• De tusen åsers land
  De tusen åsers land. Foto: Antonis Kyrou
 • Mange skoleelever med gule skoleuniformer
  Skoleglade skolebarn i gule skoleuniformer. Foto: Erik Thallaug/Plan
 • Lekeplass med fine grøntområder
  Lekeplass med fine grøntområder. Foto: Alf Berg/Plan
 • De sjeldne fjellgorillaene lever i den nordvestlige delen av Rwanda
  De sjeldne fjellgorillaene lever i den nordvestlige delen av Rwanda. Foto: Joachim Huber
 • To jenter frakter vann på hodene sine
  To jenter frakter vann på hodene sine i Rwamagana. Foto: Bonnie Miller/Plan
 • Den moderne hovedstaden Kigali er Rwandas sentrum for økonomi, kultur og transport.
  Den moderne hovedstaden Kigali er Rwandas sentrum for økonomi, kultur og transport. Foto: Dylan Walters
 • Volcanoes nasjonalpark får navnet sitt fra de fem vulkanfjellene Karisimbi, Bisoke, Muhabura, Gahinga og Sabyinyo.
  Volcanoes nasjonalpark får navnet sitt fra de fem vulkanfjellene Karisimbi, Bisoke, Muhabura, Gahinga og Sabyinyo. Foto: Derek Keats

…vil du oppleve «de tusen åsers land» med et grønnkledt landskap som kan kalles uvanlig vakkert.

Urbefolkningen i Rwanda, pygméfolket twa, ble fordrevet av innvandrende bantustammer – som senere ble kalt tutuer – rundt år 1000. Tutsienes forfedre, kvegfolket, slo seg ned i området på 1400-tallet, og utviklet et kongedømme med føydalt styresett. Hutuene måtte skatte til tutsikongen, og tutsiminoriteten ble videre favorisert etter at Rwanda og Burundi var kom under Belgisk Kongo i 1916. Det skapte misnøye hos hutuene, og vold mellom folkegruppene startet med voldelige aksjoner mot tutsier fra 1959.

Folkemord

Det grusomme folkemordet som skjedde over en tremånedersperiode i 1994 tok livet av over 800 000 voksne og barn. I dag utgjør barn og unge under 25 år nesten 70 prosent av befolkningen i landet. De brutale mordene gjorde at nesten en million barn vokste opp uten foreldre og landet har derfor blitt referert til som «barnelandet». I kjølvannet av forsoningsprosessen etter 1994, har myndighetene tatt grep for å samle befolkningen. En ny grunnlov ble vedtatt i 2003, en som forbyr politiske partier å identifisere seg med en bestemt folkegruppe, religion eller klan.

Rwanda har hatt fransk som undervisningsspråk i skolen frem til 2009, inntil myndighetene vedtok å foreta et skifte til engelsk. Den plutselige forandringen førte til at så godt som alle lærere og elever fikk vanskeligheter med å fortsette undervisningen.

Landet med den dystre fortiden er på størrelse med Hedmark fylke – og hjem for elleve millioner mennesker. Det gjør landet til det tettest befolkede på det afrikanske kontinentet.

Et land i utvikling

Det siste tiåret har Rwanda vært blant de raskest voksende økonomiene i verden, samtidig som det er en av verdens mest nødhjelpsavhengige nasjoner. Utviklingskurven går oppover, men 45 prosent av befolkningen lever stadig i fattigdom. Det berører først og fremst barn og unge, og ikke minst flyktninger, når det gjelder tilgang til helsetjenester, utdanning og beskyttelse. Til tross for regjeringens satsning på barnerettsspørsmål – blant annet gjennom to strategivedtak i 2016 – sliter landet med problemer som underernæring blant barn, lav kvalitet på utdanning og utbredt kjønnsbasert vold. I tillegg opplever Rwanda en økning av foreldreløse barn som kommer til landet. Mange har rømt fra volden i Burundi og Kongo.

Plan International i Rwanda

Plan International har vært tilstede i Rwanda siden 2007, og er anerkjent som den ledende organisasjonen når det gjelder programmer for barns beskyttelse og forebygging av seksuell og kjønnsbasert vold. Plan International implementerer også tiltak for respons på flyktningkrisen, ved blant annet å etablere trygge soner for barn og egne områder for jenter i burundiske og kongolesiske leirer, i tillegg til å tilby psykososial støtte for traumatiserte barn.

Eksempler på Plans arbeid i Rwanda

Bilde av en ung jente
Håper på en bedre fremtid i flyktningeleiren

Vanessa og Tantine er begge vokst opp i en flyktningeleir. Begge har funnet støtte i Plan Internationals prosjekt for unge jenter.


Ezekiel i flyktningleiren.
Da nonnene flyktet, måtte niåringen Ezekiel rømme alene til Rwanda 

– Jeg la merke til at nonnene forsvant en etter en. De kom aldri tilbake.


Respekt for jenter
Respekt for jenter

Kjønnsdiskriminering har dype røtter i rwandisk kultur. Disse guttene er med i den lokale «Boys 4 Change»-klubben, og bruker dans og drama til å formidle viktige budskap om likestilling.


Nøkkeltall for Plan i Rwanda

Plan samarbeider med 20 086 fadderbarn i Rwanda.

3 195 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 565 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Rwanda siden 2007

Fakta om Rwanda

Levealder

Forventet levealder i Rwanda, sammenlignet med Norge.

Rwanda:

56 år

Norge:

81 år
I Rwanda er forventet levealder 25 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 71%.

Rwanda:

71%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 697 dollar.

Rwanda:

$697
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Rwanda:

42 av 1000

Verden:

52 av 1000