Bidra til likestilling mellom gutter og jenter

Er det greit at jenter gjør tre ganger så mye husarbeid og ulønnet arbeid som menn – bare fordi de er jenter? Dette er realiteten, og du og din skole kan være med på å endre den.

Likestilling er en menneskerett.

Likevel stiller mange jenter bakerst i køen når det gjelder helsetilbud, mat, skolegang og jobb.

I dag vet vi blant annet at:

  • 12 millioner jenter giftes bort hvert år, mens de ennå er barn
  • 64 millioner jenter i verden ikke går på skolen
  • hver femte jente over 15 år blir utsatt for vold eller overgrep av partneren sin, hvert år

Plan har derfor et særlig fokus på jenters rettigheter, slik at alle barn - både gutter og jenter - skal få vokse opp med god helse og utdanning i et trygt miljø der deres rettigheter og behov blir oppfylt. Vi håper du og din skole vil bidra!

Bli med å samle inn penger slik at jenter og gutter stiller likt! Dette går pengene til:

Informere om egne rettigheter: Mange barn og unge vet ikke at de har rett til skolegang, beskyttelse mot barneekteskap eller en hverdag fri fra vold og overgrep. Gjennom blant annet kampanjer og teateroppstillinger jobber Plan for å gi informasjon om barns rettigheter. Barn og unge som har kunnskap om egne rettigheter og likestilling er ofte med på å forandre sine lokalsamfunn til å bli mer rettferdige.

Inkluderende læringsmiljø: Barneekteskap, fattigdom og katastrofer er noen av de viktigste årsakene til at jenter må droppe ut av skolen. Plan jobber for å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for både gutter og jenter. Gjennom prosjektet kan dere bidra til trygge, gode skoler med toaletter og rent vant. Midlene vil også gå til tiltak for å stoppe barneekteskap og andre barrierer som hindrer jenter i å fullføre utdannelsen sin.

Dere kan bidra til at flere jenter får fullført en trygg skolegang. I dag er det 64 millioner jenter verden over som ikke går på skole.

Holdningsendringer: Mange steder blir jenter diskriminert av lokalsamfunn og egen familie – kun fordi de er jenter. Gammeldagse holdninger, tradisjoner og mangel på kunnskap er ofte årsaken. Sammen med barn og unge selv, lokale myndigheter og lokalsamfunn jobber derfor Plan for å dele kunnskap om viktige tema som likestilling, barns rettigheter og barneekteskap.

Sikre politikk og lovverk som ivaretar jenter: I mange land hvor Plan jobber mangler det lovverk og politikk om barns rettigheter, eller lovverk som ikke blir håndhevet. Gjennom prosjektet støtter dere påvirkningsarbeid rettet mot myndigheter og befolkningen, for å sikre et godt lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og likestilling.

Vil dere bidra til likestilling mellom gutter og jenter?

Ta kontakt med oss på skole@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09.

Last ned plakat til innsamlingsaksjonen (pdf).

Undervisningsopplegg om likestilling

Ønsker dere å lære mer om likestilling mellom jenter og gutter? Se Plans undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Fra fotball til likestilling - et eksempel på Plans arbeid:

Gjennom den mest populære sporten i Brasil, fotball, jobber Plan for å fremme likestilling, stanse vold mot kvinner og bygge fredeligere lokalsamfunn. Gutter og jenter får delta i sportsgrupper, samtidig som de er med på aktiviteter som øker forståelsen for likeverd mellom kjønnene. 

Disse unge guttene forteller at vold mot kvinner er vanlig der de bor, men selv har de fått nye tanker om jenters rettigheter etter å ha deltatt i Plan-prosjektet "Goals for Peace". Taniel og Luciano helt til høyre i bildet er frivillige ledere. - Kvinner og jenter fortjener ikke å bli slått. Sammen kan vi slåss for deres rettigheter, sier Taniel. - Dette er en utrolig viktig bevegelse å være en del av, sier Luciano.