Undervisningsopplegg om utdanning for jenter

«Fordi jeg er jente» er et undervisningsopplegg som enkelt kan gjennomføres parallelt med vanlig undervisning i klasserommet. Det krever kun en kort introduksjon, samt tid til avsluttende diskusjon, refleksjon og bearbeidelse.

Målet med øvelsen er å sette fokus på jenters situasjon og rettigheter og å engasjere norske elever gjennom at de selv får oppleve, føle og erfare «diskriminering». Elevene lærer om årsaker til og konsekvenser av kjønnsdiskriminering, samt verdien av likestilling og betydningen av universelle menneskerettigheter.

Lærerguide (pdf)

Vil du og din skole gjøre en forskjell?

Dere kan samle inn penger til Plans arbeid eller engasjere dere på andre måter.

Se hvilke muligheter dere har