Nå må vi våkne!
Barna i Gaza trenger oss

Vi krever at Norge tar sin del av ansvaret for å hjelpe de skadde barna i Gaza. Lidelsene er enorme, og behovet for medisinsk hjelp kan ikke dekkes av et helsevesen som er bombet i stykker.

Barna i Gaza trenger oss
Barna i Gaza trenger oss

I følge EU-kommisjonen har nå seks EU-land allerede tatt initiativ til å ta imot skadde palestinere fra Gaza for behandling. Det er Belgia, Hellas, Irland, Italia, Portugal og Spania.

Nå må Norge reagere. 1,7 millioner mennesker er på flukt, over 85 000 er skadet og over 37 000 mennesker er drept. 

Image
Ikon: Pil.
Situasjonen nå

Som følge av krigen som har pågått siden 7. oktober er den humanitære situasjonen i Gaza kritisk. Det er mangel på grunnleggende behov som vann, mat og medisiner. Mange sivile har blitt drevet på flukt, og ødeleggelsene er enorme. Å komme til med nødhjelp i Gaza har vært- og er fortsatt svært utfordrende.

Image

Våre krav

  • Vi krever at Norge gjør mer for å hjelpe barna i Gaza nå.
  • Vi krever fullstendig og øyeblikkelig våpenhvile fra alle involverte parter, og at gisler må frigis.
  • Det må gis fri tilgang til livreddende nødhjelp, inkludert mat, drivstoff og medisinsk utstyr.
  • Sivil og offentlig infrastruktur, som skoler og sykehus, må beskyttes og skal ikke angripes.

Helsevesenet har kollapset

Situasjonen i Gaza er desperat. Befolkningen lever uten mat og rent vann, og har ingen trygge steder å søke tilflukt. FN meldte om et kollapset helsevesen i desember, og en rapport fra WHO i mars viser at langt over halvparten av alle sykehus var helt ute av drift. 

FN anslår at det er 50 000 gravide kvinner i Gaza, og over 180 fødsler finner sted hver dag. Leger advarer om at det er kritisk lave nivåer av medisinsk utstyr og at de må gjennomføre inngrep uten bedøvelse. Det er et enormt antall mennesker som trenger medisinsk hjelp som de ikke kan få i Gaza. 

Image
Ikon: Quote.

Norge må gjøre mer for å hjelpe barna i Gaza.
Helsevesenet er bombet i stykker, og mange barn trenger medisinsk hjelp som ikke kan fås i Gaza. Norge bør samarbeide med andre land for å hjelpe.

Generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli.

Amal måtte amputere beinet etter et luftangrep fra Israel.
Amal måtte amputere beinet etter et luftangrep fra Israel.

Barna i Gaza har mistet sine hjem, familie og tilgang til medisinsk hjelp. Behovet for hjelp er større enn noensinne, og situasjonen blir verre for hver dag som går. 

Image
Ikon: Pil.
Hva skjer med nødhjelpen?

Etter angrepene mot Israel 7. oktober, ble alle varer som skulle over grensene og inn til Gaza stoppet. Til vanlig kommer det omtrent 500 lastebiler inn til Gaza hver dag, og rundt 100 av disse inneholder nødhjelp. 

Etter noen uker ble det gitt tillatelse til å starte med noen nødhjelpsleveranser igjen, men det som slippes inn er ikke i nærheten av å være nok til å dekke behovene for mat, drikke, medisiner og drivstoff.

Image

Hva gjør Plan

  • Vi jobber på spreng for å få mer nødhjelp inn i Gaza, selv om tilgangen er svært begrenset. Vi leverer mat, vann og førstehjelpsutstyr til sivile. Gjennom våre lokale partnere på Gaza jobber vi med folkekjøkken som lager varm mat til mange tusen mennesker og gir psykososial støtte til barn og familier.  
  • Plan driver utstrakt humanitært arbeid i Midtøsten. I tillegg til å levere livreddende nødhjelp til sivilbefolkningen i Gaza gjennom våre landkontorer i Egypt og Jordan, støtter vi internt fordrevne i Libanon og palestinske flyktninger i Jordan. 
  • Vi gjør alt vi kan for å få inn så mye nødhjelp som mulig, og står klare til å bidra med mer den dagen grensene åpnes igjen. For å få til det må Israel oppheve sin blokade, og det må inngås en full og permanent våpenhvile som gir fri tilgang for nødhjelpsleveranser.