Skoler som støtter Plan kan velge hvilke av disse prosjektene de vil støtte.

Ta kontakt hvis dere vil høre om andre alternativer, på skole@plan-norge.no eller tlf. 56 09 99 09.

Bli med i kampen mot barneekteskap
Bli med i kampen mot barneekteskap

Hvert andre sekund blir en jente giftet bort. Din skole kan bli med Plan i kampen mot barneekteskap.


Få unge ut av arbeidsledighet
Få unge ut av arbeidsledighet

I mange land er det stor arbeidsledighet blant unge. Din skole kan bli med på å skape 100 000 nye arbeidsplasser.


Stans vold mot barn
Stans vold mot barn

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep. Din skole kan bidra til beskyttelse av barn og unge.


Bidra til likestilling mellom gutter og jenter
Bidra til likestilling mellom gutter og jenter

Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Din skole kan være med på å endre disse ulikhetene.