Hva skal pengene gå til?

Nedenfor finner du forskjellige prosjekter skolen din kan velge å gi pengene til.

Slik går du frem:

  1. Velg et prosjekt fra oversikten.
  2. Velg hvordan skolen din vil samarbeide med Plan.
  3. Dersom dere planlegger en innsamling, så lager vi et eget Vipps# til dere.

  4. For mindre innsamlinger bruk #508941 Plan Aksjon. Det er viktig at betalingene blir merket med skolens navn.

  5. Pengene kan også overføres til kontonummer 7874 06 20877. Husk å merke overføringen med skolens navn og prosjektet dere har samlet inn penger til.

  6. Kontakt oss på skole@plan-norge.no for mer informasjon.

Velg blant disse prosjektene:

Kampen mot barneekteskap

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Du og skolen din kan bli med i kampen mot barneekteskap.

Hjelp barn i katastrofer

I kriser og konflikt er barn ekstra sårbare. Skolen din kan bidra med nødhjelp, beskyttelse, utdanning og helsehjelp.

Bidra til likestilling mellom jenter og gutter

Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Skolen din kan være med på å endre disse ulikhetene.

Få unge i arbeid

I mange land er det stor arbeidsledighet blant unge. Skolen din kan bidra til å skape mange nye arbeidsplasser.