• En kvinne sitter og lager mat på gata utenfor huset sitt
  Matlaging utenfor huset Foto: Kristine Polmar/Plan
 • En liten landsby ligger inne i skogen
  En liten landsy Foto: Plan
 • Jente jobber med en datamaskin på yrkesopplæring i elektronikk
  Yrkesopplæring i elektronikk. Foto: Mary Matheson/Plan
 • En mann sitter forann et tårn av tomater på markedet
  Frukt og grønnsaker til salgs på markedet Fotot: Sander Stoepker/Plan
 • Bebyggelse langs elvebredden
  Elvelangs Foto: Kristine Polmar/Plan
 • Mor følger sitt barn til førskolen
  På vei til førskolen. Foto: Mary Matheson/Plan
 • Barn svinger på husker på lekeplass
  Lekeplass. Foto: Shona Hamilton/Plan
 • Førskole i flyktningeleir
  Førskole for barna som har flyktet fra Sør-Sudan. Foto: Shona Hamilton/Plan

... kommer du til landet som Winston Churchill kalte «Afrikas perle». Det frodige landet er hjem for sjimpanser, aper og over 1000 fuglearter.

Det nordlige Uganda har vært bebodd siden 3000 år før Kristus, først av folk som innvandret fra Nubia, deretter kom bantutalende folk fra vest. Forskjellige klansamfunn regjerte i nord, mens ulike kongedømmer styrte i sør. Egyptiske og sudanske handelsmenn startet slavehandel i området i 1840, og europeerne nådde frem kort tid etterpå.

Veien tilbake

Uganda var  under britisk styre frem til 1962. De første ni årene etter frigjøringen var preget av ustabilitet, frem til oberst Idi Amin tok makten i et militærkupp i 1971. Idi Amin ble etter hvert kjent for politisk undertrykking, blant annet fordi han tok tortur i bruk som virkemiddel. Uganda er i dag relativt stabilt, og opplever sterk økonomisk vekst, men særlig nordområdene bærer fortsatt preg av mer enn 20 år med væpnet konflikt. The Lords Resistens Army har stått bak bortføringen av tusenvis av barn og unge. Nærmere to millioner mennesker har blitt tvunget på flukt og tusenvis har mistet livet. Generasjoner står traumatisert igjen og er uten tilgang til grunnleggende helsetjenester og skole.

Selv om 90 prosent av barn i Uganda starter på skole, er det en stor andel som ikke fullfører. Mange barn og unge har mistet foreldrene sine. Over to millioner foreldreløse barn står nå uten annet valg enn selv å ta foreldreansvaret for yngre søsken. Dessuten er kulturelle normer og fare for seksuelle overgrep på den lange skoleveien faktorer som hindrer jenters utdanning. Barneekteskap er utbredt; fire av ti jenter er gift innen de fyller 18 år.

Plan International i Uganda

Plan International jobber for å sikre barns rett til utdanning, og spesielt med tiltak for å inkludere jenter og barn med funksjonshemminger. Utdanningsprogrammet inkluderer også antivoldsarbeid i skolen og tilrettelegging for egne sanitæranlegg og latriner for unge jenter – som ofte mister undervisning fordi de holder seg hjemme når de har mensen.

Konflikten i nabolandet Sør-Sudan har ført til at over 500 000 mennesker har flyktet over grensen til Uganda siden 2013. Plan International jobber for å beskytte barn som befinner seg i utrygge situasjoner, og har blant annet etablert førskolesentre i flyktningleirer, der sørsudanske barn kan leke og lære i trygge omgivelser.

Eksempler på Plans arbeid i Uganda

To jenter sitter på bakken og holder hverandre over skulderen og ler
Slutt på skammen rundt menstruasjon

For mange jenter og kvinner i Uganda er menstruasjon knyttet til skam og forlegenhet. Mange av dem går ikke på skolen når de menstruerer.


Halima sitter sammen med barn på barnesenteret.
– Kjærligheten jeg har for barna kommer av den enorme kampen hvert eneste barn her kjemper

Hun rømte fra krig i Sør-Sudan til en flyktningleir i Uganda. Der kjemper hun for barns rett til trygghet og utdanning.


Nå holder vi oss sunne og friske
Nå holder vi oss sunne og friske

Fem år er en kritisk grense for at barn skal få vokse opp, derfor jobber vi med tett oppfølging av de minste barna.


Nøkkeltall for Plan i Uganda

Plan samarbeider med 31 910 fadderbarn i Uganda.

5 671 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 5 004 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Uganda siden 1992

Fakta om Uganda

Levealder

Forventet levealder i Uganda, sammenlignet med Norge.

Uganda:

55 år

Norge:

81 år
I Uganda er forventet levealder 26 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 73%.

Uganda:

73%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 676 dollar.

Uganda:

$676
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Uganda:

55 av 1000

Verden:

52 av 1000