Vår partnermetode

Alle våre partnerskap har bedriftenes behov innenfor bærekraft som utgangspunkt. Vi benytter følgende prosess:

1. Kartlegging av bedriftens behov

Hvilke behov har bedriften innen bærekraft? Hvordan er dette knyttet til bedriftens kjernevirksomhet og målsetninger?

Pil som peker nedover

2. Identifisere konsepter

Vi utforsker ulike konsepter som har en god link mellom bedriftens og Plans mål og verdier, og blir enig om prosjekt(er) som skal gjennomføres.

Pil som peker nedover

3. Sette inspirerende mål

Vi setter felles målsetninger for samarbeidet. Dette vil være den overordnede ledesnoren for partnerskapet.

Pil som peker nedover

4. Kickstarte samarbeidet

Realisering av prosjekt og promotering av samarbeidet.  Vi utvikler egne planer for internt engasjement i bedriften og ekstern kommunikasjon av arbeidet.

Fordeler med å samarbeide med Plan

Ved å samarbeide med Plan, vil bedriften bidra i arbeidet for å realisere FNs bærekraftsmål. FN har satt seg som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Plan har et særlig fokus på disse bærekraftsmålene: 1) utrydde fattigdom, 4) god utdanning, 5) likestilling mellom kjønnene, 8) anstendig arbeid og økonomisk vekst, 10) mindre ulikhet og 17) samarbeid for å nå målene. 

Som partner vil Plan bidra inn i bedriftens bærekraftsarbeid ved å gi følgende fordeler:

1.  Skreddersydde partnerskap som styrker bedriftens merkevare

2. Prosjekter som skaper engasjement rundt bedriftens bærekraftsarbeid hos de ansatte

3. Innovative løsninger som gir nye vekstmuligheter for bedriften.

Lyst til å vite mer om hvordan din bedrift kan samarbeid med Plan? Ta kontakt med oss på bedrift@plan-norge.no