• Halong Bay
  Halong Bay. Foto: Kjell Sigurd Røisli/Plan
 • En mor og datter går langs veien
  På landsbygda i Quang Tri Foto: Tra Thiet/Plan
 • Risterrasser
  Risterrasser i Lao Cai provinsen Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Barn løper smilende mot kamera under lek
  Gøy å løpe! Foto: Erik Thallaug/Plan
 • En kvinne går på en vei forbi en liten landsby i Bac Giang
  En landsby i Bac Giang Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Kvinner kledd i tradisjonelle klær
  Markedsdag i Bac Ha Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Bønder jobber i maisåkeren
  Bønder jobber i maisåkeren Foto: Tra Thiet/Plan
 • Et stort hvitt hus i Ho Chi Minh byen
  I Ho Chi Minh byen Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Mange fat med ulike matvarer fra Vietnam
  Matgilde. Foto: Plan International
 • VNM Barn leker i skolegården
  VNM Barn leker i skolegården. Foto: Plan International

... kan du oppleve frodige grønne rismarker, paradisstrender, flytende markeder og historiske templer. Mange av landets 90 millioner innbyggere har fått et bedre liv de siste tiårene. Men det finnes fortsatt store lommer av fattigdom.

Med høy økonomisk vekst har Vietnam de siste tretti årene løftet mange millioner ut av fattigdom og redusert barnedødeligheten betraktelig. Landet har gått fra å være et utviklingsland til å bli regnet som et moderne mellominntekstsland. Men det er store økonomiske forskjeller i befolkningen, og fortsatt lever 19 millioner vietnamesere for under ti kroner dagen. 

Fattigdommen er gjerne konsentrert til etniske minoriteter og unge migranter som flytter inn til de store byene i håp om et bedre liv. Vietnam er hjem til mer enn 50 ulike etniske minoriteter, mange med eget språk og egen religion. 

Å vokse opp i Vietnam

Mange barn i Vietnam lever i middelklassehjem på samme vis som barn i Norge – med mat på bordet, skolegang, idrett, gaming og kino. Men blant noen etniske minoriteter, spesielt de som bor i isolerte fjellområder, er det fortsatt veldig mange barn som dør før de har fylt fem år. 

Årsaken er ofte sykdommer som enkelt kunne vært forebygget eller behandlet. Feilernæring og mangel på utdanning er andre store utfordringer blant disse barna. Og over halvparten mangler tilgang til rent vann og gode sanitæranlegg.

Barna i de etniske minoritetene har ekstra utfordringer når de skal begynne på skolen, på grunn av språkbarrierer. På grunn av feilernæring er også mange hemmet i utvikling både kognitivt og fysisk, såkalt stunting

Barn med funksjonsnedsettelser får sjelden gå på skole i det hele tatt. 

Mange av de unge innflyttere til byene ender opp i fattige ghettoer, og barna deres mangler ofte helsetilbud, skolegang og tilgang til andre offentlige tjenester. 

Vold og overgrep mot jenter
Det fødes flere gutter enn jenter i Vietnam, et direkte resultat av at mange foreldre ønsker seg sønner. Vold mot barn er utbredt, spesielt mot jenter. Mange fattige jenter i landet blir også utsatt for menneskehandel og barneekteskap. 

Unge jenter fra landsbygda kommer ofte til de store byene uten penger, noe som kan føre dem ut i det uformelle arbeidsmarkedet, blant annet i sex-industrien. Svært unge jenter, helt ned i 10-12 års-alderen blir tvunget til å selge sex.

Plans arbeid i Vietnam

Klimaendringer
Vietnam er blant de mest sårbare landene i verden når det gjelder naturkatastrofer. 70 prosent av befolkningen bor i områder som ofte er utsatt for flom, kraftig uvær, tørke og andre problemer relatert til klima. I flere av regionene i landet har stadig hyppigere naturkatastrofer hemmet den økonomiske utviklingen. Plan jobber tett med lokalsamfunnene for at de skal være bedre rusetet til å håndtere virkningene av klimaendringene.

Få unge ut av arbeidsledighet
For at unge mennesker skal kunne ta del i utviklingen og ta kontroll over egne liv, er det avgjørende at de ser muligheter for å skaffe seg en jobb med verdige arbeids- og lønnsforhold. Et stor antall ungdommer i Vietnam går inn i arbeidsmarkedet med lavt utdanningsnivå og dårlige odds for å kunne få en trygg og god jobb. 

Ni av ti unge fra landsbygda mangler utdanning og yrkesfaglig kompetanse som er relevant i forhold til behovene på arbeidsmarkedet. Også i byene mangler mer enn halvparten av de unge god og relevant utdannelse. 

Ernæring, jenters rettigheter og utdanning
Plan arbeider for å bedre forholdene for de mest sårbare barn og unge i Vietnam, spesielt for jenter og barn med funksjonsnedsettelse. Vi er tilstede i lokalsamfunnene og samarbeider med lokale organisasjoner, samtidig som vi jobber for å påvirke myndighetene til  å sikre alle barns rettigheter, også de etniske minoritetene. Plan jobber med å bekjempe vold mot jenter, feilernæring og stunting. Vi jobber for at alle barn skal få mulighet til å gå på skolen, og at alle jenter også skal få ta utdanning, ikke bli utsatt for barneekteskap

Eksempler på Plans arbeid i Vietnam

To jenter bruker en datamaskin
Hanoi blir en tryggere by takket være Minecraft

Dataspill gjør det mulig for jenter i Vietnam å bidra til at byen de bor i blir tryggere. Et nytt prosjekt i Hanoi gitt flere konkrete resultater.


Tre jenter leser sammen med læreren sin.
Kjønnsstereotypiske holdninger får motstand 

Utdanning for jenter har fremstått som et meningsløst konsept for mange foreldre i Ha Giang.


Læring uten frykt og vold
Læring uten frykt og vold

Kjønnsbasert vold og trakassering er et stort problem i Vietnam. Dette er en av de største barrierene for å styrke jenters rettigheter i landet.


Nøkkeltall for Plan i Vietnam

Plan samarbeider med 32 190 fadderbarn i Vietnam.

2 348 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 173 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Vietnam siden 1993

Fakta om Vietnam

Levealder

Forventet levealder i Vietnam, sammenlignet med Norge.

Vietnam:

77 år

Norge:

81 år
I Vietnam er forventet levealder 4 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Vietnam, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 94%.

Vietnam:

94%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Vietnam, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.111 dollar.

Vietnam:

$2.111
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Vietnam, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Vietnam:

22 av 1000

Verden:

52 av 1000