• Skilt som sier velkommen til Honduras
  Velkommen til Honduras! Foto: Alejandro Rodriguez Barahona
 • En gruppe studenter holder opp lanterner
  Magisk stemning Foto: Plan
 • To gutter jobber i en åker som ligger i en åsside
  Gutter jobber på åkeren Foto: Plan
 • Fotballjenter i fotballdrakt.
  Fotballjentene. Foto: Howard Cerrato/Plan
 • En mann og en ku krysser elven
  En mann krysser elven som markerer grensen mellom El Salvador og Honduras Foto: Plan
 • En kvinne steller plantene sine
  En kvinne steller plantene sine Foto: Plan
 • Barn med hjemmelagde sparegriser
  Egenproduserte sparegriser Foto: Plan
 • En familie står utenfor huset deres
  Jualiana og familien hennes utenfor huset deres Foto: Plan
 • Utsikt utover et stort grønt skogsområde
  Utsikt i Copan Foto: Plan

Hvis du reiser til Honduras kan du oppleve Karibias krystallblå vann og svømme blant hvalhai og andre eksotiske fisker hvis du tør. Du kan besøke fascinerende maya-ruiner, og du kan dra på fisketur eller fuglekikking ved innsjøen Lago de Yojoa.

Store deler av Honduras er dekket av fjell og frodige daler med majestetiske fossefall og fascinerende elver. I tillegg har landet tropisk regnskog og lange kritthvite strender både langs Det karibiske hav og Stillehavet. Den mangfoldige naturen gjør Honduras til et yndet turistmål.

Den vestlige delen av landet utgjorde en del av det storslåtte Mayariket. Flere andre urfolk regjerte også over området som i dag utgjør Honduras, før spanjolenes erobringer på 1500-tallet. Kristoffer Columbus ankom i 1502, og i løpet av noen tiår ble Honduras innlemmet i det spanske imperiet. Landet ble fri fra Spania i 1821, og i 1838 fikk de sin fulle selvstendighet og ble en republikk.

Men presidentskiftene har vært hyppige, og Honduras har i lange perioder vært styrt av militærjuntaer. Et svakt statsapparat, korrupsjon, ekstremt mye vold og kriminalitet, i tillegg til store naturkatastrofer har gjort Honduras til et av Latin-Amerikas fattigste land. Noen få er svært rike, de fleste er fattige. Nesten halve befolkningen lever i det som regnes som ekstrem fattigdom.

I tillegg regnes Honduras som verdens farligste land som ikke er i krig, regnet ut fra drap per innbygger. Den strategiske plasseringen for narkotikatrafikk mellom Sør-Amerika og USA kombinert med et svakt justisvesen, har ført til at brutale og nådeløse kriminelle gjenger herjer fritt. Denne dystre statistikken gjør at mange av Honduras' innbyggere velger å flykte fra landet og søke trygghet og et bedre liv i land som USA og Canada. 

Å vokse opp i Honduras

Barn i Honduras blir ikke født med en sølvskje i munnen. Unge nybakte foreldre har gjerne lite utdanning og liten kunnskap om helse og ernæring. Og det fins ingen kultur for å oppdra barna på en måte som stimulerer og oppmuntrer til tidlig læring. Barns rettigheter er ikke ivaretatt, og i et ellers svært voldelig samfunn er det også vanlig at foreldre slår barna som en del av oppdragelsen. 

Familievold bidrar til å opprettholde skjeve maktforhold mellom menn og kvinner, gutter og jenter. Når mannen i huset utøver makt gjennom både fysisk, emosjonell og økonomisk vold lærer både gutter og jenter å «finne sin plass». Jenter lærer tidlig at de er mindre verdt, og det preger dem gjennom hele livet. Mange jenter slutter tidlig på skolen. Tenåringsjenter blir gravide altfor unge, i mange tilfeller på grunn av voldtekt. De færreste tenker på å anmelde vold og overgrep. Dersom de gjør det, får de ofte liten eller ingen hjelp fra politiet eller rettsvesenet. 

Plans arbeid i Honduras 

Som Planfadder til et barn i Honduras, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og beskyttelse mot vold og overgrep. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Bedre fremtidsutsikter

Honduras har en ung befolkning. Derfor er det ekstra viktig å fokusere på at barna får den oppfølgingen de trenger helt fra de tar sine første skritt til de skal ut i voksenlivet og klare seg selv. Utdanning, helse, beskyttelse, samt kunnskap om seksuell og reproduktiv helse er stikkord for en god fremtid. 

Plan International er til stede i de aller mest sårbare lokalsamfunnene i Honduras. Vi gir opplæring til mødre og fedre for at de skal være bedre rustet til å ta vare på og støtte barna sine, både når det gjelder hygiene, ernæring, tidlig læring og skolegang. Vi prøver også å inspirere mødre og fedre til en mer positiv foreldrerolle, der omsorg, ros og beskyttelse erstatter vold, fysisk straff og ignoranse. Vi bidrar også til å bedre den lokale primærhelsetjenesten, samt søtter etableringen av lokale førskoler og opplæring av førskolelærere.

Beskyttelse mot vold og overgrep

Barn i Honduras er ofte utsatt vold og overgrep både i familien, på skolen og i nærmiljøet. Barns rettigheter er ikke overholdt, spesielt ikke jenters rettigheter. Kjønnsstereotypiere, gamle holdninger og negative handlingsmønstre har mye av skylda. 

For å få til en positiv endring støtter Plan International ungdomsgrupper som engasjerer både jenter og gutter. Det handler ikke bare om å gi jentene mer styrke og selvtillit, men også å guttene positive forbilder, der de lærer å respektere jenter og se på jenter som likeverdige. Seksualopplysning, seksuelle rettigheter og informasjon om prevensjon er også en viktig del av vårt arbeid i et land der sterke konservative krefter gjør sitt for å hindre at unge skoleelever får livsviktig opplæring rundt disse temaene. 

Plan International og våre samarbeidspartnere i Honduras har minst én god grunn til å feire framskritt. Våren 2017 innførte Honduras lovforbud mot barneekteskap. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å sørge for at loven overholdes.  

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Honduras er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Entreprenørkurs for unge jenter

Da Geysel (20) var ferdig på skolen, sleit hun med å få jobb og visste ikke hvordan hun skulle skaffe penger til å forsørge både sønnen og seg selv. Hun fikk høre om Plans entreprenørkurs for unge jenter, og bestemte seg for å bli med. I dag driver hun egen sykkelbutikk.

Nøkkeltall for Plan i Honduras

Plan samarbeider med 30 257 fadderbarn i Honduras.

2 679 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 688 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Honduras siden 1977

Fakta om Honduras

Levealder

Forventet levealder i Honduras, sammenlignet med Norge.

Honduras:

74 år

Norge:

82 år
I Honduras er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Honduras, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 88%.

Honduras:

88%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Honduras, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.496 dollar.

Honduras:

$2.496
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Honduras, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Honduras:

20 av 1000

Verden:

38 av 1000