Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen

La elevene løse ulike oppgaver, finne og vurdere informasjon om FNs barnekonvensjon ved hjelp av Internett og/eller Plans fagartikkel. Avslutt opplegget med vår ferdiglagede quiz.

Med dette undervisningsopplegget lærer elevene om barnekonvensjonen og om sine egne rettigheter. De skal rangere rettighetene og drøfte etiske utfordringer knyttet til brudd på rettigheter.

Elevene kan bruke fagartikkelen og selve barnekonvensjonen, eller søke informasjon på internett, for å løse oppgavene i oppgavearket. Undervisningsopplegget er laget for 8. - 10. klasse.

Lærerguide (pdf)

Oppgaveark (pdf)
Fagartikkel (pdf)
Barnekonvensjonen (pdf)

Quiz om barnekonvensjonen

Quizen inneholder 10 spørsmål med tre svaralternativer. Den kan gjerne kombineres med andre oppgaver om barnekonvensjonen og fagartikkelen ovenfor. Spørsmålene kan gjøres skriftlig eller muntlig. Elevene kan danne lag eller svare enkeltvis.

Quiz (pdf)
Quiz fasit (pdf)

Vil du og din skole gjøre en forskjell?

Dere kan samle inn penger til Plans arbeid eller engasjere dere på andre måter.

Se hvilke muligheter dere har