• De tusen åsers land
  De tusen åsers land. Foto: Antonis Kyrou
 • Mange skoleelever med gule skoleuniformer
  Skoleglade skolebarn i gule skoleuniformer. Foto: Erik Thallaug/Plan
 • Lekeplass med fine grøntområder
  Lekeplass med fine grøntområder. Foto: Alf Berg/Plan
 • De sjeldne fjellgorillaene lever i den nordvestlige delen av Rwanda
  De sjeldne fjellgorillaene lever i den nordvestlige delen av Rwanda. Foto: Joachim Huber
 • To jenter frakter vann på hodene sine
  To jenter frakter vann på hodene sine i Rwamagana. Foto: Bonnie Miller/Plan
 • Den moderne hovedstaden Kigali er Rwandas sentrum for økonomi, kultur og transport.
  Den moderne hovedstaden Kigali er Rwandas sentrum for økonomi, kultur og transport. Foto: Dylan Walters
 • Volcanoes nasjonalpark får navnet sitt fra de fem vulkanfjellene Karisimbi, Bisoke, Muhabura, Gahinga og Sabyinyo.
  Volcanoes nasjonalpark får navnet sitt fra de fem vulkanfjellene Karisimbi, Bisoke, Muhabura, Gahinga og Sabyinyo. Foto: Derek Keats

Hvis du reiser til Rwanda kan du oppleve «de tusen åsers land» med sitt frodige grønnkledte landskap og de ruvende vulkanfjellene, samt de sjeldne fjellgorillaene nordvest i landet.

Antallet turister som reiser til Rwanda øker for hvert år. Det er ikke så rart, for dette uvanlig vakre landet har mye å by på både når det gjelder natur, dyreliv og kultur. Befolkningen har ikke glemt, men de har heldigvis klart å legge bak seg det grusomme folkemordet som rystet en hel verden på begynnelsen av 1990-tallet.

Mer enn 800 000 voksne og barn i løpet av tre måneder i 1994 brutalt massakrert. Dette førte til at nesten en million barn vokste opp uten foreldre, og landet har derfor blitt referert til som «barnelandet». I dag utgjør barn og unge under 25 år nesten 60 prosent av befolkningen i landet. I forsoningsprosessen etter folkemordet har myndighetene tatt grep for å samle befolkningen. Den nye grunnloven, som ble vedtatt i 2003, forbyr politiske partier å identifisere seg med en bestemt folkegruppe, religion eller klan.

For å forstå bakgrunnen for det ufattelige folkemordet er det verdt å ta et tilbakeblikk på historien. Urbefolkningen i Rwanda, pygméfolket twa, ble for cirka tusen år sdien fordrevet av innvandrende bantustammer – som senere ble kalt hutuer. Tutsienes forfedre, kvegfolket, slo seg ned i området på 1400-tallet, og utviklet et kongedømme med føydalt styresett. Hutuene måtte skatte til tutsikongen, og tutsiminoriteten ble videre favorisert etter at Rwanda og Burundi ble en del av Belgisk Kongo i 1916. Det skapte misnøye hos hutuene, og vold mellom folkegruppene startet med voldelige aksjoner mot tutsier fra 1959, som altså kulminerte i folkemordet i 1994. 

Landet med den dystre fortiden er på størrelse med Hedmark fylke – og hjem for ca. 13 millioner mennesker. Det gjør landet til det tettest befolkede på det afrikanske kontinentet. Det siste tiåret har Rwanda vært blant de raskest voksende økonomiene i verden, samtidig som landet fortsatt er avhengig av internasjonal bistand.  

Å vokse opp i Rwanda

Utviklingskurven i Rwanda peker oppover. Det betyr at mange barn har fått bedre levekår de siste årene, med skolegang og et godt helsetilbud. Men stadig lever nesten halvparten av befolkningen i fattigdom. Det berører først og fremst barn og unge, og ikke minst flyktningbarn. Rwanda tar stadig imot flere foreldreløse barn som har rømt fra volden i Burundi og Kongo.

