Lærerguide om barneekteskap

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Det tilsvarer 12 millioner jenter i året. Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene hindres i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god framtid. Plan har laget en lærerguide til videregående skoler om temaet barneekteskap. I guiden har vi samlet ti ulike oppgaver som kan brukes for å gi økt kunnskap om og stimulere til refleksjon rundt temaet.

TV-aksjonen. Barn, ikke brud.

Lærerguiden ble laget i forbindelse med NRK's TV-aksjon til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap i 2021. Tematikken og oppgavene er fremdeles svært relevante å løfte i klasserommet.

Lærerguide

Last ned lærerguiden for videregående skoler her.

TV-aksjonen 2021 - Salaby

Last ned undervisningsopplegg for grunnskolen.