Undervisningsopplegg om utdanning for jenter

«Fordi jeg er jente» er et undervisningsopplegg som enkelt kan gjennomføres parallelt med vanlig undervisning i klasserommet. Det krever kun en kort introduksjon, samt tid til avsluttende diskusjon, refleksjon og bearbeidelse. Undervisningsopplegget er laget for 1. - 10. trinn.

Målet med øvelsen er å sette fokus på jenters situasjon og rettigheter og å engasjere norske elever gjennom at de selv får oppleve, føle og erfare «diskriminering». Elevene lærer om årsaker til og konsekvenser av kjønnsdiskriminering, samt verdien av likestilling og betydningen av universelle menneskerettigheter.

Lærerguide (pdf)