• De tusen åsers land
  De tusen åsers land. Foto: Antonis Kyrou
 • Mange skoleelever med gule skoleuniformer
  Skoleglade skolebarn i gule skoleuniformer. Foto: Erik Thallaug/Plan
 • Lekeplass med fine grøntområder
  Lekeplass med fine grøntområder. Foto: Alf Berg/Plan
 • De sjeldne fjellgorillaene lever i den nordvestlige delen av Rwanda
  De sjeldne fjellgorillaene lever i den nordvestlige delen av Rwanda. Foto: Joachim Huber
 • To jenter frakter vann på hodene sine
  To jenter frakter vann på hodene sine i Rwamagana. Foto: Bonnie Miller/Plan
 • Den moderne hovedstaden Kigali er Rwandas sentrum for økonomi, kultur og transport.
  Den moderne hovedstaden Kigali er Rwandas sentrum for økonomi, kultur og transport. Foto: Dylan Walters
 • Volcanoes nasjonalpark får navnet sitt fra de fem vulkanfjellene Karisimbi, Bisoke, Muhabura, Gahinga og Sabyinyo.
  Volcanoes nasjonalpark får navnet sitt fra de fem vulkanfjellene Karisimbi, Bisoke, Muhabura, Gahinga og Sabyinyo. Foto: Derek Keats

…vil du opplevet et naturskjønt land som har mye mer å by på enn det som har kommet frem i nyhetene.

Rwanda blir ofte kalt De tusen åsers land – og med sine grønnkledde åser og rene byer kan landet beskrives som uvanlig vakkert. De sjeldne fjellgorillaene som lever her trekker også mange turister til landet.

Det grusomme folkemordet som skjedde over en tremånedersperiode i 1994 tok livet av over 800 000 voksne og barn. I dag utgjør barn og unge under 25 år nesten 70 prosent av befolkningen i landet. De brutale mordene gjorde at nesten en million barn vokste opp uten foreldre og landet har derfor blitt referert til som «barnelandet». I kjølvannet av forsoningsprosessen etter 1994, har myndighetene tatt grep for å samle befolkningen. En ny grunnlov ble vedtatt i 2003, en som forbyr politiske partier å identifisere seg med en bestemt folkegruppe, religion eller klan. Til tross for loven hersker det imidlertid motsetninger mellom folkegruppene.

Rwanda har hatt fransk som undervisningsspråk i skolen frem til 2009, inntil myndighetene vedtok at det skulle foretas et skifte til engelsk. Den plutselige forandringen førte til at så godt som alle lærere og elever fikk vanskeligheter med å fortsette undervisningen.
Landet med den dystre fortiden er på størrelse med Hedmark fylke – og hjem for elleve millioner mennesker. Det gjør landet til det tettest befolkede på det afrikanske kontinentet. Historien til tross, landet har vist en rask fremgang i utvikling innen skole, helse og infrastruktur. Lav korrupsjon og en relativt god økonomistyring gjør Rwanda til et foregangsland i regionen. Veien er likevel lang. Mange barn som vokser opp Rwanda går en usikker fremtid i møte – kun tre av ti barn fullfører grunnskolen.


Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Rwanda. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.

Eksempler på Plans arbeid i Rwanda

Ezekiel i flyktningleiren.
Da nonnene flyktet, måtte niåringen Ezekiel rømme alene til Rwanda 

– Jeg la merke til at nonnene forsvant en etter en. De kom aldri tilbake.


Respekt for jenter
Respekt for jenter

Kjønnsdiskriminering har dype røtter i rwandisk kultur. Disse guttene er med i den lokale «Boys 4 Change»-klubben, og bruker dans og drama til å formidle viktige budskap om likestilling.


Nytt språk over natten
Nytt språk over natten

Rwanda skiftet for få år siden undervisningsspråk fra fransk til engelsk. Erfarne lærere mestret plutselig ikke undervisningen lenger.


Nøkkeltall for Plan i Rwanda

Plan samarbeider med 13 557 fadderbarn i Rwanda.

2 140 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 237 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Rwanda siden 2007

Fakta om Rwanda

Levealder

Forventet levealder i Rwanda, sammenlignet med Norge.

Rwanda:

56 år

Norge:

81 år
I Rwanda er forventet levealder 25 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 71%.

Rwanda:

71%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 97.363 dollar.

Norge:

$97.363
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 697 dollar.

Rwanda:

$697
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Rwanda:

42 av 1000

Verden:

52 av 1000