Bidra til likestilling mellom gutter og jenter

I dag er det mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet - bare fordi de er jenter. Dette kan du og din skole være med på å endre.

Mange barn i skoleuniform, bare ei jente

Likestilling er en menneskerett. Likevel er det mange jenter som stiller bakerst i køen når det gjelder helsetilbud, mat, skolegang og jobb. Mange jenter blir giftet bort mens de er barn, må slutte på skolen og blir gravide før kroppen er klar for det. I dag vet vi blant annet at:

  • 12 millioner jenter hvert år giftes bort mens de ennå er barn
  • 64 millioner jenter i verden ikke går på skolen
  • Jenter gjør tre ganger så mye husarbeid og ulønnet arbeid som menn
  • I løpet av et år blir hver femte jente over 15 år utsatt for vold eller overgrep av partneren sin

Derfor har Plan et særlig fokus på jenters rettigheter slik at alle barn - både gutter og jenter - skal få vokse opp med god helse og utdanning i et trygt miljø der deres rettigheter og behov blir oppfylt. Vi håper du og din skole vil bidra!

Dette går pengene til

  • Opplysningsarbeid: Barn og unge som har kunnskap om egne rettigheter og likestilling er ofte med på å forandre sine lokalsamfunn til å bli mer rettferdige. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter.
  • Utdanning: Plan bygger trygge, gode skoler med toaletter og rent vant, og jobber for å stoppe barneekteskap og andre barrierer som hindrer jenter i å fullføre utdannelsen sin.
  • Holdningsendringer: Plan deler kunnskap om viktige tema som barneekteskap, likestilling og barns rettigheter. Slik endrer Plan holdninger. Dette gjør Plan i samarbeid med barn og unge selv, lokalsamfunnet og myndigheter.
  • Påvirkningsarbeid: Plan driver påvirkningsarbeid for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og likestilling.

Vil dere bidra til likestilling mellom gutter og jenter?

Ta kontakt med oss på skole@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09.

Last ned plakat til innsamlingsaksjonen (pdf).

Undervisningsopplegg om likestilling

Ønsker dere å lære mer om likestilling mellom jenter og gutter? Se Plans undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Eksempel på Plans arbeid:

Fra fotball til likestilling: Gjennom den mest populære sporten i Brasil, fotball, jobber Plan for å fremme likestilling, stanse vold mot kvinner og bygge fredeligere lokalsamfunn. Gutter og jenter får delta i sportsgrupper, samtidig som de er med på aktiviteter som øker forståelsen for likeverd mellom kjønnene. 

Fem unge gutter med fotballtrøyer

Disse unge guttene forteller at vold mot kvinner er vanlig der de bor, men selv har de fått nye tanker om jenters rettigheter etter å ha deltatt i Plan-prosjektet "Goals for Peace". Taniel og Luciano helt til høyre i bildet er frivillige ledere. - Kvinner og jenter fortjener ikke å bli slått. Sammen kan vi slåss for deres rettigheter, sier Taniel. - Dette er en utrolig viktig bevegelse å være en del av, sier Luciano.