• Kvinner selger varene sine på en lokalmarked
  Kvinner selger varene sine på det lokale markedet. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • Fergebåt krysser Lake Togo med passasjerer
  Fergebåt krysser Lake Togo. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • Båter ligger langs elven
  Kvinner og menn på vei ut i elven i båtene sine Foto: Plan
 • Barn løper inn i en skolebygning
  Elever på vei til dagens skoleundervisning Foto: Plan
 • Barn leker i skolegården
  Det beste med friminuttet er lek. Foto: Akintunde Akinleye/Plan
 • To jenter i duell under en fotballkamp
  To jenter i duell under en fotballkamp Foto: Hyacinthe Alao/Plan
 • En mann fisker med garn i Lake Togo
  Garnfiske i Lake Togo. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • En kvinne vasker mens en annen lærer barn gode hygienevaner ved hjelp av bilder
  En kvinne lærer barna gode hygienevaner Foto: Fabrice Boulais/Plan

...kan du dra på eventyr i den frodige, intenst grønne regnskogen i Kpalime-regionen og se store svermer med fargerike sommerfugler. Og hvis du virkelig vil søke spenning, dra til Lake Togo og lær mer om den myteomsvøpte vodoo-kulturen.

Togos historie er preget av konflikt og uroligheter. 1500-tallets handel med gull, elfenben og slaver ga området navnet "Slavekysten". På slutten av 1800-tallet ble landet kolonisert av tyskerne, til tross for innbyggernes tøffe motstand.

Landet ble selvstendig i 1960. Bare tre år senere var det statskupp, og Togo ble en ettpartistat. Etter mer enn 40 år med diktatur beveger landet seg nå i en demokratisk retning. Arven etter både koloni- og diktatortiden er imidlertid tung å riste av seg, og fattigdommen i landet er stor.

Den sosiale og politiske situasjonen har vært forholdsvis stabil siden 2015, foruten noen uroligheter knyttet til streiker i arbeiderbevegelsen. Togo har ratifisert regionale og internasjonale konvensjoner for beskyttelse av barns rettigheter, men mangler mekanismer for å følge det opp.

Å vokse opp i Togo

Et nyfødt barn i Togo har langt fra like gode odds i livet som barn født i Norge. Unge mødre og deres barn har svært begrenset tilgang på helsetjenester og medisiner, og på landsbygda er det stor mangel på kvalifisert helsepersonell. Vaksineringsdekningen er lav og barnedødeligheten høy.

Malaria er den største faren for barn i Togo, men diaré, lungebetennelse, feilernæring og hiv er også noe av det som rammer små barn i landet hardt.

Tilgang til rent vann og sanitæranlegg er også en kjempeutfordring i Togo. Kombinert med manglende kunnskap om hygiene, er dette forhold som rammer de yngste barna hardest.

Det er ikke vanlig at ban går i barnehage eller førskole i Togo, og foreldrene er ofte ikke klar over hvor viktig det er for barna deres å leke og bli stimulert mens de er små. nesten ingen barn i Togo får oppfylt retten til kognitiv og emosjonell utvikling i tidlige år. Og selv om de begynner på skolen, er det mange som slutter før de har fullført grunnskolen.

Togo har en ung befolkning. Halvparten av befolkningen er under 18 år. Mange av de som dropper ut av skolen er tvunget til å jobbe for å bidra til familiens husholdning. Barnearbeid og trafficking er et stor problem i landet. Arbeidet barn utfører skjer sjelden under trygge forhold.

Rettighetsbrudd for barn i Togo skyldes i stor grad fattigdom og statens manglende kapasitet til å tilby kvalitetsutdanning og sosiale tjenester.

Plans arbeid i Togo

En god start for de minste
Plan International jobber i noen av de mest sårbare lokalsamfunnene i Togo for at nybakte mødre og barna deres skal få tilgang til bedre helsetjenester. Samtidig jobber vi for å spre mer kunnskap blant mødrene om hygiene, riktig ernæring og vaksiner. Og vi legger vekt på å øke bevisstheten blant både mødre og fedre om hvor viktig det er med lek og tidlig læring. På nasjonalt nivå samarbeider vi med helse- og utdanningsmyndighetene for å styrke deres institusjoner og evnen til å sikre gode helsetjenester og kvalitetsutdanning for alle barn i landet.

Trygg i egen kropp
Plan jobber for at jenter og gutter skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter, slik at de er i bedre stand til å kunne ta egne valg når det gjelder egen kropp, graviditet og ekteskap. Vi støtter og mobiliserer lokale ungdomsgrupper, og jobber også gjennom lokale organisasjoner og lokale myndigheter, blant annet for å sørge for at de etableres egne helsestasjoner tilrettelagt for ungdommer.

Beskyttelse mot barnearbeid, trafficking og overgrep
Plan International jobber både lokalt og nasjonalt for å bidra til å forbedre lokale og nasjonale mekanismer for beskyttelse av barn. Vi fokuserer spesielt på jenter i tenårene og barn med funksjonsnedsettelser, men også unge gutter som tvinges ut i skadelig barnearbeid. Vi er tilstede i lokalsamfunn og engasjerer unge jenter og gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger og skape mer bevissthet rundt skadelig praksis som barneekteskap, barnearbeid og seksuell vold og trakassering av jenter.

Eksempler på Plans arbeid i Togo

Ung kvinne ved en vev
Kampen mot menneskehandel

Hvert år blir flere hundre jenter i Togo utsatt for trafficking, eller menneskehandel. Plan International hjelper jenter som kommer tilbake fra flukt, og forhindre at de blir utnyttet.


Sabine står sammen med en gjeng klassekamerater.
Sabine (11) lærer andre barn om hjernehinnebetennelse

– Barn er sårbare, så vi må opplyse venner og foreldre om hvordan de kan unngå å bli smittet.


Jenter er vår styrke
Jenter er vår styrke

Tradisjonelle holdninger og inngrodde kjønnsrollemønstre gjør at jenter i Togo har begrensede muligheter.


Nøkkeltall for Plan i Togo

Plan samarbeider med 33 507 fadderbarn i Togo.

2 013 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 242 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Togo siden 1988

Fakta om Togo

Levealder

Forventet levealder i Togo, sammenlignet med Norge.

Togo:

58 år

Norge:

81 år
I Togo er forventet levealder 23 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 66%.

Togo:

66%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 548 dollar.

Togo:

$548
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Togo:

78 av 1000

Verden:

52 av 1000