Stoppet sitt eget barnebryllup – nå hjelper hun andre

Som barn var hun med Plans rettighetsklubb, og noen år senere fikk hun bruk for alt hun hadde lært: Hun reddet seg selv fra å bli gift. Nå jobber Shalini (21) med å utrydde barneekteskap i lokalsamfunnet sitt.

Barn demonstrerer

Det gjør hun ved å sette fingeren på et svært viktig dokument: Fødselsbeviset. Det er et av de viktigste redskapene en jente har for å slippe å gifte seg mens hun ennå er barn. I tillegg må jentene kjenne rettighetene sine.

Shalini bor i India, og har god grunn til å være bekymret: I Sør-Asia blir nesten halvparten av alle jenter giftet bort mens de fremdeles er barn. Og delstaten hun bor i, ligger på topp i India når det gjelder andelen av barn som føder barn.

Men hvor kommer fødselsbeviset inn i bildet? I Norge blir vi registrert i folkeregisteret når vi blir født. Vi får fødsels- og personnummer, og vi kan lett bevise hvor gamle vi er. Men mange barn vokser opp uten fødselsbevis, noe som gjør dem sårbare. De har ikke noe bevis på hvem de er, og hvor gamle de er, og det er vanskelig å kreve sine rettigheter. Man blir på mange måter usynlig i samfunnet.

For hvordan kan en jente påstå at hun er for ung til å gifte seg, hvis hun ikke kan bevise det?

Og det er dette Shalini brenner for: At alle barn skal få et fødselsbevis. Den unge jenta er et veldig godt eksempel på hva engasjementet til én person kan bety. Så langt har hun bidratt til at 2 500 barn har fått fødselsbevis.

En jente snakker i mobiltelefon mens hun ser mot kamera.

For ti år siden ble Shalini med i Plans barneklubb. Her fikk hun lære om barns rettigheter: Om retten til utdanning. Om forbudet mot å la jenter under 18 gifte seg. Hun lærte også om tema som barnearbeid, vold, skolegang og hvor viktig et variert kosthold er for kroppen. Det var barna selv som ledet klubben. De fikk opplæring av Plan, og delte kunnskapen videre med sine jevnaldrende.

Barne- og ungdomsklubber er noe Plan jobber med i mange land, og de har god effekt. De bidrar til kunnskap og økt selvtillit, noe som er avgjørende. Barn som kjenner rettighetene sine, står lettere opp mot urettferdig behandling. I tillegg tar barna kunnskapen med seg hjem til foreldrene sine, og rundt i lokalsamfunnene. De unge lederne av barneklubbene får i tillegg erfaring i ledelse og organisasjonsarbeid. Det er gull verdt. Shalini ble selv leder av barneklubben da hun ble eldre. 

Plutselig, da Shalini var 17 år, skulle hun få bruk for alt hun hadde lært. Foreldrene ville gifte henne bort. Da kunne hun slå i bordet med rettighetene sine, og greide å slippe unna.

I dag er Shalini 21 år og jobber sammen med Plan som frivillig og som aktivist for at barn i Utta Pradesh skal få det bedre, og ikke minst for å få en slutt på barneekteskap. Hun er overbevist om at nøkkelen til å få slutt på diskriminering av jenter er gjennom utdanning, og øke kunnskapen om barnearbeid, diskriminering av jenter og vold i hjemmet.

– Samfunnet går fremover, og det er essensielt at jenter får gå på skolen. Hvis de ikke har utdanning, vil de ikke ha mulighet til å skaffe seg jobb, og de vil alltid være avhengig av andre mennesker. En jente som har gått på skolen, kan være selvstendig. Hun kan ta egne valg og gjøre ting for seg selv, sier Shalini. 

Engasjementet sprer seg

Anupam Singh er leder i lokalsamfunnet og skryter av jobben Shalini gjør.

– Shalini gjør en veldig god jobb, og vi er veldig stolte av henne, sier Singh, og legger til: – Ikke bare her, men også i nabobygdene, har lokalsamfunnene utviklet seg både når det gjelder helsetjenester, sosiale tjenester og reduksjon i barneekteskap.

jente smiler og holder en bok

Vil inspirere andre jenter

Gjennom jobben hun har som hjelpelærer på den lokale skolen, tjener Shalini nok til å både kunne hjelpe familien sin og betale for sin egen utdannelse. Hun bruker mye av fritiden sin på å oppmuntre barna i lokalsamfunnet til å gå på skolen hver dag, og på å forklare foreldrene deres hvorfor det er viktig at barna får utdanning.

– Jeg vil inspirere jenter som tror de ikke kommer til å greie å nå målene sine. Jeg forteller dem at de kan klare å oppnå det de drømmer om, men at de først må finne ut av hva deres drøm er, og tørre si den høyt til andre.

En gutt og tre jenter smiler

Plans ungdomsgrupper finnes i mange land. Les om arbeidet de gjør i Malawi og Bangladesh.
  

Fritidsaktivitet: Stoppe barnebryllup