• En kvinne sitter og lager mat på gata utenfor huset sitt
  Matlaging utenfor huset Foto: Kristine Polmar/Plan
 • En liten landsby ligger inne i skogen
  En liten landsy Foto: Plan
 • Jente jobber med en datamaskin på yrkesopplæring i elektronikk
  Yrkesopplæring i elektronikk. Foto: Mary Matheson/Plan
 • En mann sitter forann et tårn av tomater på markedet
  Frukt og grønnsaker til salgs på markedet Fotot: Sander Stoepker/Plan
 • Bebyggelse langs elvebredden
  Elvelangs Foto: Kristine Polmar/Plan
 • Mor følger sitt barn til førskolen
  På vei til førskolen. Foto: Mary Matheson/Plan
 • Barn svinger på husker på lekeplass
  Lekeplass. Foto: Shona Hamilton/Plan
 • Førskole i flyktningeleir
  Førskole for barna som har flyktet fra Sør-Sudan. Foto: Shona Hamilton/Plan

... kan du besøke de fascinerende fjellgorillaenes rike. Det frodige landet er også hjem for sjimpanser, aper og mer enn tusen fuglearter. Uganda er "Afrikas perle", mente Winston Churchill.

Uganda var under britisk styre frem til 1962. De første årene etter frigjøringen var preget av mye ustabilitet. Og de ble ikke bedre da oberst Idi Amin kuppet makten i 1971. Folket ble utsatt for politisk undertrykking der opposisjonelle ble torturert. 

I dag er Uganda relativt stabilt og opplever jevn økonomisk vekst. Men områdene nord i landet bærer fortsatt preg av tiår med væpnet konflikt. Den kristne militsen "The Lord's Resistens Army" sto bak bortføringen av tusenvis av barn og unge, der mange ble brukt som barnesoldater eller sex-slaver. Nærmere to millioner mennesker ble tvunget på flukt, og mange tusen har mistet livet. Generasjoner står traumatisert igjen, og mange millioner er fortsatt uten tilgang til grunnleggende helsetjenester og utdanning. 

Samtidig er Uganda vertsland for flere hundre tusen flyktninger fra det krigsherjede nabolandet Sør-Sudan og også andre land i regionen. 

Å vokse opp i Uganda

Uganda har ratifisert alle internasjonale konvensjoner for å beskytte barns rettigheter, jenters rettigheter og rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser. Dette reflekteres likevel ikke i hverdagen til mange av disse barna. Barnearbeid, vold og overgrep og fysisk straff på skolen og i hjemmet er vanlig – og ofte sosialt akseptert. 

Selv om 90 prosent av barn i Uganda begynner på skolen, er det en stor andel som ikke fullfører. Fattigdom gjør at mange ikke har råd til å betale skolemateriell og skoleavgift. Andre grunner er lang skolevei, dårlig kvalitet på undervisningen, lærere som ikke møter opp og mangel på egne toaletter for jenter. Dessuten er kulturelle normer og fare for seksuelle overgrep på den lange skoleveien faktorere som gjør at jenter dropper ut av skolen. 

Barneekteskap er svært utbredt; fire av ti jenter gifter seg før de fyller 18 år. Mange blir gravide mens de selv ennå er barn – med unge kropper som ofte ikke tåler tøffe fødsler. Både barne- og mødredødeligheten i Uganda er høy.

Over to millioner barn og unge har mistet foreldrene sine, og mange står uten annet valg enn selv å ta foreldreansvaret for yngre søsken. 

Plans arbeid i Uganda

Beskyttelse av barn
Plan International i Uganda jobber i samarbeid med Unicef og myndighetene i landet for å bygge opp gode systemer for beskyttelse av barn. Blant annet har Plan bidratt til å etablere en egen hjelpesentral, Child Help Line, som barn og unge kan kontakte og få hjelp fra hvis de blir utsatt for vold og overgrep. 

Vi jobber også for at barn og unge skal få kjennskap til sine rettigheter, samt styrke og selvtillitt til å si fra og stå i mot når de ser eller opplever vold og overgrep. Dette gjør vi blant annet gjennom å støtte ungdomsgrupper som kjemper mot barneekteskap og jenters rettigheter.

Få unge ut av arbeidsledighet
Plan International jobber for å sikre barns rett til utdanning, spesielt med tiltak for å inkludere jenter og barn med funksjonsnedsettelser.

For at unge mennesker skal kunne ta del i utviklingen og ta kontroll over egne liv, er det avgjørende at de ser muligheter for å skaffe seg en jobb med verdige arbeids- og lønnsforhold. Derfor samarbeider vi med myndighetene , privat sektor og lokale organisasjoner i Uganda for å skape jobber til unge mennesker. 

For unge kvinner som står i fare for å bli giftet bort – eller allerede er gift – vil egen jobb og inntekt kunne styrker deres stilling i familien og samfunnet ellers. Vi jobber særlig med unge kvinner fra fattige lokalsamfunn på landsbygda, og ungdom fra urbane slumområder. Vi bidrar med yrkesopplæring, lærlingplasser og kontakt med mulige arbeidsgivere.

Eksempler på Plans arbeid i Uganda

To jenter sitter på bakken og holder hverandre over skulderen og ler
Slutt på skammen rundt menstruasjon

For mange jenter og kvinner i Uganda er menstruasjon knyttet til skam og forlegenhet. Mange av dem går ikke på skolen når de menstruerer.


Halima sitter sammen med barn på barnesenteret.
– Kjærligheten jeg har for barna kommer av den enorme kampen hvert eneste barn her kjemper

Hun rømte fra krig i Sør-Sudan til en flyktningleir i Uganda. Der kjemper hun for barns rett til trygghet og utdanning.


Nå holder vi oss sunne og friske
Nå holder vi oss sunne og friske

Fem år er en kritisk grense for at barn skal få vokse opp, derfor jobber vi med tett oppfølging av de minste barna.


Nøkkeltall for Plan i Uganda

Plan samarbeider med 32 542 fadderbarn i Uganda.

5 620 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 5 004 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Uganda siden 1992

Fakta om Uganda

Levealder

Forventet levealder i Uganda, sammenlignet med Norge.

Uganda:

55 år

Norge:

81 år
I Uganda er forventet levealder 26 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 73%.

Uganda:

73%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 676 dollar.

Uganda:

$676
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Uganda:

55 av 1000

Verden:

52 av 1000