• En kvinne sitter og lager mat på gata utenfor huset sitt
  Matlaging utenfor huset Foto: Kristine Polmar/Plan
 • En liten landsby ligger inne i skogen
  En liten landsy Foto: Plan
 • Jente jobber med en datamaskin på yrkesopplæring i elektronikk
  Yrkesopplæring i elektronikk. Foto: Mary Matheson/Plan
 • En mann sitter forann et tårn av tomater på markedet
  Frukt og grønnsaker til salgs på markedet Fotot: Sander Stoepker/Plan
 • Bebyggelse langs elvebredden
  Elvelangs Foto: Kristine Polmar/Plan
 • Mor følger sitt barn til førskolen
  På vei til førskolen. Foto: Mary Matheson/Plan
 • Barn svinger på husker på lekeplass
  Lekeplass. Foto: Shona Hamilton/Plan
 • Førskole i flyktningeleir
  Førskole for barna som har flyktet fra Sør-Sudan. Foto: Shona Hamilton/Plan

Hvis du reiser til Uganda kan du oppleve de fasinerende fjellgorillaenes rike. Det frodige landet er også hjem for sjimpanser, aper og over tusen fuglearter. Uganda er «Afrikas perle», mente Winston Churchill.

Uganda var under britisk styre fram til 1962. De første årene etter frigjøringen var preget av mye ustabilitet. Og det ble ikke bedre da oberst Idi Amin kuppet makten i 1971. Folket ble utsatt for tung politisk undertrykking der opposisjonelle ble torturert på grusomste vis. 

I dag er Uganda relativt stabilt og opplever jevn økonomisk vekst, men områdene nord i landet bærer fortsatt preg av tiår med væpnet konflikt. 

Den kristne militsen The Lords Resistens Army sto bak bortføringen av tusenvis av barn og unge, der mange ble brukt som barnesoldater eller sex-slaver. Nærmere to millioner mennesker ble tvunget på flukt, og tusenvis har mistet livet. Generasjoner står traumatisert igjen, og mange millioner er fortsatt uten tilgang til grunnleggende helsetjenester og utdanning.

Samtidig er Uganda vertsland for flere hundre tusen flyktninger fra det krigsherjede nabolandet Sør-Sudan og andre land i regionen. 

Å vokse opp i Uganda 

Uganda har ratifisert det som er av internasjonale konvensjoner for å beskytte barns rettigheter, jenters rettigheter og rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser. Likevel blir barn i Uganda utsatt for en rekke alvorlige brudd på sine rettigheter. Barnearbeid, vold og overgrep og fysisk straff på skolen og i hjemmet er vanlig – og ofte sosialt akseptert.

Selv om 90 prosent av barn i Uganda starter på skole, er det en stor andel som ikke fullfører. Fattigdom gjør at mange ikke har råd til å betale skolemateriell og skolens avgift. Andre grunner er lang skolevei, dårlig kvalitet på undervisningen, lærere som ikke møter opp og mangel på egne toaletter for jenter. Dessuten er kulturelle normer og fare for seksuelle overgrep på den lange skoleveien faktorer som gjør at jenter dropper skolen. 

Barneekteskap er svært utbredt i Uganda. Fire av ti jenter er gift innen de fyller 18 år. Altfor mange blir gravide mens de ennå selv er barn. Både barne- og mødredødeligheten i Uganda er høy, men det kan forhindres med tilstrekkelig helsehjelp.  

Over to millioner barn og unge har mistet foreldrene sine. Mange står uten annet valg enn selv å ta foreldreansvaret for yngre søsken. 

Plans arbeid i Uganda

Som Planfadder til et barn i Uganda, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får beskyttelse mot vold og overgrep. Du bidrar også til at flere unge kommer i jobb.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Barns beskyttelse

Plan International i Uganda jobber i samarbeid med Unicef og myndighetene i landet for å bygge opp systemer for beskyttelse av barn. Blant annet har vi bidratt til å etablere en egen hjelpesentral, the Child Help Line, som barn og unge kan kontakte og få hjelp fra hvis de blir utsatt for vold og overgrep. 

Vi jobber også for at barn og unge skal få kjennskap til sine rettigheter, og styrke og selvtillit til å si ifra og stå i mot når de ser eller opplever vold og overgrep. Detter gjør vi blant annet gjennom å støtte ungdomsgrupper som kjemper mot barneekteskap og jenters rettigheter. Målet vårt er at de unge selv skal bli i stand til å ta ansvar for eget liv og gå i bresjen for positive endringer i samfunnet.

Arbeidsplasser for unge

Det å hjelpe ungdom ut av ledighet og inn i lønnet arbeid, er nøkkelen til å redusere fattigdom, både for de unge selv og familiene deres. Derfor samarbeider vi med myndighetene, privat sektor og lokale organisasjoner i Uganda for å skape jobber til unge mennesker. 

For unge kvinner som står i fare for å bli giftet bort – eller allerede er gift – vil egen jobb og inntekt styrke deres stilling i familien og samfunnet ellers. Vi støtter særlig sårbare unge kvinner fra fattige lokalsamfunn på landsbygda, og ungdommer fra urbane slumområder. Vi bidrar med yrkesopplæring, lærlingplasser og kontakt med mulige arbeidsgivere. 

Et mer aktivt sivilsamfunn

Med en konfliktfylt og traumatisk historie i bagasjen, kan det virke som ønsket om å bevare freden i landet gjør at innbyggerne i Uganda stort sett holder munnen lukket, i stedet for å kreve at myndighetene viser større åpenhet og ansvarlighet når det gjelder rettferdig fordeling, barns beskyttelse og andre viktige områder. Vi i Plan International mener likevel det er på tide at de unge hever stemmene sine og engasjerer – og at rommet for et mer aktivt sivilsamfunn åpnes. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Uganda er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Lyser opp Uganda sine gater

Zaharah (16) bor i slummen i Ugandas hovedstad Kampala sammen med søskenene. Foreldrene jobber utenbys, så søskenflokken må klare seg selv. Zaharah er en del av Plans prosjekt "Safer Cities", som har som formål å gjøre byer tryggere og mer inkluderende for jenter. Gjennom dette arbeidet hun fått økt selvtillit og tro på egne ferdigheter.

Nøkkeltall for Plan i Uganda

Plan samarbeider med 32 542 fadderbarn i Uganda.

5 620 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 5 004 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Uganda siden 1992

Fakta om Uganda

Levealder

Forventet levealder i Uganda, sammenlignet med Norge.

Uganda:

63 år

Norge:

82 år
I Uganda er forventet levealder 19 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 76%.

Uganda:

76%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 794 dollar.

Uganda:

$794
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Uganda:

46 av 1000

Verden:

37 av 1000