• En mann sitter utenfor butikken sin i en gate i Kartoun
  Gatebilde fra Kartoun Foto: Kjell Sigurd Røysli/Plan
 • en landsby ligger foten av et fjell
  Skyer henger ned over fjellene i Kassala Foto: Manuel Manuel/Plan
 • En jente går i et ørkenlandskap med en vannkanne på hodet
  En jente bærer en kanne med vann Foto: Haytham Dafaallah/Plan
 • Barn lærer alfabetet på tavle
  Barn lærer alfabetet. Foto: Betty Gorle/Plan
 • en mann på vei bort til et hus
  Mange bor i runde hus Foto: Alf Berg/Plan
 • Barn rir på esel for å hente vann
  Barn på vei for å hente vann Foto: Adam Alkhair/Plan
 • En gutt sykler over en slette
  En gutt på vei hjem fra skolen Foto: Alf Berg/Plan
 • En gruppe menn fikser motorsykler
  Reparasjonsverksted. Foto: Nyani Quarmyne/Plan

...kan du besøke området som i poesien kalles "verdens lengste kyss" – et langt strekk der Den blå Nilen og Den hvite Nilen møtes.

Er du glad i å dykke, byr Port Sudan ved Rødehavet på fantastiske muligheter. Ellers dekker Sahara-ørkenen store områder i nord. Sørover går landskapet over i halvørken og sletteland. Den mektige Nilen snor seg gjennom hele landet.

Sudan har vært preget av borgerkrig og mye uro helt siden landet fikk sin uavhengighet fra Storbritannia i 1956. Muslimene dominerte nord i landet, mens de kristne dominerte i sør. I 2011 ble Sør-Sudan løsrevet fra Sudan – etter en lang og blodig borgerkrig, som kostet nesten 2,5 millioner mennesker livet. Som følge av løsrivelsen mistet Sudan store oljeinntekter, økonomien stagnerte og over halve befolkningen lever nå i fattigdom.

Landet er fortsatt preget av konflikt og uro i deler av landet. Flere millioner er internt fordrevet, samtidig som Sudan har tatt imot flere hundre tusen flyktninger fra andre land i regionen.

Å vokse opp i Sudan

De fleste jenter og gutter i Sudan starter livet med svært begrensede muligheter. En av to mangler tilgang til rent vann og gode sanitærforhold. Selv ikke skolene har latriner og et sted elevene kan vaske hendene. Fattigdom, mangel på næringsrik mat og dårlige sanitære forhold gjør at mange barn er underernærte, og mange blir syke. Barnedødeligheten i landet er høy.

Infrastrukturen i Sudan er dårlig og helsetilbudet utenfor hovedstaden er spartansk eller ikke-eksisterende.

Når det gjelder utdanning hadde Sudan en god periode på begynnelsen av 2000-tallet der stadig flere barn fikk begynne på skolen. Men landets økonoiske problemer har dessverre også gått utover barnas utdanningsmuligheter. Barn som bor i avsidesliggende strøk, barn på flukt, barn av nomader og jenter fra fattige familier er de siste i køen.

Plans arbeid i Sudan

Kampen mot barneekteskap og kjønnslemlestelse
Fattigdom og lange tradisjoner gjør at mange jenter går direkte fra barndom til voksenlivet, uten å ha en ungdomstid. Mange jenter blir utsatt for barneekteskap, noen så unge som 9-10 år. En stor andel av jentene blir også ødelagt for livet av kjønnslemlestelse.

Kampen mot barneekteksap og kjønnslemlestelse er noe av de viktigste Plan International jobber med i Sudan. Vi samarbeider tett med lokalsamfunn, der vi prøver å skape dialog ,bevissthet og engasjement blant foreldre, lokale religiøse ledere, lokale organisasjoner og, ikke minst, de unge selv. Vi er spesielt opptatt av å engasjere unge gutter til å bli "endrings-agenter", positive rollemodeller som bidrar til å endre kjønnsrollemønstre, holdninger og skadelige tradisjoner.

Utdanning
Plan jobber for at de mest utsatte barna skal få en god start på livet i Sudan. Dette gjelder blant annet barn i flyktningleire, blant nomadefolk og i noen av de fattigste lokalsamfunnene.

Vi retter oss mot mødre og fedre for å skape større bevissthet rundt ernæring, hygiene og barnas behov for å bli stimulert så tidlig som mulig. Vi understreker viktigheten av førskole og skolegang, og prøver å få mødrene til å engasjere seg i skolene, blant annet ved å etablere egne mødregrupper.

Plan er også opptatt av å bygge kompetansen blant lærerne, blant annet gjennom kursing og mentor-programmer. Vi jobber også med skolenes ledelse for å skape inkluderende skoler som fremmer likestilling og skaper et trygt miljø for både gutter og jenter.

Vi og våre lokale samarbeidspartnere er opptatt av at unge jenter i Sudan ikke bare skal begynne på skolen, men også ha mulighet til å fullføre skolegangen og skaffe seg en jobb, tjene egne penger og være i stand til å bestemme over eget liv. De skal kunne ta egne valg for fremtiden – uten å være avhengig av en mann som forsørger dem. Derfor bidrar også Plan Intenational med yrkesrettet opplæring og spare-låne-grupper for unge kvinner i Sudan.

Barn og unges rett til bli hørt
I Sudan er det som regel de eldste som har den sterkeste stemmen. Men det er de unge som representerer fremtiden. De unge har kraften i seg til å endre sosiale normer, skape fred og sørge for at lokalsamfunnene er bedre rustet til å takle klimaendringer og andre utfordringer. Derfor bidrar vi til å opprette ungdomsgrupper, ungdomsorganisasjoner og plattforer hvor de unge kan engasjerer seg og bidra til samfunnsutviklingen.

Eksempler på Plans arbeid i Sudan

En kvinne opererer et dyr mens andre menn og kvinner observerer
De første kvinnelige veterinærene

For første gang har åtte kvinner fått veterinærutdannelse i Sudan. Nå har kvinnene en stabil inntekt der de kommer fra.


Vann redder liv
Vann redder liv

Nye vannstasjoner betyr trygt og rent vann for alle i landsbyen. Nå trenger ikke lenger barna å gå flere kilometer i mørket før skoledagen starter.


Prat, ikke slå!
Prat, ikke slå!

I et land preget av langvarig konflikt kan midlertidige bosettinger bli til permanente hjem hvor barna tilbringer hele barndommen sin.


Nøkkeltall for Plan i Sudan

Plan samarbeider med 27 868 fadderbarn i Sudan.

2 491 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 298 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Sudan siden 1977

Fakta om Sudan

Levealder

Forventet levealder i Sudan, sammenlignet med Norge.

Sudan:

62 år

Norge:

81 år
I Sudan er forventet levealder 19 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Sudan, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 59%.

Sudan:

59%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Sudan, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.089 dollar.

Sudan:

$2.089
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Sudan, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Sudan:

70 av 1000

Verden:

52 av 1000