Få unge ut i arbeid

Arbeidsledighet er i dag den største hindringen for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst i fattige deler av verden. Du og din skole kan bli med på å skape 100 000 nye arbeidsplasser!

Før hadde Nololo (21) ingen inntekt. Han ble med på et Plan-prosjekt, og nå har han skapt sin egen arbeidsplass. – Det har forandret livet mitt, sier han. 

I dag har vi verdens største ungdomsgenerasjon noensinne, og mange står uten jobb. Uten jobb og inntekt er det svært vanskelig for ungdom å komme seg ut av fattigdom. Plan jobber for å styrke unges muligheter til å skaffe seg en jobb gjennom yrkesopplæring, tilgang på kreditt i spare- og lånegrupper, og ved å knyttes sammen med andre og opp mot konkrete markeder.

Ved å samle inn penger til prosjektet er dette noe av det du og skolen din kan bidra til:

Økonomiske ferdigheter og finansieringsmuligheter: Mangel på offentlige jobber, gjør at mange unge er avhengige av å skape sine egne jobber for å komme i arbeid. Ved å støtte prosjektet kan du og din skole bidra til å gjøre det enklere for ungdommer å starte for seg selv. Gjennom spare- og lånegrupper får unge muligheten til å lære viktige økonomiske ferdigheter som er avgjørende i arbeidslivet. Spare- og lånegrupper gir også ungdom tilgang på lån som skal hjelpe dem i en startfase.

Relevant yrkesopplæring: Gjennom prosjektet kan du og din skole bidra til tiltak som gir unge karriereveiledning og relevant yrkesopplæring innen eksempelvis økonomi, entreprenørskap, engelsk, salg og markedsføring. I tillegg bidrar du til at ungdom kan få praksisplasser i bedrifter som skal gi de nyttig erfaring og mulighet til å tjene egne penger.

Lokalt samarbeid: For å skape flere arbeidsplasser jobber Plan med å bygge samarbeid mellom myndigheter, lokalt næringsliv og lokalsamfunnet. Blant annet ved yrkesopplæring som bidrar til vekst og bruk av allerede eksisterende ressurser, slik som for eksempel innen jordbruk. Ved å dyrke produkter samfunnet etterspør vil dette øke produksjonen og dermed behovet for arbeidskraft. Dette er igjen med på å skape flere arbeidsplasser.

Ved å dyrke produkter samfunnet etterspør vil produksjonen øke for bøndene og det blir behov for mer arbeidskraft.

Vil dere samle inn penger til arbeidet mot arbeidsledighet?

Ta kontakt med oss på skole@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09.

Last ned plakat til innsamlingsaksjonen (pdf).

Undervisningsopplegg om arbeidsledighet 

Ønsker dere å lære mer om arbeidsledighet blant unge? Se Plans undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Plans arbeid har bidratt til arbeidsplasser for unge i Uganda:

- Skolegang og kunnskap åpner dører, sier Nabiryo, som er opptatt av at sønnen hennes får skolegang. 

Nabiryo så mørkt på framtiden. Hun hadde ingen inntekt, og siden hun manglet grunnskole var det vanskelig å få en jobb.

Men alt forandret seg da hun ble hun med i et Plan-prosjekt. Her fikk unge mennesker yrkesopplæring og små lån. Nabiryo fikk frisøropplæring, startkapital og kursing i hvordan å drive en salong. Dermed kunne hun åpne sin egen frisørsalong, som hun i dag driver med stor suksess. Hun har til og med fire unge "lærlinger" i salongen. Hun fikk også opplæring i fjærkrehold, og på fritiden driver hun en hønsegård.

24 år gamle Nabiryo hadde ikke fullført grunnskolen, derfor var det vanskelig å få jobb. Nå driver hun sin egen frisørsalong!