Korona: Dette gjør Plan

Koronapandemien har svekket arbeidet for jenters rettigheter og tiår med fremskritt er i ferd med å viskes ut.

Jente med munnbind, beskyttelse mot koronavirus.Nigeria.

Når skolen åpner igjen, vil Fatima (15) tilbake. Hun vil ikke giftes bort eller være hjemme for å gjøre husarbeid.

Koronapandemien er en global helsekrise som har rammet mennesker over hele verden. Viruset har tatt millioner av menneskeliv, og vil ha konsekvenser for politikk, økonomi, kultur og identitet i de fleste land i lang tid fremover.  

Ringvirkningene av viruset har vist seg å være enorme, og unge jenter fra marginaliserte samfunn er spesielt utsatt. Økt arbeidsledighet og fattigdom gjør at risikoen for barneekteskap og tenåringsgraviditeter øker. Flere opplever vold og overgrep og redusert tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester. Faren er stor for at mange jenter aldri får returnere til skolen. 

Plan International har utarbeidet en rapport som viser hvordan koronaviruset har påvirket livet til jenter og unge kvinner. 

Plan er tilstede for å ivareta de mest sårbare. Våre tiltak er rettet mot barn, og særlig jenter, for å ivareta dem under krisen – og etterpå. Når du blir fadder til et barn støtter du langsiktig arbeid i landet og lokalsamfunnet der fadderbarnet bor. 

Hva gjør Plan?

Plan arbeider for å minske konsekvensene og redusere spredning av koronaviruset. Vi formidler kunnskap om viruset og sikre at flere barn har tilgang til såpe, vann, beskyttelse og utdannelse. Vi jobber med barn og familiene deres, lærere og omsorgspersoner for å sikre at barn får den støtten de trenger.

Rent vann og gode sanitærforhold  

Plan har satt opp vaskefasiliteter, delt ut menstruasjonsartikler, desinfeksjonsmiddel og hygieneinformasjon i lokalsamfunnene vi jobber i.  

Helse 

Vi har jobbet for å opprettholde viktige helsetjenester for jenter og unge kvinner, som seksuelle og reproduktive helsetjenester og mor- og barnehelsetjenester. Vi gir støtte til lokale helsemyndigheter og utdanner helsearbeidere i lokalsamfunn. 

- Blir ikke vaksinen rettferdig fordelt over hele verden, vil jenter og unge kvinners rettigheter stå i fare.

Plan samarbeider med lokale myndigheter og helsetjenester for å sikre at de som lever med HIV fortsatt har tilgang til behandling under pandemien.

Utdanning

Vi har undervist lærere og andre nøkkelpersoner i håndtering og forebygging av koronaviruset. Fordi skolene har vært stengt har Plan tilbudt ulike læremidler til husholdninger slik at foreldre kan undervise barna sine selv. Vi har også gitt støtte til radioundervisning.

Plan er forberedt på å støtte skoler, lærere og barn når skolene åpner igjen, og jobber tett med vann-, sanitær- og hygienesektoren for å sikre at barn har tilgang på håndvask og rene toaletter på skolen.

Når det er vannmangel, er det vanskelig å få vasket hendene skikkelig. I Indonesia har Plan sørget for rent vann, blant annet i Nageko Regency.   

Økonomisk støtte og matkasser

Vi har gitt støtte til familier og enkeltpersoner som har mistet inntekten sin under pandemien. I tillegg har vi delt ut matkasser til de som ikke har hatt tilgang eller råd til mat. 

Koronahjelp til India

Flyktninger og internt fordrevne  

Vi har intensivert arbeidet vårt for barn og familier på flukt. Disse familiene oppholder seg ofte i flyktningleirer med mange mennesker. Dermed er de ekstra sårbare for smitte på grunn av overbefolkning, mangel på ernæring og vann, dårlige helsetjenester og helsetilstand.  

Plan har under pandemien jobbet med å sikre trygge omsorgstilbud til barn på flukt, og tilgang til psykososial støtte. Vi har satt opp vaskefasiliteter i flyktningleirer og delt ut hygiene- og menstruasjonsartikler. Vi har sikret at familier har tilgang på grunnleggende behov som mat, vann og hygieneartikler.  

Beskytte barn 

Plan jobber med å øke bevisstheten rundt risikoen nedstenging kan ha for sårbare barn, og har gitt målrettet støtte til familier i vanskelig livssituasjoner.

Vi har henvist barn som trenger psykososial rådgivning, og har jobbet med å identifisere og gi støtte til barn uten familie, barn med helseproblemer og barn som bor eller jobber på gata. 

Vi har fortsatt med ekstern saksbehandling for å sikre at barn mottar sosialhjelp, og informert lokalsamfunn og ungdomsgrupper om hvordan man skal beskytte barn.

I samarbeid med lokale organisasjoner som jobber for barn tilbyr Plan rådgivning til familier som bor i utkantstrøk hvor det er mange tilfeller av barneekteskap og høyt frafall i skolen. 

Vi øker bevisstheten om koronaviruset i samfunnene vi jobber i.

Plan jobber langsiktig, og kontakten med fadderbarna og familiene deres gir oss en unik kjennskap til områdene vi jobber i. Vi kjenner behovene og har generelt stor tillit i befolkningen.  

I tillegg legger vi trykk på myndigheter, beslutningstakere og ledere for å beskytte barna og investere i fremtiden deres – i dag, i morgen og etter en krise.