Mange av flyktningbarna og fattige barn på landsbygda mangler tilgang til helsetjenester, utdanning og beskyttelse. Til tross for regjeringens satsning på barnerettsspørsmål, sliter landet med problemer som underernæring blant barn, lav kvalitet på utdanningen og utbredt kjønnsbasert vold. 

Plans arbeid i Rwanda

Som Planfadder til et barn i Rwanda, er du med på å ivareta de mest sårbare barna i landet. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og at færre blir utsatt for kjønnsbasert vold, at barn og unge får vite mer om sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep.  

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Beskytter flyktningjenter

Jenter på flukt risikerer oftere å bli utsatt for seksualisert vold og overgrep, spesielt hvis de har mistet sine foreldre og andre omsorgspersoner på veien. Det er ikke alltid bare fiendens soldater som står bak. Gjerningsmennene kan like gjerne være naboer i flyktningleiren, unge frustrerte menn som også er på flukt. 

Plan International jobber ikke bare for å styrke jentenes evne til å beskytte seg selv, men også med unge gutter og menn i flyktningleirene for å endre holdninger og bygge opp empati og respekt for jenter. I våre «Boys for Change»-prosjekter prøver vi å gripe fatt i de bakenforliggende årsakene til vold mot jenter. I flere av flyktningleirene i landet bidrar vi blant annet med å etablere trygge soner for barn, samt egne områder for flyktningjenter fra Burundi og Kongo. I tillegg tilbyr vi hjelp og psykososial støtte for traumatiserte barn, og jenter som har vært utsatt for seksualisert vold. 

Utdanning og jobb til unge mødre

Rwanda har de siste tjue årene gjort store fremskritt både når det gjelder økonomisk vekst, fattigdomsreduksjon fattigdom – og likestilling. Men det gjenstår mange utfordringer, spesielt for unge kvinner. Det er stor arbeidsledighet blant ungdom, og spesielt faller jentene utenfor på grunn av tenåringsgraviditet og kjønnsbasert vold. Unge kvinner henger fortsatt etter sine unge menn når det gjelder videregående utdanning, noe som begrenser mulighetene og evnen til å jobbe seg ut av fattigdom.

Gjennom Plan International sitt «Building Skills for Life»-program griper vi fatt i årsakene til ulikheten mellm kjønnene, og hjelper jenter til å holde seg på skolen og lære ferdigheter slik at de kan få seg jobb, bli økonomisk uavhengige og følge ambisjonene sine. Vi støtter spesielt unge mødre med å gi relevant kursing og yrkesutdanning, slik at de kan finne seg jobber på for eksempel restauranter, hoteller eller frisørsalonger. Vi gir de unge kvinnene også kurs i å styre egen økonomi og starte opp egne små bedrifter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Rwanda er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til å beskytte flere jenter mot barneekteskap og vold, at flere barn får utdanning, helsetilbud og sikkerhet, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter. 

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Barnesenter i Rwanda

Ingen treåringer skal engste seg over hvor de skal sove om natten eller om de får noe å spise. Men slik er det for Queen (3). Heldigvis er det i ferd med å bli tryggere å vokse opp i området der hun bor. I nabobyen har Plan startet et barnesenter med førskole, skole og helsestasjon. Snart kommer det til Queen sin landsby også.

Les mer

Nøkkeltall for Plan i Rwanda

Plan samarbeider med 20 086 fadderbarn i Rwanda.

3 195 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 565 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Rwanda siden 2007

Fakta om Rwanda

Levealder

Forventet levealder i Rwanda, sammenlignet med Norge.

Rwanda:

68 år

Norge:

82 år
I Rwanda er forventet levealder 14 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 73%.

Rwanda:

73%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 820 dollar.

Rwanda:

$820
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Rwanda, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Rwanda:

34 av 1000

Verden:

37 av 1000