Dere kan selv velge hvilket prosjekt dere vil støtte.

Ta kontakt hvis dere vil høre om andre alternativer, på skole@plan-norge.no eller tlf. 56 09 99 09.

Bli med i kampen mot barneekteskap
Bli med i kampen mot barneekteskap

Hvert andre sekund blir en jente giftet bort. Din skole kan bli med Plan i kampen mot barneekteskap.


Hjelp barn i katastrofer
Hjelp barn i katastrofer

I krise og konflikt er barn ekstra sårbare. Din skole kan bidra med nødhjelp, beskyttelse, utdanning og helsehjelp.


Stans vold mot barn
Stans vold mot barn

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep. Din skole kan bidra til beskyttelse av barn og unge.


Bidra til likestilling mellom gutter og jenter
Bidra til likestilling mellom gutter og jenter

Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Din skole kan være med på å endre disse ulikhetene.


Få unge ut av arbeidsledighet
Få unge ut av arbeidsledighet

I mange land er det stor arbeidsledighet blant unge. Din skole kan bli med på å skape 100 000 nye arbeidsplasser.