• Utsikt over byen Kani-Kombole
  Utsikt over byen Kani-Kombole. Foto: Göran Höglund
 • På vei for å hente vann
  På vei for å hente vann. Foto: Göran Höglund
 • Storesøster med de to brødrene
  Stolt storesøster. Foto: Seydou Dolo/Plan
 • Kvinne selger fisk på markedet
  Kvinne selger fisk på markedet. Foto: Jean-Louis Potier
 • Mor med de tre døtrene som bærer skolesekken på magen
  Kult med skolesekk på magen. Foto: Plan International
 • Båter ved elvebredden
  Båter ved elvebredden. Foto: Göran Höglund
 • Barn leker i byen Djenne
  Barn leker i byen Djenne. Foto: Göran Höglund

...kommer du til et land med en stolt musikk- og litteraturtradisjon som har sitt opphav i en rik muntlig diktning.

Mali var lenge et kultur- og handelssentrum i Nordvest-Afrika. Fra 600-tallet og i en periode på rundt 1000 år var landet styrt av mektige kongedømmer , og var tidvis et av verdens største riker. Muslimske styrker fra Marokko-området invaderte landet mot slutten av 1500-tallet, en handling som markerte starten på en tid preget av mye uro. Den franske innflytelsen i regionen begynte på 1700- tallet, og på slutten av 1800-tallet ble Mali en fransk koloni under navnet Fransk Sudan. En frigjøringsbevegelse vokste frem under andre verdenskrig, og Mali erklærte seg selvstendig i 1960. 

Politisk uro

I de siste årene har landet fått mest internasjonal oppmerksomhet for den politiske og sosiale uroen etter et statskupp i 2012. Landet ser nå gradvis ut til å implementere fredsavtalen som ble undertegnet i 2015. Men konfliktene fortsetter og det siste året har trusselen spredd seg til nabolandene, noe som krever en mer samordnet håndtering av konflikten. Lokale sivilsamfunnsorganisasjoner har viktige funksjoner i det maliske samfunnet; et nettverk av organisasjoner tilbyr flere grunnleggende sosiale tjenester. Deler av befolkningen, interne flyktninger, mangler imidlertid tilgangen til disse.

Den økonomiske veksten i landet er robust, primært grunnet eksport av gull, ris og bomull. Men høy befolkningsvekst og stor sosial ulikhet er faktorer som fører til at makroøkonomisk vekst har liten eller ingen effekt på fattigdomsproblemet. Rundt 80 prosent av befolkningen livnærer seg av jordbruk, og halvparten av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Tørke og flom fører til at den allerede utsatte befolkningen blir enda mer sårbar og mange får ikke dekket sine grunnleggende behov som mat og bolig. Selv om landet har ratifisert FNs barnerettskonvensjon, er de statlige institusjonene for svake til at den blir fulgt opp. Trafficking, barnearbeid, barneekteskap, kjønnslemlesting av jenter og andre grove overgrep mot barn er utbredt – spesielt i rurale områder. Av jenter og kvinner i alderen 15 til 49 år er ni av ti omskåret.

Plan International i Mali

Plan International jobber blant annet for å bekjempe maktstrukturer som opprettholder sosial ulikhet og som fremmer diskriminering av jenter og kvinner, blant annet gjennom kursing av religiøse ledere og regjeringsmedlemmer i barns rettigheter og skadelige konsekvenser av kjønnslemlesting.

Eksempler på Plans arbeid i Mali

Bilde av en spare- og lånegruppe
Sparegrupper beskytter kvinner mot vold i hjemmet

Økonomisk uavhengighet gjør kvinner i Mali sterkere. Sparegruppene har laget ringer i vannet som når både barna og byrådene.


Moussa sitter utenfor huset med kona og barna.
Datteren overlevde så vidt kjønnslemlestelsen 

– Jeg hadde ikke mot til å stå imot denne eldgamle tradisjonen som fysisk og psykisk skader døtrene våre.


Endelig kan barna mine drikke rent vann
Endelig kan barna mine drikke rent vann

Hver eneste dag dør mer enn 1 000 barn i verden av vannbårne sykdommer. Med rent vann i landsbyen blir færre barn syke, og de mister ikke lengre like mye skolegang.


Nøkkeltall for Plan i Mali

Plan samarbeider med 34 442 fadderbarn i Mali.

2 207 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 842 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Mali siden 1974

Fakta om Mali

Levealder

Forventet levealder i Mali, sammenlignet med Norge.

Mali:

52 år

Norge:

81 år
I Mali er forventet levealder 29 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Mali, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 33%.

Mali:

33%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Mali, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 744 dollar.

Mali:

$744
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Mali, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Mali:

115 av 1000

Verden:

52 av 1000