Lag en basar

Basar er morsomt og enkelt. Og best av alt, du og din skole kan gjøre en forskjell.

Hva er egentlig en basar? Ordet brukes som en samlebetegnelse på ulike aktiviteter for å samle inn penger til en god sak. Det kan være et enkelt lotteri eller salg av gjenstander elevene har laget – gjerne kombinert med salg av kake, kaffe og underholdning.

Mulighetene er mange, og elevene kan selv bestemme hva de skal gjøre. En basar gir mulighet til å øve på samarbeid, samtidig som barna tar ansvar for enkeltoppgaver. 

Vi hjelper deg med basaren

  • Velg selv hva dere vil samle inn penger til - og hvordan.
  • Følg prosjektet over tid, og se resultater.
  • Motta gratis basarpakke (buttons, ballonger, plakater og klistremerker).
  • Motta et diplom etter basaren

Etter basaren

Skoler som har samlet inn penger til Plan, kan overføre via Vipps eller konto. Husk å merke overføringen med skolens navn og prosjektet dere har samlet inn penger til. Tusen takk for innsatsen!

  • Kontonummer: 7874 06 20877
  • Vipps: Plan Aksjon, #508941
Elever f

Dropper leksene, samler inn penger

– I stedet for å gjøre lekser en uke, gjennomfører vi ulike jobber og aktiviteter for å samle inn penger.

La deg inspirere av Ramberg barneskole

Basar ved Bykle skole

Slår tre fluer i en smekk:

Aksjonen styrker samholdet mellom elevene, lager et hyggelig møtested og gir støtte til Plans arbeid.

Slik gjorde de det på Bykle barne- og ungdomsskole

Ta kontakt med oss da vel!