Inspirerer jenter til å velge teknologi

En studie gjennomført for Plan International og Telenor viser at det er store kjønnsforskjeller og mange barrierer i veien for kvinner som er interessert i en karriere innen teknologi i Skandinavia.

Jenter fra Girls Create Tech Academy

Første samling for Girls Create Tech Academy på Telenors hovedkontor.

78 prosent av respondentene fra studien Programmed out: The Gender Gap in Technology in Scandinavia svarte at jenter og kvinner møter stereotypiske holdninger til kjønn når de vurderer en fremtidig karriere i teknologi. Studien viste også at rollemodeller er viktig for jenter og unge kvinnner som vurderer en utdanning innen tech.  

Girls Create Tech Academy knytter unge jenter til rollemodeller i Telenor 

Selv om stadig flere kvinner i Norge velger å studere for eksempel IT, var andelen kvinner som søkte seg inn på IT-studier i 2020 fortsatt under 30 prosent. Kun 26 prosent av de som utvikler kunstig intelligens globalt er kvinner. 

Vi lever i en tid der alt rundt oss blir digitalisert, men vi ser at det er en skjevhet når det gjelder utviklingen av ny teknologi. Derfor har Plan og Telenor Norge sammen utviklet Girls Create Tech Academy, som er et ettårig program for jenter som går på ungdomsskoler i Østlandsområdet.

Jentene deltar på møter med dedikerte Telenor coacher i løpet av året. Her utforsker de teknologi og får "hands on" erfaring med å utvikle teknologiske løsninger sammen med sin coach. Coachene er kvinnelige rollemodeller i Telenor som selv jobber med teknologi i ulike former, og som brenner for å få flere jenter inn i teknologistillinger. Resultatet av programmet er at flere jenter blir inspirert til å velge teknologi i fremtiden, og Telenor coachene kan engasjere seg i en sak de brenner for.  

Vi lager fremtidens produkter og tjenester for både gutter og jenter, og da må begge kjønn være med i utviklingen, ellers vil vi feile. Vår teknologi skal bidra til å utjevne forskjeller, ikke forsterke dem!
Ana Brodtkorb
Vice President, Head of Sustainability Norway 

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post