• Kvinne sykler på Zambulance - en sykkel med tilhenger som fungerer som transport for gravide og syke som må på sykehus.
  (Z)ambulance. Foto: Benno Neeleman/Plan
 • En åker ligger tom etter at avlingen har blitt høstet inn
  Jordbruksområde Foto: Plan
 • En jente bærer en kanne med vann på hodet
  En jente på vei hjem med en kanne vann Foto: Paolo Black for the Young Health Programme
 • En elv blir farget rosa av solen som går ned
  Solnedgang over elven Foto: Plan
 • Gutt viser frem donert LEGO-samling
  Fornøyd med LEGO-samling. Foto: Flemming Gernyx/Plan
 • En geiteflokk prøver å få tak i blader i toppen av et tre
  En geiteflokk på jakt etter mat Foto: Plan
 • To smilende bestevenner holder rundt hverandre
  Bestevenner. Foto: Flemming Gernyx/Plan
 • En øde strand
  En stille dag på stranden Foto: Plan
 • Barn gjør lekser med hjelp av lommelykt
  Gjør lekser med solcellelommelykt. Foto: Rene Løkkegaard Jepsen/Plan

...kan du dra på kveldscruise på Zambezi-elven mens solen går ned over de spektakulære Victoriafallene. Kanskje ser du noen elefanter langs elvebredden og hører en flodhest brøle, mens himmelen farges rosa, oransje og lilla.

Historisk ble de områdene som i dag utgjør Zambia styrt av en rekke konger fra bantufolket Tonga. Fordi Zambia mangler kystlinje, tok det lang tid før europeerne fattet interesse for området. Men etter at den skotske legen, misjonæren og oppdageren, David, reiste langs Zambezi-elven i 1850-årene, fikk misjonærer og europeiske bosettere for alvor opp øynene for landets ressurser. 

Etter 40 år under britisk kontroll, ble landet selvstendig i 1964, og innførte et demokratisk flerpartisystem. Valg og overganger fra en president til en annen har stort sett gått fredelig for seg. 

Men utviklingen i landet går sakte. Mer enn 60% av landets 14 millioner innbyggere lever fortsatt i fattigdom. Landet rammes ofte av tørke og flom, som rammer jordbruket og skaper matvareusikkerhet. Med en økonomi som i står grad baserer seg på eksport av kobber - er landet også svært sårbart overfor varierende internasjonale råvarepriser. 

Å vokse opp i Zambia

I løpet de siste tiårene har forventet levealder i Zambia sunket, delvis på grunn av hiv- og aids-epidemien. Hiv og aids er årsaken til at rundt én million barn er foreldreløse, og ofte må ta voksenansvar for yngre søsken. Kvaliteten på skolene og utdanningen i Zambia er mangelfull mange steder. Det er mangel på gode lærere og det er store forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder antall år de får gå på skole. Barnearbeid, tenåringsgraviditet og barnekteskap er noen av årsakene til at mange dropper ut av skolen. 

Plans arbeid i Zambia

Kampen mot barneekteskap

Bekjempelse av barneekteskap er en av Plans viktigste kampsaker i Zambia, et land der fire av ti unge jenter blir gift før de fyller 18 år. Barneekteskap ødelegger fremtiden til mange jenter i landet, og mange blir gravide før kroppene deres er modne til å ta i mot barn. Risikoen for at mor og barn dør under fødsel er mange ganger større for tenåringsjenter enn for kvinner i 20-årene. 

Plan jobber aktivt med bevisstgjøring og holdningsendring i lokalsamfunnene for at foreldre og de unge selv skal forstå hvor skadelig denne praksisen er, og for at de unge skal kunne ta informerte og selvstedige valg om egen kropp og seksualitet. 

Vi går i dialog med lokale tradisjonelle ledere, religiøse ledere, lærere og andre lokale nøkkelpersoner for at også de skal bli våre allierte i kampen mot barneekteskap. 

En god start for de minste

Mange unge i Zambia kan ikke nok om småbarnshelse når de selv blir foreldre. Dette gjelder blant annet viktigheten av å stimulere barna sine og gi dem muligheter for å leke og lære allerede før de begynner på skolen. Nå barna er små legges fundamentet for den videre evnen til å lære, reflektere og tenke kreativt og selvstendig senere i livet.

Det samme gjelder kunnskap om sammenhengen mellom helse, ernæring og god helse.  Å investere i barnas helse, utvikling og trygghet de første leveårene gir dem også bedre forutsetninger i fremtiden.

Plan International i Zambia engasjerer seg både på nasjonalt og lokalt nivå for at foreldre skal ha mulighet til å tilegne seg kunnskap om hvordan de beste kan ta vare på barna sine. Vi tilrettelegger også for egne førskoleprogrammer og organiserer kurs for å øke kompetansen til førskolelærere, lokale organisasjoner og andre som jobber med barn i førskolealder.

Eksempler på Plans arbeid i Zambia

En gruppe ungdommer står rundt et bord og ser på et stort ark en jente skriver på
Unge lærer seg om sikker sex

Fattigdom, ulikhet og skadelige tradisjoner er eksempler på hvorfor det er så vanskelig for unge å finne nok og riktig informasjon om sin seksuelle og reproduktive helse. Men i Zambia har unge begynt å snakke sammen.


Memory (19) tar bilde med ipad.
Nye bilder av slummen

– Jeg er med på et prosjekt som går ut på å dokumentere hva som foregår i lokalsamfunnet, med videoer og bilder.


Nå holder vi oss trygge og sunne
Nå holder vi oss trygge og sunne

Mange barn i Zambia er ofte svake fordi de er konstant syke. Plan International jobber for at barn og unge skal ha tilgang til rent drikkevann og hygieniske sanitærforhold.


Nøkkeltall for Plan i Zambia

Plan samarbeider med 21 106 fadderbarn i Zambia.

2 724 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 37 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Zambia siden 1996

Fakta om Zambia

Levealder

Forventet levealder i Zambia, sammenlignet med Norge.

Zambia:

50 år

Norge:

81 år
I Zambia er forventet levealder 31 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Zambia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 85%.

Zambia:

85%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Zambia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.308 dollar.

Zambia:

$1.308
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Zambia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Zambia:

64 av 1000

Verden:

52 av 1000