bedre helsetjenester og skolegang til barna.

BNP kan øke med 10 prosent i utviklingsland hvis alle jenter får videregående opplæring innen 2030, i følge rapporten The case of holistic investment in girls. Rapporten viser hvorfor det vil lønne seg å investere i jenter.

Plan jobber med alt fra lekegrupper og grunnskole til yrkesopplæring, og vi gir jenter trening i å kjempe for egne rettigheter. Vi arbeider for trygge, inkluderende og barnevennlige læringsmiljøer der barn blir lyttet til, og der pensum er relevant for både gutter og jenter. Vi jobber også med å fjerne hindringer som gjør det vanskelig for jenter å gå på skole.

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post

Grafikk viser hindringer for jenter

Plan International jobber systematisk med å fjerne hindre som jenter møter gjennom livet.