Det åttende bærekraftsmålet handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning har en lønn som kun tilsvarer ca $2 om dagen.

Aftenpostenserien Sweatshop skapte store overskrifter i media da den ble publisert i 2014. Tre norske ungdommer dro til Kambodsja for å se på forholdene som arbeiderne i tekstilfabrikkene jobber i hver eneste dag. Der fikk de et hardt møte med virkeligheten. Arbeiderne jobbet i tøffe forhold, med en lønn som ikke var til å leve av.

Omtrent halvparten av verdens befolkning lever på det som tilsvarer rundt $2 om dagen. Det vil si at de lever i fattigdom, selv om de arbeider mange timer hver eneste dag. De har ikke mulighet til å jobbe seg ut av fattigdommen, siden lønnen er alt for lav. Det betyr at samfunnet ikke bare må skape jobber - forholdene må også forbedres for de 780 millioner menneskene som jobber, men ikke tjener nok til å jobbe seg ut av fattigdommen.

Oppgave

Både sesong 1 og 2 av Sweatshop ligger på Aftenposten TV sine nettsider. Klikk dere inn på episode fem, og se fra 4.25 min - 8.10 min.

  • Hvor mye er $2 i norske kroner?  Kunne du ha levd på denne summen i Norge? Bruk for eksempel denne nettsiden til å finne ut hva $2 er verdt i norske kroner.
  • Bruk så samme nettside for å finne ut hva 200 Bangladeshi Taki er i dollar. Dette er prisen for en Bic Mac på McDonald's i Bangladesh. Med tanke på dette, er en inntekt på $2 daglig nok å leve på i Bangladesh?