Gutt med regnbue på kinnet
Gutt med regnbue på kinnet

Frihet til å være seg selv

Det er en menneskerett å få være den du er og elske den du vil. Alle skal ha like rettigheter, muligheter og tilgang på tjenester uavhengig av seksuell orientering eller kjønnsidentitet.
 

Mennesker som identifiserer seg som LHBTI-personer blir fortsatt marginalisert og ekskludert fra samfunnet. De utsettes for stigmatisering, vold og diskriminering på grunn av sin seksuelle orientering og identitet. Dette kan gjøre varig skade på deres fysiske og mentale helse.

Plan jobber for barns rettigheter og likestilling. Vi jobber for at barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal få sine rettigheter oppfylt uansett hvem de er og hvor de bor. 

Pride hjerter

Image
Ikon: Pil.
Hva er LHBTI?

LHBTI står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn. Det er en samlebetegnelse for mennesker som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Ordet «skeiv» brukes også for å beskrive personer som bryter med disse normene.

Plan for Pride betyr Plan for kjærlighet
Plan for Pride betyr Plan for kjærlighet

Image
Ikon: Pil.
Visste du at?

 • 64 land eller stater kriminaliserer ekteskap blant likekjønnede.
 • I 11 av disse kan mennesker som lever i LHBTI-forhold straffes med døden.
 • Mange land som kriminaliserer homofili, straffer kun menn. Dette skyldes ofte at samfunnene ikke anerkjenner at kvinner har sin egen og selvstendige seksualitet.
 • De fleste land nekter transpersoner å endre sitt navn og kjønn fra det de ble gitt ved fødsel.
 • Bare 35 land tillater ekteskap blant likekjønnede.
 • I Norge var homofili forbudt frem til 1972, men forbudet gjaldt bare homofile menn.

Diskriminering og stigmatisering

Barn og unge er spesielt utsatt for vold, diskriminering og stigmatisering – kun ved å være seg selv. Utfordringer knyttet til å identifisere seg som skeiv kombineres ofte med andre faktorer som kjønn, alder, opprinnelse og religion. Dette øker risikoen for å bli utsatt for urettferdig behandling og ekskludering.
 

Konsekvenser og begrensede muligheter

Stigmatisering og diskriminerende holdninger har stor påvirkning på LHBTI-ungdommers livskvalitet, levekår og rettigheter. De har for eksempel høyere risiko for å bli utsatt for trakassering, hatefulle ytringer og fysisk og seksuell vold. Mobbing fører til at mange ikke går på skolen. Dette kan gå utover akademiske prestasjoner og begrense muligheten til å få seg jobb.

Skeive har også større risiko for å bli hjemløse, utsatt for hatkriminalitet eller begynne med sexarbeid. Det kan også ha store konsekvenser for den enkeltes psykiske og fysiske helse.
 

Image
Ikon: pil.

I samarbeid med regissør Geir Fredriksen har Plan laget dokumentaren En dag, som følger fem 14 år gamle jenter fra forskjellige deler av verden. I filmen møter vi Pinky fra Thailand, som på mange måter er som andre fjortenåringer. Hun elsker å danse og er avhengig av TikTok. Pinky har også fått seg en kjæreste, en jente hun møtte på nettet. Se filmen her.

– Tidligere var det ingen på skolen som turte å komme ut som bifile, panfile eller lesbiske, men nå snakker alle åpent om det. 

Pride bygg
Pride bygg

Image
Ikon: Quote.

Det at hele Norge er dekket av regnbueflagg, viser samhold, vilje og intensjon om hvilket samfunn vi skal ha. 

Dan Bjørke, leder Oslo Pride

For lite informasjon 

For mange LHBTI-ungdommer er det ofte utfordrende å få tilgang på riktige seksuelle og reproduktive helsetjenester. Dette skyldes ofte diskriminering eller mangel på kunnskap blant helsepersonell.

Seksualitetsundervisningen de mottar, hvis de i det hele tatt får noen, fokuserer vanligvis kun på heteroseksuelle forhold og ignorerer behovene og mangfoldet til ungdommer som er skeive.
 

Pride er en feiring av LHBTI-personers rett til å være seg selv og elske hvem de vil.
Pride er en feiring av LHBTI-personers rett til å være seg selv og elske hvem de vil.

Vi feirer mangfold og frihet 

Pride er en feiring av LHBTI-personers rett til å være seg selv og elske hvem de vil. Ordet "pride" betyr stolthet og er selve kjernen i Pride-festivaler.

Pride markeres over hele verden, inkludert i mange norske byer. Regnbueflagget er symbolet på Pride og representerer fellesskap, mangfold og frihet til å definere egen identitet, kjærlighet og seksualitet.

Pride er en feiring av LHBTI-personers rett til å være seg selv og elske hvem de vil.

Image
Ikon: pil.

Stolte og sterke sammen

Plan deltar i årets Pride-parade under parolen "Stolte og sterke sammen". Vi har også en egen stand under Mini Pride for å vise støtte til alle barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet. 

Alle uansett identitet eller seksualitet kan være med å markere Pride, inkludert heterofile personer, som vil vise sin støtte til skeive. 

Dette mener Plan:

 • Alle mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve et liv uten diskriminering, tvang, vold og stigmatisering, og få sine rettigheter oppfylt. 
   
 • Vold mot personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet og ekskludering av dem fra samfunnet drives ofte av skadelige kjønnsnormer, holdninger og oppførsel. Derfor er det avgjørende å utfordre normer som bidrar til ulikhet og diskriminering.
   
 • Sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter og likestilling er avgjørende for at personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal få oppfylt sine rettigheter. 
   
 • Likestilling mellom kjønn og inkludering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet går hånd i hånd. Likestilling og jenters rettigheter er viktige rammeverk for å oppfylle rettighetene til alle barn og unge. Og barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet opplever ofte flere ulikheter (interseksjonalitet).
  Likestilling for jenter betyr likestilling for alle jenter. 

  Les mer om Plans posisjon og vårt arbeid.
Pride hjerter

Slik jobber Plan med LHBTI:

 • Plan International jobber for å styrke rettighetene til barn og unge som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.
   
 • Plan Internationals Champions of Change-program brukes i mer enn 40 land og fremmer likestilling gjennom ungdomsengasjement. Programmet utfordrer begrensende sosiale normer, og unge blir utstyrt med kunnskap og ferdigheter slik at de kan bidra til å bygge gode samfunn fri for stigmatisering, ekskludering og vold.
   
 • Forskning på homo- og transfobisk mobbing i Thailands skolesystem har ført til et 3-årig prosjekt som har som mål å forebygge mobbing og vold. Skoler, elever, foreldre, lokale organisasjoner og regjeringen er involvert i prosjektet som skal gjøre utdanningsinstitusjoner tryggere for LHBTI-ungdom.
   
 • I Peru samarbeider vi med ungdomsorganisasjoner og lokale myndigheter for å øke bevissthet og fremme inkluderende tilgang til helsetjenester. Målet er at personer ikke skal oppleve diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.