• Kvinner selger varene sine på en lokalmarked
  Kvinner selger varene sine på det lokale markedet. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • Fergebåt krysser Lake Togo med passasjerer
  Fergebåt krysser Lake Togo. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • Båter ligger langs elven
  Kvinner og menn på vei ut i elven i båtene sine Foto: Plan
 • Barn løper inn i en skolebygning
  Elever på vei til dagens skoleundervisning Foto: Plan
 • Barn leker i skolegården
  Det beste med friminuttet er lek. Foto: Akintunde Akinleye/Plan
 • To jenter i duell under en fotballkamp
  To jenter i duell under en fotballkamp Foto: Hyacinthe Alao/Plan
 • En mann fisker med garn i Lake Togo
  Garnfiske i Lake Togo. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • En kvinne vasker mens en annen lærer barn gode hygienevaner ved hjelp av bilder
  En kvinne lærer barna gode hygienevaner Foto: Fabrice Boulais/Plan

Hvis du reiser til Togo kan du oppleve et eventyr i den frodige, intenst grønne regnskogen i Kpalime-regionen og se store svermer med fargerike sommerfugler. Og hvis du virkelig vil søke spenning, dra til Lake Togo og lær mer om den myteomsvøpte vodoo-kulturen.

Togos historie er preget av konflikt og uroligheter. 1500-tallets handel med gull, elfenben og slaver ga området området navnet «Slavekysten». På slutten av 1800-tallet kolonisert av tyskerne, til tross for innbyggernes tøffe motstand. 

Landet ble selvstendig i 1960. Bare tre år senere ble var det statskupp, og Togo ble en ettpartistat. 

Etter mer enn 40 år med diktatur beveger landet seg nå i en demokratisk retning. Arven etter både koloni- og diktatortiden er imidlertid tung å riste av seg, og fattigdommen i landet er stor.

Den sosiale og politiske situasjonen har vært forholdsvis stabil etter 2015, foruten noen uroligheter knyttet til streiker i arbeiderbevegelsen. Togo har ratifisert regionale og internasjonale konvensjoner for beskyttelse av barns rettigheter, men mangler mekanismer for å følge det opp. 

Å vokse opp i Togo

I Togo har unge mødre og deres barn svært begrenset tilgang til helsetjenester og medisiner, og på landsbygda er det stor mangel på kvalifisert helsepersonell. Vaksinedekningen er lav og barnedødeligheten høy. Malaria er den største barnedreperen, men diare, lungebetennelse, feilernæring og hiv er også sykdommer som rammer små barn.

Tilgang til rent vann, toaletter og sanitæranlegg er også en utfordring i Togo. Kombinert med manglende kunnskap om hygiene, er dette forhold som rammer de yngste barna hardest. Dette er spesielt vanskelig for jentene når de kommer i puberteten, og mange jenter velger å være hjemme fra skolen hver måned når de har mensen fordi skolen ikke har ordentlig toalett eller vann. 

Det er ikke vanlig at barn går i barnehage eller på førskole i Togo, og foreldrene er ofte ikke klar over hvor viktig det er for barna deres å leke og bli stimulert mens de er små. Nesten ingen barn Togo får oppfylt retten til kognitiv og emosjonell utvikling i tidlige år. Selv om de begynner på skolen, er det mange som slutter før de har fullført grunnskolen.

Togo har en ung befolkning. Halvparten av befolkningen er under 18 år. Mange av de som dropper ut av skolen, er tvunget til å jobbe for å bidra til familiens husholdning. Barnearbeid og trafficking er et stort problem i landet, og arbeidet barn utfører skjer sjelden under trygge forhold. Rettighetsbrudd for barn i Togo skyldes i stor grad fattigdom og statens manglende kapasitet til å tilby kvalitetsutdanning og sosiale tjenester. 

Plans arbeid i Togo

Som Planfadder til et barn i Togo, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får beskyttelse mot vold og overgrep. Du bidrar også til å styrke helsetilbudet til mødre og barn. 

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Bedre helse for mor og barn

Plan International jobber i noen av de meste sårbare lokalsamfunnene i Togo for at nybakte mødre og deres barn skal få tilgang til bedre helsetjenester. Samtidig jobber vi for å spre mer kunnskap blant mødrene om hygiene, riktig ernæring og vaksiner. Vi legger også vekt på å øke bevisstheten blant både mødre og fedre om hvor viktig det er med lek og tidlig læring. 

Plan International jobber også for at unge jenter og gutter skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter, slik at de er bedre i stand til å ta egne valg når det gjelder egen kropp, graviditet og ekteskap. Vi støtter og mobiliserer lokale ungdomsgrupper, og jobber gjennom lokale organisasjoner og lokale myndigheter, blant annet for å sørge for at det etableres egne helsestasjoner tilrettelagt for ungdommer. 

På nasjonalt plan samarbeider vi med helse- og utdanningsmyndighetene for å styrke deres institusjoner og evnen til å sikre gode helsetjenester og kvalitetsutdanning for alle barn i landet. 

Beskyttelse mot barnearbeid, trafficking og overgrep

Plan International i Togo jobber både lokalt og nasjonalt for å bidra til å forbedre lokale og nasjonale mekanismer for beskyttelse av barn.

Vi fokuserer spesielt på jenter i tenårene og barn med funksjonsnedsettelser, men også unge gutter som tvinges ut i skadelig barnearbeid. Vi er tilstede i lokalsamfunn og engasjerer unge jenter og gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger og skape mer bevissthet rundt skadelig praksis som barneekteskap, barnearbeid og seksuell vold og trakassering av jenter. 

En stemme til barna

Plan International støtter barns rett til deltakelse og retten til å bli hørt i saker som angår dem. Derfor bidrar vi til å bygge opp kapasiteten til ulike barne- og ungdomsorganisasjoner, slik at ungdommer selv kan bli "endringsagenter” i eget liv, i lokalsamfunnet og også på nasjonalt plan. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Togo er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Telekommunikasjon mot vold og overgrep

I 2009 lanserte togolesiske myndigheter Allo 1011: et gratis nødnummer for barn som opplever vold, overgrep og omsorgssvikt. I 2016 ringte 40 000 barn og unge dette nummeret. Nå har myndighetene, i samarbeid med Plan og andre bistandsorganisasjoner, utviklet en SMS-tjeneste som et supplement til Allo 1011. – Det å kunne rapportere anonymt er veldig betryggende siden mange er redde for konsekvensene, sier Farida (15).

Nøkkeltall for Plan i Togo

Plan samarbeider med 33 507 fadderbarn i Togo.

2 013 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 242 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Togo siden 1988

Fakta om Togo

Levealder

Forventet levealder i Togo, sammenlignet med Norge.

Togo:

58 år

Norge:

82 år
I Togo er forventet levealder 24 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 66%.

Togo:

66%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 548 dollar.

Togo:

$548
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Togo:

78 av 1000

Verden:

38 av 1000