• Monte Gurungue
  Monte Gurungue. Foto: Ton Rulkens
 • Tilbake fra fisketur
  Tilbake fra fisketur. Foto: Stig Nygaard
 • Mor og barn slapper av på en stråmatte i skyggen
  Deilig å slappe litt av i skyggen. Foto: Plan International
 • Menn gjør seg klare til dagens fisketur
  Menn gjør seg klare til dagens fisketur. Foto: Stig Nygaard
 • Stråhytte
  Stråhytte. Foto: Plan International
 • Sykling langs landeveien
  Sykling langs landeveien. Foto: Bea Uhart/Plan

Hvis du reiser til Mosambik kan du oppleve noen av verdens flotteste strender, et eldorado for dykkere og sjarmerende byer i portugisisk kolonistil. Det bor rundt 28 millioner mennesker i dette vakre landet. Men for barna som vokser opp her byr hverdagen på mange utfordringer.

I flere år har Mosambik hatt en av de raskest voksende økonomiene i verden, men pengene har ikke blitt fordelt i befolkningen. Noen få har blitt rikere, mens over halvparten fortsatt lever under fattigdomsgrensen. De fleste bor på landsbygda, hvor de i stor grad overlever på det de greier å dyrke selv. 

Å vokse opp i Mosambik

Allerede fra barna er små, behandles jenter og gutter ulikt i Mosambik, spesielt de som er født på landsbygda. Selv om de aller fleste barna i landet begynner på skolen, er det svært få jenter som fullfører grunnskolen. Forsvinnende få begynner på videregående. 

Frafallet er særlig stort når jentene kommer i puberteten, ofte fordi jentenes arbeidskraft trengs hjemme, eller fordi familien ikke har råd til å sende barna på skolen. Hvis det bare er penger til at noen av barna får fullføre utdanningen, er det vanligvis guttene som prioriteres.

Uten utdanning stiller jenter svakere når de skal ut på arbeidsmarkedet, og det blir langt vanskeligere å arbeide seg ut av fattigdomsfella. 

Plans arbeid i Mosambik

Som Planfadder til et barn i Mosambik, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får beskyttelse mot vold og barneekteskap. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til at flere unge kommer i jobb.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Barneekteskap

Barneekteskap og tidlig graviditet er blant de viktigste årsakene til at jenter slutter på skolen. Mosambik er et av de landene i verden hvor flest jenter gifter seg før fylte 18 år. Barneekteskap rammer ikke bare hver enkelt jente, det hindrer også utvikling og likestilling i verden, og opprettholder fattigdom. Årsakene til barneekteskap varierer, men er ofte en konsekvens av fattigdom, manglende likestilling, skadelig sosiale normer og svakt lovverk.

Plan International jobber for å gi barn og unge i landet kunnskap om hvilke rettigheter de har. Vi jobber med holdningsendring i lokalsamfunnene og påvirkningsarbeid på både lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og understøtter målet om likestilling.  

Jobbmuligheter for unge 

En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst, er at ungdom har jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser. På tross av den økonomiske veksten i landet har det ikke blitt skapt nok nye arbeidsplasser for unge mennesker, og store deler av den unge arbeidsstyrken mangler kvalifikasjoner.

Forskjellen mellom jenter og gutter gjør det også spesielt vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet for jenter som ofte mangler utdanning. 

Plan International vet at det å hjelpe ungdom ut av ledighet og inn i lønnet arbeid, er svært viktig for å redusere fattigdom, både for ungdommen selv og familien. Derfor jobber vi med blant annet med karriereveiledning, mentorordninger, coaching, relevant yrkesopplæring og praksisplasser i bedrifter. Vi bidrar til at unge får opplæring i hvordan de skal starte sin egen bedrift. Tilgang til å låne penger er viktig, derfor jobber vi også med mikrofinans og spare- og lånegrupper

Ut av fattigdomsspiralen

Det er mange barrierer som står i veien for at ungdom i Mosambik, og spesielt jenter, skal kunne bryte ut av fattigdomsspiralen. Årsakene kan være økonomiske, sosiale, kulturelle og religiøse. 

Med et særlig fokus på jentene, arbeider Plan International for å bryte ned disse barrierene, slik at barn og unge skal kunne være trygge og ha kapasitet til å ta selvstendige og informerte beslutninger om egne liv – inkludert om, når og med hvem de vil gifte seg med. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Mosambik er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Bryter med kjønnsstereotypier 

I et land der halvparten av jentene blir gift før de er 18 år og kjønnsrollene er svært fastlåste, handler det om å utfordre stereotypiene og normene tidlig. Derfor har Plan startet en ungdomsklubb der de lærer om kjønnsroller, sex og samliv og barneekteskap. – Jeg har lært om menneskerettighetene og relasjoner mellom kvinner og menn, sier Baptista (14).

Nøkkeltall for Plan i Mosambik

Plan samarbeider med 15 040 fadderbarn i Mosambik.

1 707 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 196 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Mosambik siden 2007

Fakta om Mosambik

Levealder

Forventet levealder i Mosambik, sammenlignet med Norge.

Mosambik:

51 år

Norge:

82 år
I Mosambik er forventet levealder 31 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Mosambik, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 59%.

Mosambik:

59%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Mosambik, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 525 dollar.

Mosambik:

$525
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Mosambik, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Mosambik:

79 av 1000

Verden:

38 av 1000