• En kvinne sitter og lager mat på gata utenfor huset sitt
  Matlaging utenfor huset Foto: Kristine Polmar/Plan
 • En liten landsby ligger inne i skogen
  En liten landsy Foto: Plan
 • Jente jobber med en datamaskin på yrkesopplæring i elektronikk
  Yrkesopplæring i elektronikk. Foto: Mary Matheson/Plan
 • En mann sitter forann et tårn av tomater på markedet
  Frukt og grønnsaker til salgs på markedet Fotot: Sander Stoepker/Plan
 • Bebyggelse langs elvebredden
  Elvelangs Foto: Kristine Polmar/Plan
 • Mor følger sitt barn til førskolen
  På vei til førskolen. Foto: Mary Matheson/Plan
 • Barn svinger på husker på lekeplass
  Lekeplass. Foto: Shona Hamilton/Plan
 • Førskole i flyktningeleir
  Førskole for barna som har flyktet fra Sør-Sudan. Foto: Shona Hamilton/Plan

... kommer du til landet som Winston Churchill kalte «Afrikas perle».

Det frodige landet ligger ved Nilens utspring, og er et hjem for sjimpanser,  aper og over 1000 fuglearter. Landet har i tillegg en rekke flotte nasjonalparker du kan besøke. Mye fruktbar jord bidrar til at 80 prosent av befolkningen kan drive jordbruk, og landet er dermed selvforsynt med mat..

Den utrydningstruede fjellgorillaen finner man bare i Uganda, Rwanda og Kongo. Det finnes kun 700 igjen.

Uganda er tidligere koloni, og var under britisk styre frem til 1962. De første ni årene etter frigjøringen var preget av ustabilitet, frem til oberst Idi Amin tok makten i et militærkupp i 1971. Idi Amin ble etter hvert kjent for politisk undertrykking, blant annet på grunn av at han tok i bruk torturmetoder. Uganda er i dag relativt stabilt, men særlig nordområdene bærer fortsatt preg  av mer enn 20 år med væpnet konflikt. The Lords Resistens Army har stått bak bortføringen av tusenvis av barn og unge. Nærmere to millioner mennesker har blitt tvunget på flukt og tusenvis har mistet livet. Generasjoner står traumatisert igjen og er uten tilgang til grunnleggende helsetjenester og skole. 

Mange barn og unge har mistet foreldrene sine. Over to millioner foreldreløse barn står nå uten annet valg enn selv å ta foreldreansvaret for yngre søsken. Mange av barna som vokser opp her går en usikker fremtid i møte.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Uganda. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.

 

Eksempler på Plans arbeid i Uganda

Halima sitter sammen med barn på barnesenteret.
– Kjærligheten jeg har for barna kommer av den enorme kampen hvert eneste barn her kjemper

Hun rømte fra krig i Sør-Sudan til en flyktningleir i Uganda. Der kjemper hun for barns rett til trygghet og utdanning.


Nå holder vi oss sunne og friske
Nå holder vi oss sunne og friske

Fem år er en kritisk grense for at barn skal få vokse opp, derfor jobber vi med tett oppfølging av de minste barna.


En lysere fremtid
En lysere fremtid

Betty flyttet for seg selv da hun var 15 år. Nå har hun en bedrift med 26 ansatte.


Nøkkeltall for Plan i Uganda

Plan samarbeider med 32 419 fadderbarn i Uganda.

5 775 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 852 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Uganda siden 1992

Fakta om Uganda

Levealder

Forventet levealder i Uganda, sammenlignet med Norge.

Uganda:

55 år

Norge:

81 år
I Uganda er forventet levealder 26 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 73%.

Uganda:

73%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 97.363 dollar.

Norge:

$97.363
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 676 dollar.

Uganda:

$676
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Uganda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Uganda:

55 av 1000

Verden:

52 av 1000