Barn med funksjonsnedsettelser i nepal

Rundt 100 millioner barn lever med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. De tilhører ofte den fattigste delen av befolkningen, får ofte ikke fullført skolen, har mindre tilgang på helsehjelp og blir sjeldnere hørt.

Nirmala (9) og Khendo (11) mistet begge ett ben under jordskjelvet i Nepal i 2015. Nå er de klassekamerater og bestevenninner, og bor sammen på en skole som er tilrettelagt for dem i hovedstaden Katmandu.

–  Jeg satt og så på TV hos en venn, og så falt en vegg over benet mitt, sier Nirmala.

Khendo mistet både søsteren og bestemoren i skjelvet.

– Jeg lekte hjemme hos en venn. Vi forsto ikke hva som skjedde, sier hun.

Alle skal inkluderes og ingen skal utelates, er bærekraftmålenes viktigste prinsipp. Likevel opplever veldig mange barn med funksjonsnedsettelser grove brudd på rettighetene sine.

Globale studier estimerer at disse barna har tre til fire ganger større sjanse for å bli utsatt for vold enn andre barn. Barn med funksjonsnedsettelser havner også ofte sist i køen for helsetjenester og utdanning. Noen studier viser at opptil 90 prosent av alle barn med funksjonsnedsettelser i enkelte land ikke går på skolen.

Koronapandemien og en heldigital hverdag gjør situasjonen enda verre for mange barn med funksjonsnedsettelser, særlig jenter. De er ekstra utsatt for netthets, trakassering og diskriminering. Mange velger derfor å unngå å ytre sine meninger i sosiale medier og andre digitale flater fordi de er redde for konsekvensene.

Hjemmeskole, som følge av koronakrisen, har også satt en bråstopp for utdanningen til mange barn. Ikke alle har mulighet til å studere hjemme. Tilrettelagt skoledag for personer med funksjonsnedsettelse er ekstra krevende hjemme uten tilgang til nødvendige hjelpemidler.

Plan jobber for beskyttelse av alle barn. De skal få gå på skolen, få helsehjelp og muligheter til å ta aktive valg om egen fremtid. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter. Plan jobber for å fremme barn og unges deltakelse i offentligheten og i sine lokalmiljøer, og vi har hatt et betydelig fokus på inkludering av barn med funksjonsnedsettelser i alle våre programmer det siste tiåret, spesielt i Nepal.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet