• Halong Bay
  Halong Bay. Foto: Kjell Sigurd Røisli/Plan
 • En mor og datter går langs veien
  På landsbygda i Quang Tri Foto: Tra Thiet/Plan
 • Risterrasser
  Risterrasser i Lao Cai provinsen Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Barn løper smilende mot kamera under lek
  Gøy å løpe! Foto: Erik Thallaug/Plan
 • En kvinne går på en vei forbi en liten landsby i Bac Giang
  En landsby i Bac Giang Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Kvinner kledd i tradisjonelle klær
  Markedsdag i Bac Ha Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Bønder jobber i maisåkeren
  Bønder jobber i maisåkeren Foto: Tra Thiet/Plan
 • Et stort hvitt hus i Ho Chi Minh byen
  I Ho Chi Minh byen Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • Mange fat med ulike matvarer fra Vietnam
  Matgilde. Foto: Plan International
 • VNM Barn leker i skolegården
  VNM Barn leker i skolegården. Foto: Plan International

Hvis du reiser til Vietnam kan du oppleve frodige grønne rismarker, paradisstrender, flytende markeder og historiske buddhistiske templer. Mange av landets 90 millioner innbyggere har fått et bedre liv de siste tiårene. Men det fins fortsatt store lommer av fattigdom.

Med høy økonomisk vekst har Vietnam de siste tretti årene løftet mange millioner ut av fattigdom og redusert barnedødeligheten betraktelig. Landet har gått fra å være et utviklingsland til å bli regnet som et moderne mellominntektsland. Men det er store økonomiske forskjeller i befolkningen, og fortsatt lever rundt 10 millioner vietnamesere i fattigdom. 

Fattigdommen er gjerne konsentrert til etniske minoriteter og unge migranter som trekker til de store byene i håp om et bedre liv. Vietnam er hjem til mer enn 50 ulike etniske minoriteter, mange med eget språk og egen religion.

Å vokse opp i Vietnam

Mange barn i Vietnam lever i middelklassehjem på samme vis som barn i Norge - med mat på bordet, skolegang, idrett, spill, kino og andre morsomme fritidsaktiviteter. Men blant noen etniske minoriteter, spesielt de som bor i isolerte fjellområder, er det fortsatt veldig mange barn som dør før de fyller fem år. Årsaken er ofte sykdommer som enkelt kunne vært forebygget eller behandlet. Feilernæring og mangel på utdanning er andre store utfordringer blant disse barna.  Og over halvparten mangler tilgang til rent vann og ordentlige toaletter.  

Språkbarrierer er også en ekstra utfordring for de etniske minoritetsbarna. På grunn av feilernæring er også mange hemmet i utviklingen både kognitivt og fysisk, såkalt stunting. Barn med funksjonshemninger får sjeldent gå på skolen i det hele tatt. 

Unge innflyttere til byene ender ofte i fattige ghettoer, og barna deres mangler ofte helsetilbud, skolegang og tilgang til andre offentlige tjenester. 

Plans arbeid i Vietnam

Som Planfadder til et barn i Vietnam, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får beskyttelse mot vold og barneekteskap. Du bidrar også til å få flere unge ut i jobb og styrke arbeidet med å forberede familier og barn på hva de skal gjøre dersom naturkatastrofer inntreffer. 

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Beskyttelse mot vold og overgrep

Fordi mange foreldre helst ønsker seg gutter, blir det født langt flere gutter enn jenter i Vietnam. Vold mot barn er utbredt, spesielt mot jenter. Altfor mange fattige jenter i Vietnam blir utsatt for menneskehandel og barneekteskap. Unge jenter fra landsbygda kommer ofte til de store byene uten penger eller noen som beskytter dem. De havner fort i fattigdomsfella, som igjen kan føre til at de blir utnyttet i sex-industrien.  Jenter helt ned i 10-12 års-alderen, blir tvunget til å selge sex. 

Barneekteskap blir ofte løsningen på et fattigdomsproblem. Derfor jobber Plan International med å gi jenter opplæring i deres rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Samtidig jobber vi for at jenter skal få utdanning med sikte på at de skal bli økonomisk selvstendige. Vi jobber for å endre lovverk om barneekteskap, og for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap.

Unge ut i arbeid

Et stort antall ungdommer går inn på arbeidsmarkedet med lavt utdanningsnivå og dårlige odds for å skaffe seg en inntektsbringende og verdig jobb. Ni av ti unge fra landsbygda mangler utdanning og yrkesfaglig kompetanse som er relevant i forhold behovene for på arbeidsmarkedet. Også i byene mangler mer enn halvparten av de unge god og relevant utdanning. 

Plan International hjelper unge ut i jobb, ved at de får tilgang til blant annet karriereveiledning, mentorordninger, coaching, relevant yrkesopplæring og praksisplasser i bedrifter. Vi bidrar til at unge får opplæring i hvordan de skal starte sin egen bedrift. Vi jobber spesielt med å holde jentene på skolen, slik at de kan få en utdannelse og mulighet til å bli økonomisk selvstendige. Blant annet gjennom å styrke grunnskolen, gi skolestipend, yrkesopplæring og spare- og lånegrupper.

Klimaendringer

Vietnam er blant de mest sårbare landene i verden når det gjelder naturkatastrofer. Omtrent 70 prosent av befolkningen bor i områder som ofte er utsatt for flom, kraftig uvær, tørke og andre problemer relatert til klima. I flere av Vietnams regioner har stadig hyppigere naturkatastrofer hemmet den økonomiske utviklingen. 

I Vietnam jobber Plan International tett med vietnamesiske lokalsamfunn for at de skal være bedre rustet til å takle virkningen av klimaendringer og naturkatastrofer. For eksempel gjennom prosjektet “Safe School”. Det er viktig at skolene tåler et møte med naturkreftene slik at ikke skolene må stenge på grunn av skader. Skolebygget skal være så solid at det kan fungere som ly dersom man må evakuere hjemmene sine.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Vietnam er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Spare- og lånegrupper

Dia (27) bor med mann og tre barn i en avsidesliggende fjellandsby nord i landet. Familien har en liten jordlapp, men det er ikke nok til å forsørge dem året rundt. Da Plan begynte å jobbe i landsbyen ble det organisert en spare- og lånegruppe. – Før hadde jeg ikke noe forhold til sparing. Nå kan jeg sette opp budsjett og identifisere når tiden blir tøff eller når vi har mer, og planlegge etter det, sier Dia.

Nøkkeltall for Plan i Vietnam

Plan samarbeider med 32 190 fadderbarn i Vietnam.

2 348 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 173 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Vietnam siden 1993

Fakta om Vietnam

Levealder

Forventet levealder i Vietnam, sammenlignet med Norge.

Vietnam:

75 år

Norge:

82 år
I Vietnam er forventet levealder 7 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Vietnam, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 95%.

Vietnam:

95%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Vietnam, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.715 dollar.

Vietnam:

$2.715
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Vietnam, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Vietnam:

20 av 1000

Verden:

37 av 1000