• Kvinne sykler på Zambulance - en sykkel med tilhenger som fungerer som transport for gravide og syke som må på sykehus.
  (Z)ambulance. Foto: Benno Neeleman/Plan
 • En åker ligger tom etter at avlingen har blitt høstet inn
  Jordbruksområde Foto: Plan
 • En jente bærer en kanne med vann på hodet
  En jente på vei hjem med en kanne vann Foto: Paolo Black for the Young Health Programme
 • En elv blir farget rosa av solen som går ned
  Solnedgang over elven Foto: Plan
 • Gutt viser frem donert LEGO-samling
  Fornøyd med LEGO-samling. Foto: Flemming Gernyx/Plan
 • En geiteflokk prøver å få tak i blader i toppen av et tre
  En geiteflokk på jakt etter mat Foto: Plan
 • To smilende bestevenner holder rundt hverandre
  Bestevenner. Foto: Flemming Gernyx/Plan
 • En øde strand
  En stille dag på stranden Foto: Plan
 • Barn gjør lekser med hjelp av lommelykt
  Gjør lekser med solcellelommelykt. Foto: Rene Løkkegaard Jepsen/Plan

Hvis du reiser til Zambia kan du oppleve Zambezi-elven og se de spektakulære Victoriafallene. Kanskje ser du noen elefanter langs elvebredden og hører en flodhest brøle mens himmelen farges i rosa, oransje og lilla.

Historisk ble de områdene som i dag utgjør Zambia styrt av en rekke konger fra bantufolket Tonga. Fordi Zambia mangler kystlinje, tok det lang tid før europeerne fattet interesse for området. Men etter at den skotske legen, misjonæren og oppdageren David reiste langs Zambezi-elven i 1850-årene fikk misjonærer og europeiske bosettere for alvor øynene opp for landets ressurser. 

Etter 40 år under britisk kontroll ble landet selvstendig i 1964, og innførte et demokratisk flerpartisystem. Valg og overgangen fra en president til den neste har stort sett foregått i fredelige former. 

Men utviklingen går sakte. Mer enn 60 prosent av landets ca. 18 millioner innbyggere lever fortsatt i fattigdom. Landet rammes ofte av tørke og flom, som rammer jordbruker og skaper matusikkerhet. Med en økonomi som i stor grad baserer seg på eksport av kobber – er landet også svært sårbart overfor varierende internasjonaler råvarepriser. 

Å vokse opp i Zambia 

I løpet av de siste tiårene har forventet levealder i Zambia har sunket, til dels på grunn av hiv og aids-epidemien. Hiv og aids er også årsaken til at rundt én million barn er foreldreløse, og ofte må ta voksenansvar for yngre søsken.

Kvaliteten på skolene og utdanningen i Zambia er dårlig, det mangler gode lærere og det er store forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder antall år i de får gå på skole. Barnearbeid, tenåringsgraviditet og barneekteskap er noen av årsakene til at mange jenter slutter skolen altfor tidlig. 

Plans arbeid i Zambia

Som Planfadder til et barn i Zambia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og beskyttelse mot barneekteskap. Du bidrar også til at flere unge kommer i jobb.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Kampen mot barneekteskap

Fire av ti unge jenter i Zambia blir giftet bort før de fyller 18 år. Barneekteskap ødelegger fremtiden til altfor mange jenter i landet, og mange blir gravide før kroppene deres er modne til å ta i mot barn. Risikoen for at mor og barn dør under fødsel er mange ganger større for tenåringsjenter enn for kvinner i 20-årene. 

Plan International jobber aktivt med bevisstgjøring og holdningsendring i lokalsamfunnene for at foreldre og de unge selv skal forstå hvor skadelig denne praksisen er, og for de unge skal ta informerte og selvstendige valg om egen kropp og seksualitet. Vi går i dialog med lokale tradisjonelle ledere, religiøse ledere, lærere og andre lokale nøkkelpersoner for at også de skal bli våre allierte i kampen mot barneekteskap. 

Tidlig læring

Mange unge foreldre i Zambia er ikke klar over hvor viktig det er å stimulere barna sine og gi dem muligheter for å leke og lære allerede før de begynner på skolen. Her legges fundamentet for evnen til å lære, reflektere og tenke kreativt og selvstendig senere i livet. 

Plan International i Zambia engasjerer seg både på nasjonalt og lokalt nivå for at foreldre skal lære hvordan de kan stimulere barna sine. Vi tilrettelegger for egne førskole-programmer og organiserer kurs for å øke kompetansen til førskolelærere, lokale organisasjoner og andre som jobber med barn i førskolealder. 

Et godt fundament

Plan International i Zambia fokuserer på tidlig innsats for barn, både når det gjelder utdanning, ernæring og forebygging av sykdommer. En god start på livet er alfa og omega for at disse barna senere skal bryte ut av fattigdomsspiralen, skaffe seg en verdig jobb og bli aktive samfunnsborgere som bidrar til utviklingen i landet sitt. Og dette er like viktig for jenter som for gutter. Det kan ikke sies for ofte!

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Zambia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Jobber mot barneekteskap

Zambia er et av de landene i verden der barneekteskap forekommer hyppigst. I den sørlige provinsen Chamuka samarbeider Plan med høvdingen for å redusere antall barneekteskap. Innførelsen av nye lover gjør at familier får bot dersom de blir funnet skyldig i barneekteskap. Pengene som hentes inn brukes til videre informasjonsarbeid mot barneekteskap og rettshjelp til ofrene.

Nøkkeltall for Plan i Zambia

Plan samarbeider med 21 106 fadderbarn i Zambia.

2 724 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 37 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Zambia siden 1996

Fakta om Zambia

Levealder

Forventet levealder i Zambia, sammenlignet med Norge.

Zambia:

50 år

Norge:

82 år
I Zambia er forventet levealder 32 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Zambia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 85%.

Zambia:

85%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Zambia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.308 dollar.

Zambia:

$1.308
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Zambia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Zambia:

64 av 1000

Verden:

38 av 1000