Krigen i Ukraina kan føre til global sultkatastrofe

En tredjedel av verdens hvete kommer fra Ukraina og Russland. Når matlagrene bombes og mark blir udyrkbar, trues det globale matvaresystemet. Dette, på toppen av ekstrem tørke og usikker økonomi, gjør at vi står på randen av en global sultkatastrofe.

Krigen i Ukraina kan føre til sultkrise. Illustrasjon av hvete.

Ukraina har lenge blitt kalt for Europas brødkurv. De har hatt den mest dyrkbare jorden og forsynt verden med solsikkeolje, bygg, mais, hvete og gjødsel. Svært mange land på det afrikanske kontinentet er avhengige av import av hvete. I land som Kenya, Somalia, Etiopia, Burkina Faso, Mali og Niger er matmangelen stor, og kraftig tørke over flere år har gjort dyrkbar mark ubrukelig.

– Hungersnøden banker bokstavelig talt på døren. Ukrainas avlinger har tidligere sikret mat til 400 millioner mennesker, sier Dr. Unni Krishnan, Global Humanitarian Director i Plan International.

Prisøkning på alt

Prisen for råvarer og drivstoff øker i en fart vi ikke har sett på mange tiår. Krisen i Ukraina betyr forstyrrede forsyningskjeder og enda høyere priser. Dette kan få store og langvarige konsekvenser for mennesker som allerede har altfor lite mat.

– For hver dag som krigen pågår, fortsetter det å ha katastrofale ringvirkninger på matpriser. For å redde liv er vi nødt til å handle nå, sier Krishnan.

Ekstra vanskelig for land med pågående kriser

FN melder at sanksjoner mot Russland også kan ha negative ringvirkninger på humanitært arbeid i vest og sentral Afrika, land med pågående kriser. Mye arbeid er avhengige av import som passerer gjennom russisk territorium.

– Kombinasjonen av sult, konflikt og korona gjør den humanitære situasjonen veldig alvorlig. Krisen i Ukraina og nabolandene har negative konsekvenser for barn, og vi må agere. Vi må sørge for at vi fortsetter å støtte barn i andre underfinansierte kriser som pågår samtidig, sier Sven Coppens, Director Coastal West Africa i Plan International.