• Utsikt over byen Kani-Kombole
  Utsikt over byen Kani-Kombole. Foto: Göran Höglund
 • På vei for å hente vann
  På vei for å hente vann. Foto: Göran Höglund
 • Storesøster med de to brødrene
  Stolt storesøster. Foto: Seydou Dolo/Plan
 • Kvinne selger fisk på markedet
  Kvinne selger fisk på markedet. Foto: Jean-Louis Potier
 • Mor med de tre døtrene som bærer skolesekken på magen
  Kult med skolesekk på magen. Foto: Plan International
 • Båter ved elvebredden
  Båter ved elvebredden. Foto: Göran Höglund
 • Barn leker i byen Djenne
  Barn leker i byen Djenne. Foto: Göran Höglund

...kommer du til et land med en stolt musikk- og litteraturtradisjon som har sitt opphav i en rik muntlig diktning.

Mali var lenge et kultur- og handelssentrum i Nordvest- Afrika. Fra 600-tallet ble landet styrt av mektige kongeriker i rundt 1 000 år, og var i perioder et av verdens største riker. På slutten av 1500-tallet ble området invadert av muslimske styrker fra Marokko-området, og det ble begynnelsen på en tid preget av mye uro. Den franske innflytelsen i regionen begynte på 1700- tallet og på slutten av 1800-tallet ble landet en fransk koloni, som en del av Fransk Sudan. Frigjøringsbevegelsen vokste fram etter andre verdenskrig, og i 1960 fikk Mali sin selvstendighet.

I Mali lever 80 prosent av befolkningen av jordbruk, og landet får sin hovedinntekt fra eksport av gull og bomull. Til tross for at landet er rikt på mineraler, regnes Mali som et av de fattigste landene i Afrika og halvparten av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Tørke og flom fører til at den allerede utsatte befolkningen blir enda mer sårbar og mange får ikke dekket sine grunnleggende behov som mat og bolig.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Mali. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.
 

Eksempler på Plans arbeid i Mali

Moussa sitter utenfor huset med kona og barna.
Datteren overlevde så vidt kjønnslemlestelsen 

– Jeg hadde ikke mot til å stå imot denne eldgamle tradisjonen som fysisk og psykisk skader døtrene våre.


Endelig kan barna mine drikke rent vann
Endelig kan barna mine drikke rent vann

Hver eneste dag dør mer enn 1 000 barn i verden av vannbårne sykdommer. Med rent vann i landsbyen blir færre barn syke, og de mister ikke lengre like mye skolegang.


Vi sier nei!
Vi sier nei!

Barneekteskap er utbredt i Mali, og praksisen med å gifte bort unge jenter er en dypt forankret tradisjon. Plan har startet et nytt program mot barneekteskap som er rettet mot jenter mellom 10 og 18 år, religiøse ledere og lokale myndigheter.


Nøkkeltall for Plan i Mali

Plan samarbeider med 24 386 fadderbarn i Mali.

2 187 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 824 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Mali siden 1974

Fakta om Mali

Levealder

Forventet levealder i Mali, sammenlignet med Norge.

Mali:

52 år

Norge:

81 år
I Mali er forventet levealder 29 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Mali, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 33%.

Mali:

33%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Mali, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 97.363 dollar.

Norge:

$97.363
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 744 dollar.

Mali:

$744
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Mali, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Mali:

115 av 1000

Verden:

52 av 1000