Vil du bli ambassadør for Plan?

Hver høst kan du delta på helgecamp i Oslo, sammen med ungdommer fra hele Norge. Etter campen er du med på Plans høstkampanje, som ungdomsambassadør.

Du kan søke i april/mai hvert år. Følg med her og på Instagram for søknadsskjema og frist.

En stor gruppe ungdommer med like t-trøyer

Klar tale fra ungdomsambassadørene i 2020: Jenter formes av ord - velg de rette! Etter campen skal de være med på høstkampanjen "Formet av ord".

Du kan endre verden - litt

Visste du at med dagens tempo vil det ta omtrent 200 år før vi oppnår likestilling i verden? Likestilling handler om like rettigheter og muligheter for både gutter og jenter. Alle får det bedre i et samfunn som er likestilt! 

Derfor inviterer Plan 40 ungdommer til helgecamp hver høst. Deltakerne blir “eksperter” på likestilling, og jobber for at vi skal sette opp tempoet i arbeidet med likestilling. 

Om campen

På campen møter du masse engasjerte ungdommer og blir ekspert på:

 • hvorfor like rettigheter for gutter og jenter er viktig
 • hva DU kan gjøre
 • hva skoler, politikere og andre kan gjøre

Du planlegger også dine egne og felles kampanjeaktiviteter. 

Campen er gratis og du kan søke om å få dekket reisen av Plan. 

Etter campen er du ungdomsambasssadør

Som ungdomsambassadør vil du gjennomføre enkle og spennende kampanjeaktiviteter i etterkant av samlingen, som for eksempel å:

 • holde workshops på skoler
 • møte politikere
 • være med på arrangementer
 • stands og stunts
 • skrive leserinnlegg
 • annet mediearbeid
   

Hvem kan søke?

For å kunne søke må du:

 • være mellom 13 og 19 år
 • være elev ved ungdoms- eller videregående skole
 • ha tillatelse fra foresatte dersom du er under 18 år
 • forplikte deg til å gjennomføre kampanjeaktiviteter i etterkant av samlingen
 • ha mulighet til å delta på hele arrangementet, som vil finne sted i Oslo

Hvis du må søke fravær fra undervisningen for å delta, må du selv sørge for å avklare dette med med din skole. Vi kan hjelpe hvis du ønsker å søke om politisk fravær.

Alle ungdomsambassadørene i 2019 samlet, med plakater og like t-trøyer

Denne gjengen var på camp i 2019.