Ruiner i Gaza.

Barn i Gaza og Israel må beskyttes

Plan International fordømmer volden som utspiller seg i Gaza og Israel på det sterkeste og krever en øyeblikkelig og fullstendig våpenhvile.

Publisert: 26.10.2023. Oppdatert: 02.04.2024.

Som en humanitær organisasjon som arbeider for barns rettigheter og humanitær respons rundt omkring i verden, er Plan International forferdet over den grusomme volden som har rammet Gaza og Israel siden 7. oktober 2023. 

Mer enn 1200 mennesker har blitt drept i Israel. I Gaza har nesten 33.000 mennesker blitt drept, og nesten halvparten er barn, ifølge OCHA. Over 75.000 er såret. Blant de drepte er hjelpearbeidere som ga livreddende hjelp. Hjelpearbeidere skal aldri være et mål i krigføring og vi fordømmer disse angrepene på det sterkeste.  

Vi fordømmer også angrepene israelske sivile ble utsatt for 7. oktober. Våre tanker går til alle som er berørt og spesielt de som har mistet familiemedlemmer, de som har blitt skadet eller tatt som gisler.

Barn, som utgjør halvparten av Gazas befolkning, og deres familier, har ingen trygge steder å reise til. De kan ikke flykte ut av Gaza. Det er ingen som garanterer for sikkerheten deres når de prøver å evakuere, og ingen som kan love dem at de noensinne har rett til å vende hjem igjen. 

Image

Ingenting kan rettferdiggjøre drap eller lemlestelse av barn. Vi fordømmer den katastrofale volden som utspiller seg i Gaza og Israel på det sterkeste og krever en øyeblikkelig og fullstendig våpenhvile fra alle involverte parter.  

Alle parter må overholde internasjonal humanitærrett og gjøre det som er mulig for å beskytte rettighetene og livene til sivilbefolkningen. Sivilbefolkningen, spesielt barn, må respekteres og beskyttes til enhver tid. Sivil infrastruktur må aldri være et mål. Igjen oppfordrer vi alle parter involvert i konflikten til å legge til rette for sikker og uhindret humanitær tilgang.  

Som en organisasjon som jobber for en rettferdig verden som fremmer barns rettigheter og likestilling for jenter, oppfordrer vi det internasjonale samfunnet til å huske at barn alltid er uskyldige ofre i krig og konflikt. Likevel er det barn som lider mest. 

Alle barn har rett til et liv uten vold eller frykt og det er det internasjonale samfunnets felles ansvar å beskytte disse rettighetene. Enhver forsinkelse i å få slutt på denne konflikten vil ha alvorlige konsekvenser for barn som vil forfølge dem hele livet. 


Hjelp barna i Gaza nå!