Du kan endre barns historie

Ivrige skolejenter, Vietnam

I Vietnam er det mange barn, og særlig jenter, som slutter på skolen. Noen fordi de skal gifte seg, andre fordi de må jobbe. Plan arbeider for at alle barn skal få skolegang av god kvalitet, og vi jobber spesielt med å få jenter til å fullføre utdanningen. (Foto: Erik Thallaug/Plan International)

Barn som mister skolegang, mister også en vei ut av fattigdom. I tillegg øker sjansen for at de blir utsatt for barneekteskap.

Jenter er særlig sårbare. Det er som regel de som må gi opp skolen for å jobbe eller gifte seg, ofte fordi foreldrene har det vanskelig økonomisk. 

Slik skal det ikke være. 

Takket være Planfaddere og andre støttespillere, kan Plan bidra til at flere barn får fullføre skolen og at jenter blir beskyttet mot barneekteskap. 

Vi jobber også for at barn skal få et godt helsetilbud, økonomisk sikkerhet, og for at jenter skal få de samme mulighetene som gutter. FNs barnekonvensjon er utgangspunktet for vårt arbeid. Plan er opptatt av like muligheter for alle barn. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jentene.

Som Planfadder kan du gjøre en livsviktig forskjell. For 10 kroner dagen kan du bli en del av arbeidet mot fattigdom og for barns rettigheter og jenters likeverd. Dermed kan flere barn få en bedre fremtid.

Jeg vil bli Planfadder

Fire ungdommer, en gutt og tre jenter

Denne gjengen bruker fritiden sin på å bekjempe barneekteskap. De er med i en av Plans mange ungdomsgrupper i Bangladesh, og kaller seg Weddingbusters. Plan kjemper mot barneekteskap på mange ulike måter. (Foto: Erik Thallaug)

Slik er det å være Planfadder

Du blir fadder for et barn du kan ha kontakt med, hvis du vil. Pengene kommer hele lokalsamfunnet til gode. Du får bilde av fadderbarnet og du får vite litt om landet, familien og lokalsamfunnet. Det er enkelt å sende en hilsen, og hvis du skriver, får du svar. 

Familien Jeksrud er Planfaddere. Fra venstre: Petter, Kristian, Elin og Mikkel

– Når dere blir enda litt flinkere i engelsk, kan dere skrive brev til henne, sier pappa Kristian til sønnene Mikkel og Petter. Sammen med mamma Elin har de fadderbarnet Stera i Uganda. 

Mange velger å støtte Plan fordi vi jobber på grasrota i ti tusenvis av lokalsamfunn med langsiktig utvikling. Andre er opptatt av å ha et fadderbarn, blant annet fordi: 

  • Fadderbarnet gir en nærhet til arbeidet man støtter. 
  • Noen ønsker å bidra til utvikling i et bestemt land
  • Fadderskapet blir en del av oppdragelsen.
  • Det føles godt å utgjøre en forskjell, ikke bare gjennom bidraget, men også gjennom kontakten med fadderbarnet. 
  • Det er mulig å besøke fadderbarnet.

Jeg vil bli Planfadder