• Kvinne sykler på Zambulance - en sykkel med tilhenger som fungerer som transport for gravide og syke som må på sykehus.
  (Z)ambulance. Foto: Benno Neeleman/Plan
 • En åker ligger tom etter at avlingen har blitt høstet inn
  Jordbruksområde Foto: Plan
 • En jente bærer en kanne med vann på hodet
  En jente på vei hjem med en kanne vann Foto: Paolo Black for the Young Health Programme
 • En elv blir farget rosa av solen som går ned
  Solnedgang over elven Foto: Plan
 • Gutt viser frem donert LEGO-samling
  Fornøyd med LEGO-samling. Foto: Flemming Gernyx/Plan
 • En geiteflokk prøver å få tak i blader i toppen av et tre
  En geiteflokk på jakt etter mat Foto: Plan
 • To smilende bestevenner holder rundt hverandre
  Bestevenner. Foto: Flemming Gernyx/Plan
 • En øde strand
  En stille dag på stranden Foto: Plan
 • Barn gjør lekser med hjelp av lommelykt
  Gjør lekser med solcellelommelykt. Foto: Rene Løkkegaard Jepsen/Plan

... vil du se at mesteparten av landet er dekket av savanne og løvtrær. Landet er kjent for å ha et rikt dyreliv, og med sine 750 fuglearter er Zambia også stedet å reise til for deg som er interessert i fuglekikking.

Bantufolket Tonga innvandret til Zambia for rundt 2000 år siden, og etablerte kongedømmer som styrte forskjellige områder i landet. Fordi Zambia mangler kystlinje, tok det lang tid før europeerne fattet interesse for området. Da oppdageren og misjonæren David Livingstone reiste gjennom i 1850-årene fikk imidlertid misjonærer og europeiske bosettere for alvor øynene opp for landets ressurser. Etter 40 år under britisk kontroll ble landet selvstendig i 1964.

Jordbrukssamfunn

Med en økonomi som langt på vei baserer seg på eksport av kobber, kom prisnedgangen på metallet som et lite slag for landets økonomi i 2016. Zambia er rikt på mineraler, og regnes som et lavinntektsland, og det er jordbruket som sysselsetter over 80 prosent av den arbeidende befolkningen. Til tross for myndighetenes forpliktelse til regionale og internasjonale avtaler, samt økonomisk vekst det siste tiåret, har en sosioøkonomisk forbedring uteblitt for majoriteten av zambiere. Siden begynnelsen av 90-tallet har den forventede levealderen sunket fra 57 til 51 år – dels grunnet høy forekomst av hiv og aids. Pandemien er også årsaken til at rundt én million barn er foreldreløse, og ofte må ta voksenansvar for yngre søsken.

Vokser opp i fattigdom

Nær 60 prosent av befolkningen lever i fattigdom, den samme prosentandelen som barn utgjør av landets 15.5 millioner innbyggere. Landet rammes stadig av katastrofer som flom og tørke, og mattilgangen er usikker.  Halvparten av barn i landet er kronisk underernærte. I tillegg fører rask urbanisering til at det er trangt om plassen i storbyenes voksende slumområder.

Barnedødeligheten generelt er synkende i Zambia, men i visse områder er den svært høy, for eksempel i Luapula-provinsen der den 199 av 1000 barn dør før fylte fem år. Andelen tenåringsgraviditeter holder seg høy, og jenter i alderen 12-18 år risikerer komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel. To av fem jenter i Zambia gifter seg som barn. Spesielt i rurale områder med ekstrem fattigdom er andelen barneekteskap høy, i likhet med tilfeller av seksuelle overgrep og utnytting av barn.

Plan International i Zambia

Plan International inkluderer blant annet barn, foreldre, lokalsamfunn, tradisjonelle ledere og nasjonale myndigheter i arbeidet med å hindre barneekteskap, et arbeid som resulterer i at stadig flere lokalsamfunn erklærer seg som barneekteskapsfrie soner. Vi har også omfattende opplysningskampanjer om barns rettigheter og seksuell helse.

Eksempler på Plans arbeid i Zambia

En gruppe ungdommer står rundt et bord og ser på et stort ark en jente skriver på
Unge lærer seg om sikker sex

Fattigdom, ulikhet og skadelige tradisjoner er eksempler på hvorfor det er så vanskelig for unge å finne nok og riktig informasjon om sin seksuelle og reproduktive helse. Men i Zambia har unge begynt å snakke sammen.


Memory (19) tar bilde med ipad.
Nye bilder av slummen

– Jeg er med på et prosjekt som går ut på å dokumentere hva som foregår i lokalsamfunnet, med videoer og bilder.


Nå holder vi oss trygge og sunne
Nå holder vi oss trygge og sunne

Mange barn i Zambia er ofte svake fordi de er konstant syke. Plan International jobber for at barn og unge skal ha tilgang til rent drikkevann og hygieniske sanitærforhold.


Nøkkeltall for Plan i Zambia

Plan samarbeider med 18 911 fadderbarn i Zambia.

2 976 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 37 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Zambia siden 1996

Fakta om Zambia

Levealder

Forventet levealder i Zambia, sammenlignet med Norge.

Zambia:

50 år

Norge:

81 år
I Zambia er forventet levealder 31 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Zambia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 85%.

Zambia:

85%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Zambia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.308 dollar.

Zambia:

$1.308
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Zambia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Zambia:

64 av 1000

Verden:

52 av 1000