Kampen mot barneekteskap? Likestilling mellom gutter og jenter? Barn i katastrofer?

  1. Velg prosjekt fra oversikten under og kontakt oss på skole@plan-norge.no for mer info.
  2. Velg hvordan din skoler vil samarbeide med Plan.
  3. Overfør bidraget via Vipps til Plan Aksjon #508941, eller til kontonummer 7874 06 20869
Bli med i kampen mot barneekteskap
Bli med i kampen mot barneekteskap

Hvert andre sekund blir en jente giftet bort. Din skole kan bli med Plan i kampen mot barneekteskap.


Hjelp barn i katastrofer
Hjelp barn i katastrofer

I kriser og konflikt er barn ekstra sårbare. Din skole kan bidra med nødhjelp, beskyttelse, utdanning og helsehjelp.


Stans vold mot barn
Stans vold mot barn

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep. Din skole kan bidra til beskyttelse av barn og unge.


Bidra til likestilling mellom gutter og jenter
Bidra til likestilling mellom gutter og jenter

Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Din skole kan være med på å endre disse ulikhetene.


Få unge i arbeid
Få unge i arbeid

I mange land er det stor arbeidsledighet blant unge. Din skole kan bli med på å skape 100 000 nye arbeidsplasser.