Plan International kjemper for en rettferdig verden som styrker barns rettigheter og likestilling for jenter.

Plan International driver utviklingsarbeid i mer enn 50 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon. Vi tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og vi samarbeider med lokalbefolkningen, myndighetene og næringslivet for å skape gode oppvekstvillkår for barn. 

Alle barn har de samme rettighetene. Men der barn har det vanskelig, er det ofte vanskeligst å være jente. Derfor har Plan et særlig fokus på  jenters rettigheter

Vi er også opptatt av å inkludere andre sårbare grupper, og Plan International Norge jobber spesielt med å sikre at barn og unge med funksjonsnedsettelser får de samme mulighetene som andre barn.

Dette er Plan Internationals satsingsområder:

17-åring bygger klosser sammen med en liten gutt. Niger

Barns beskyttelse

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot alle former for vold og overgrep. Derfor er beskyttelse av barn fundamentet for alt Plan International gjør.

Slik arbeider Plans med beskyttelse
Skolebarn i klasserom. En smiler og rekker opp hånden.

Inkluderende utdanning

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Plan jobber for å sikre barn og unge gratis utdanning av god kvalitet.

Slik arbeider Plans med inkluderende utdanning
Jente fra Kambodsja som leker med et klatretau

Tidlig innsats for barn

Hver dag dør over 16 000 barn under 5 år - mange på grunn av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget. Plan jobber for å hindre at dette skjer.

Slik arbeider Plan med tidlig innsats
Økonomisk sikkerhet

Yrkesopplæring og entreprenørskap for unge

En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst, er at ungdom har jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser.Plan bidrar til at unge kan arbeide seg ut av fattigdom.

Slik arbeider Plan med yrkesopplæring og entreprenørskap
Fire ungdommer fra Bangladesh

Unges medvirkning og lederskap

Plan hjelper millioner av barn til å lære om sine rettigheter og ta en aktiv rolle i utviklingen av sine lokalsamfunn.

Slik arbeider Plan for at barn skal få delta
Fire smilende jenter fra Colombia

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Millioner av unge mangler livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Plan jobber for at barn og unge skal få økt kunnskap, slik at de kan ta informerte og selvstendige valg om egen kropp og seksualitet, og for eksempel ikke bli giftet bort mens de er barn.

Slik arbeider Plan med seksuell og reproduktiv helse