Plan jobber for å ivareta barns rettigheter og gi jenter og gutter like muligheter.

Plan bidrar til at barn og unge blir beskyttet mot vold og barneekteskap og at de får utdanning og helsetilbud. Vi er til stede når katastrofen rammer, og samarbeider med næringslivet for å få unge ut i arbeid. Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor har vi et særlig søkelys på jenters situasjon. 

Planfadderne gjør arbeidet mulig. Gjennom fadderordningen har Plan direkte kontakt med 1,2 millioner fadderbarn og deres familier. Denne kontakten gir oss en unik kjennskap til områdene vi jobber i, og styrker forankringen av vårt arbeid. Vi er til stede over tid, med lokalt ansatte og lokale frivillige, og Plan har stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. Med tilskudd fra andre givere, som bedrifter, Norad og Utenriksdepartementet, kan vi forsterke det langsiktige arbeidet som fadderne bidrar til. Nærværet gjør også at Plan kan reagere raskt i kriser. 

Plan er partipolitisk og religiøst uavhengig, og arbeidet vårt tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon.

Les mer om vårt arbeid: 

Indiske jenter med knytteneven i været, foran en jente med ropert.

Jenters rettigheter

I alt vårt arbeid er vi opptatt av å gi jenter og gutter like muligheter. Vi jobber derfor for å bedre jenters status, og utfordre skadelige tradisjoner som holder jentene nede.

Slik arbeider Plan med jenters rettigheter
17-åring bygger klosser sammen med en liten gutt. Niger

Barns beskyttelse

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot alle former for vold og overgrep. Derfor er beskyttelse av barn fundamentet for alt Plan International gjør.

Slik arbeider Plan med beskyttelse
Skolebarn i klasserom. En smiler og rekker opp hånden.

Inkluderende utdanning

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Plan jobber for å sikre barn og unge gratis utdanning av god kvalitet.

Slik arbeider Plan med inkluderende utdanning
Jente fra Kambodsja som leker med et klatretau

Tidlig innsats for barn

Hver dag dør over 16 000 barn under 5 år - mange på grunn av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget. Plan jobber for å hindre at dette skjer.

Slik arbeider Plan med tidlig innsats
Økonomisk sikkerhet

Yrkesopplæring og entreprenørskap for unge

En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst, er at ungdom har jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser.Plan bidrar til at unge kan arbeide seg ut av fattigdom.

Slik arbeider Plan med yrkesopplæring og entreprenørskap
Fire ungdommer fra Bangladesh

Unges medvirkning og lederskap

Plan hjelper millioner av barn til å lære om sine rettigheter og ta en aktiv rolle i utviklingen av sine lokalsamfunn.

Slik arbeider Plan for at barn skal få delta
Fire smilende jenter fra Colombia

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Millioner av unge mangler livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Plan jobber for at barn og unge skal få økt kunnskap, slik at de kan ta informerte og selvstendige valg om egen kropp og seksualitet, og for eksempel ikke bli giftet bort mens de er barn.

Slik arbeider Plan med seksuell og reproduktiv helse

Plan er gjennomgående opptatt av å inkludere sårbare grupper, og Plan International Norge jobber spesielt med å sikre at barn og unge med funksjonsnedsettelser får de samme mulighetene som andre barn.