• Skilt som sier velkommen til Honduras
  Velkommen til Honduras! Foto: Alejandro Rodriguez Barahona
 • En gruppe studenter holder opp lanterner
  Magisk stemning Foto: Plan
 • To gutter jobber i en åker som ligger i en åsside
  Gutter jobber på åkeren Foto: Plan
 • Fotballjenter i fotballdrakt.
  Fotballjentene. Foto: Howard Cerrato/Plan
 • En mann og en ku krysser elven
  En mann krysser elven som markerer grensen mellom El Salvador og Honduras Foto: Plan
 • En kvinne steller plantene sine
  En kvinne steller plantene sine Foto: Plan
 • Barn med hjemmelagde sparegriser
  Egenproduserte sparegriser Foto: Plan
 • En familie står utenfor huset deres
  Jualiana og familien hennes utenfor huset deres Foto: Plan
 • Utsikt utover et stort grønt skogsområde
  Utsikt i Copan Foto: Plan

…kan du dykke ned i Karibias krystallblå vann og svømme blant hvalhai og andre eksotiske fisker. Du kan besøke fascinerende maya-ruiner, og du kna dra på fisketur eller fuglekikking ved innsjøen Lango de Yojoa.

Store deler av Honduras  er dekket av fjell og frodige daler med majestetiske fossefall og fascinerende elver. I tillegg har landet tropisk regnskog og lange kritthvite strender både langs Det karibiske hav og Stillehavet. Den mangfoldige naturen gjør Honduras til et yndet turistmål.

Den vestlige delen av landet utgjorde en del av det storslåtte Mayariket. Flere andre urfolk regjerte også over området som i dag utgjør Honduras, før spanjolenes erobringer på 1500-tallet. Landet fikk sin uavhengighet i 1821, og ble en republikk.

Men presidentskiftene har vært hyppige, og Honduras har i lange perioder vært styrt av militærjuntaer. Et svakt statsapparat, korrupsjon, ekstremt mye vold og kriminalitet, i tillegg til store naturkatastrofer har bidratt til at Honduars i dag er et av Latin-Amerikas fattigste land. Noen få av innbyggerne i landet er svært rike, de fleste er fattige. Nesten halve befolkningen lever i det som regnes som ekstrem fattigdom – de må klare seg med mindre enn ti kroner dagen.

I tillegg regnes Honduras som verdens farligste land som ikke er i krig, regnet ut fra antall drap per innbygger. Den strategiske plasseringen for narkotikatrafikk mellom Sør-Amerika og USA, kombinert med et svakt justisvesen, har ført til at brutale kriminelle gjenger herjer fritt i landet. Denne dystre statistikken gjør at mange av Honduras innbyggere velger å flykte fra landet og søker trygghet og et bedre liv i land som USA og Canada.

Å vokse opp i Honduras

Unge, nybakte foreldre i Honduras har ofte lite utdanning og lite kunnskap om helse og ernæring. Og det er ikke en utbredt kultur for å oppdra barna på en måte som stimulerer og oppmuntrere til tidlig læring. Barns rettigheter står ikke sterk i landet, og i et ellers svært voldelig samfunn er det også vanlig at foreldre slår barna som en del av oppdragelsen.

Familievold bidrar til å opprettholde skjeve maktforhold mellom menn og kvinner, gutter og jenter. Når mannen i huset utøver makt gjennom både fysisk og emosjonell vold, lærer både gutter og jenter å "finne sin plas". Jenter lærer tidlig at de er mindre verdt, og det preger dem gjennom hele livet. Mange jenter slutter tidlig på skolen. Tenåringsjenter blir gravide i veldig ung alder, i mange tilfeller som følge av voldtekt. De ferreste tenker på å anmelde vold og overgrep, og om de gjør det er ikke sikkert de får god oppfølging fra politi og rettsvesen.

Gutter og jenter i Honduras vokser opp under konstant frykt for kriminelle gjenger. Det er mange foreldre som velger å flykte fra landet, med eller uten barna, noe som også gjør barna svært sårbare og usikre.

Plans arbeid i Honduras

En god start
Plan jobber i mange av de mest sårbare lokalsamfunnene i landet, og bidrar til at foreldre skal være godt rustet til å ta vare på og støtte barnra sine, både når det gjelder hygiene, ernæring, tidlig læring og skolegang. Vi ønsker å inspirerer til en mer positiv foreldrerolle, der omsorg, ros og beskyttelse står sterkere i oppdragelsen enn vold, fysisk avstraffelse og ignoranse.

En trygg oppvekst
Plan jobber tett med skoler, lærere og familier i lokalsamfunnene for å stoppe vold og overgrep mot barn, både i familien, på skolen og i nærmiljøet. Opplysningsarbeid om barns rettigheter er vårt viktigste fokus. Vi jobber for å endre skadelige holdninger og negative handlingsmønstre.

Vi støtter ungdomsgrupper som engasjerer både jenter og gutter. Det handler ikke bare om å gi jentene mer styrke og selvtillit, men også å gi guttene gode forbilder, der de lærer å respektere jenter og se på dem som likeverdige.

Kontoll over egen kropp
Mange unge mangler livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Seksualopplysning og informasjon om prevensjon er en viktig del av arbeidet vårt i et land der sterke religiøse krefter ofte forhindrer at unge skoleelever får livsviktig opplæring om disse temaene. Plan jobber for at barn og unge skal få økt kunnskap, slik at de kan ta informerte og selvstendige valg om egen kropp og seksualitet.

Eksempler på Plans arbeid i Honduras

Nå kan jeg løpe og gå – Nå kan jeg ha det gøy!
Nå kan jeg løpe og gå – Nå kan jeg ha det gøy!

12 år gamle Katherine ble født med klumpfot, men etter fire operasjoner kan hun nå løpe og leke.


Fra utviklingskrise til harmonisk oppvekst
Fra utviklingskrise til harmonisk oppvekst

Alle barn har rett til beskyttelse.


Nå kan jeg nå målene mine
Nå kan jeg nå målene mine

Guttegjenger kan leke fritt i gatene, mens jenter alltid er under tilsyn av voksne. Vi jobber for å endre tradisjonelle og skadelige holdninger mot jenter.


Nøkkeltall for Plan i Honduras

Plan samarbeider med 30 257 fadderbarn i Honduras.

2 679 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 688 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Honduras siden 1977

Fakta om Honduras

Levealder

Forventet levealder i Honduras, sammenlignet med Norge.

Honduras:

74 år

Norge:

81 år
I Honduras er forventet levealder 7 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Honduras, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 88%.

Honduras:

88%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Honduras, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.496 dollar.

Honduras:

$2.496
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Honduras, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Honduras:

20 av 1000

Verden:

52 av 1000