• Kvinner selger varene sine på en lokalmarked
  Kvinner selger varene sine på det lokale markedet. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • Fergebåt krysser Lake Togo med passasjerer
  Fergebåt krysser Lake Togo. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • Båter ligger langs elven
  Kvinner og menn på vei ut i elven i båtene sine Foto: Plan
 • Barn løper inn i en skolebygning
  Elever på vei til dagens skoleundervisning Foto: Plan
 • Barn leker i skolegården
  Det beste med friminuttet er lek. Foto: Akintunde Akinleye/Plan
 • To jenter i duell under en fotballkamp
  To jenter i duell under en fotballkamp Foto: Hyacinthe Alao/Plan
 • En mann fisker med garn i Lake Togo
  Garnfiske i Lake Togo. Foto: Pierre Siquier/Plan
 • En kvinne vasker mens en annen lærer barn gode hygienevaner ved hjelp av bilder
  En kvinne lærer barna gode hygienevaner Foto: Fabrice Boulais/Plan

...kommer du til et lite land som ligger klemt mellom Ghana og Benin, som blant annet er et hyggelig reisemål for sommerfuglelskere.

Togo har en historie preget av konflikt og uroligheter. Fra 1500-tallet var det handel av gull, elfenben og slaver i Togo, og området fikk navnet «Slavekysten». På slutten av 1800-tallet ble landet omgjort til tysk koloni, til tross for innbyggernes motstand. Under første verdenskrig ble kolonimakten drevet ut av britiske og franske styrker, og Togo ble mandatområde under Folkeforbundet. Landet fikk sin selvstendighet i 1960. Bare tre år senere ble var det statskupp, og Togo ble en ettpartistat. Etter mer enn 40 år med diktatur beveger landet seg nå i en demokratisk retning. Arven etter både koloni- og diktatortiden er imidlertid tung å riste av seg, og fattigdommen i landet er stor.

Ung befolkning

Den sosiale og politiske situasjonen har vært forholdsvis stabil etter 2015, foruten noen uroligheter knyttet til streiker i arbeiderbevegelsen. Togo har ratifisert regionale og internasjonale konvensjoner for beskyttelse av barns rettigheter, men mangler mekanismer for å følge det opp. Bare 16 prosent av barn får førskoleplass, og de fleste barn blir frarøvet retten til kognitiv og emosjonell utvikling i tidlige år. Halvparten av befolkningen er under 18 år. Mange av disse har ikke annet valg enn å slutte på skolen, og begynne å arbeide. Arbeidet barn utfører skjer sjelden under trygge forhold. Trafficking er et stort problem i landet; det samme er vold og overgrep mot barn. Barn og mødre har begrenset tilgang til helsetjenester, og spedbarn- og barnedødeligheten er høy.  Kun 61 prosent av husholdninger har tilgang til rent vann, og 42.9 prosent av befolkningen mangler toaletter eller latriner.

Rettighetsbrudd for barn i Togo skyldes i stor grad fattigdom og statens manglende kapasitet til å tilby kvalitetsutdanning og sosiale tjenester. Togo har vært pilotland og aktiv i utformingen og implementeringen av FNs nye bærekraftmål for utvikling frem mot 2030, men har utfordringer blant annet knyttet til manglende infrastruktur.

Plan International i Togo

Plan International driver både kapasitetsbygging og tilbyr teknisk støtte til institusjonell utvikling i Togo, for å sikre gode helsetjenester og kvalitetsutdanning. Vi jobber også lokalt, blant annet med å etablere mekanismer for beskyttelse av barn, mot både seksuell vold, barnearbeid, trafficking, barneekteskap og andre overgrep.

Eksempler på Plans arbeid i Togo

Ung kvinne ved en vev
Kampen mot menneskehandel

Hvert år blir flere hundre jenter i Togo utsatt for trafficking, eller menneskehandel. Plan International hjelper jenter som kommer tilbake fra flukt, og forhindre at de blir utnyttet.


Sabine står sammen med en gjeng klassekamerater.
Sabine (11) lærer andre barn om hjernehinnebetennelse

– Barn er sårbare, så vi må opplyse venner og foreldre om hvordan de kan unngå å bli smittet.


Jenter er vår styrke
Jenter er vår styrke

Tradisjonelle holdninger og inngrodde kjønnsrollemønstre gjør at jenter i Togo har begrensede muligheter.


Nøkkeltall for Plan i Togo

Plan samarbeider med 21 019 fadderbarn i Togo.

1 865 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 242 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Togo siden 1988

Fakta om Togo

Levealder

Forventet levealder i Togo, sammenlignet med Norge.

Togo:

58 år

Norge:

81 år
I Togo er forventet levealder 23 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 66%.

Togo:

66%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 548 dollar.

Togo:

$548
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Togo, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Togo:

78 av 1000

Verden:

52 av 1000