11. oktober er den internasjonale jentedagen

Den 11. oktober er FNs offisielle jentedag. Denne dagen skal bidra til å sette søkelys på de utfordringene jenter møter, som forhindrer dem i å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter som beskyttelse, skolegang og mulighet til å bryte ut av fattigdom. 

Verdens jentedag ble arrangert første gang 11. oktober 2012. Plan var en av pådriverne for å få jentedagen på plass, da det er en viktig symbolsk dag.

Denne dagen – og ellers i året – vil Plan bidra til å spre kunnskap om hvordan jenter diskrimineres kun fordi de er jenter, og om hvordan deres rettigheter ikke oppfylles. Vi arbeider for at myndigheter skal investere i jenters rett til å overleve, få helsehjelp, utdanne seg og delta i beslutninger som påvirker deres liv. Vi jobber for at jenter skal slippe å gifte seg mens de ennå er barn. 

Plan deler ut Jenteprisen hvert år, i tilknytning til FNs jentedag.