Vil du bli vår ungdomsambassadør?

Hver høst arrangerer vi camp i Oslo hvor du kan delta sammen med ungdommer fra hele Norge. Etter campen er du med på Plans høstkampanje som ungdomsambassadør.

Søknadsfristen for helgecampen i 2022 er dessverre gått ut. Kom tilbake våren 2023 for å søke om å bli med på neste års camp.

Se andre ting du kan gjøre for å engasjere deg her.