• Utsikt over Port au Prince
  Port au Prince Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • Barn danser i barnehagen
  Musikk og lek i barnehagen Foto: Alf Berg
 • Utsikt utover en grønn dal
  Utsiktspunkt Foto: Alf Berg
 • Turister ser på gamle bygninger
  Sightseeing Foto: Plan
 • En jente går bortover en vei med skolesekk
  En jente på vei til hjem fra skolen Foto: Martha Adams
 • En mann går langs veien med en stor bunt med langt gress under armen
  En mann på vei hjem med en bunt langt gress Foto: Mackendy Jean Bartiste
 • En jente går bortover en vei med en bøtte med vann
  En jente på vei hjem med en bøtte vann Foto: Steve Theobal
 • Mennesker vasker klær i elven
  Klesvask ved elven som fungerer som en grense mellom Haiti og Dominicanske Republikk Foto: Mary Matheson

Hvis du reiser til Haiti kan du oppleve hvite paradisstrender, fjell dekket av regnskog, fargerik haitisk dans, mat inspirert av både det franske og latinamerikanske kjøkken – og ikke minst, den eldgamle voodookulturen som stadig er i live.

Haiti deler øya Hispaniola med Den dominikanske republikk. Frodige skoger dekket tidligere hele øya, men i dag er under to prosent av den opprinnelige skogen igjen. 

Hispaniola var opprinnelig bebodd av indianere, men da spanjolene kom i 1492 ble urbefolkningen raskt utryddet gjennom krigføring, tvangsarbeid og europeiske sykdommer. To hundre år senere ble øya en fransk koloni med store inntektsbringende plantasjer som dyrket sukker, kaffe og bomull – drevet ved hjelp av slavearbeid. På slutten av 1700-tallet gjorde slavene opprør, Frankrike mistet kontrollen, og Haiti ble verdens første republikk, styrt av tidligere slaver. 

Siden har det vært mye kaos i landet, og USA har grepet inn flere ganger. Fra 1957 ble landet styrt med hard hånd av legen François Duvalier ("Papa Doc") og deretter sønnen Jean-Claude ("Baby Doc"), som ble avsatt ved militærkupp i 1986. Landets fikk sin første demokratiske grunnlov i 1987. Men det politiske systemet og partiene er svake, og gjennomsyret av korrupsjon. Den politiske situasjonen er fortsatt ustabil. 

Haiti er i dag et av verdens fattigste land, og uten internasjonal tilstedeværelse ville økonomien falt sammen. Haiti er helt avhengig av internasjonale organisasjoner som sørger for sosiale tjenester, helsetilbud og utdanning – blant annet på grunn av jordskjelvet som rammet landet i 2010. 

Mange bor fortsatt i improviserte leire, og hjelpearbeidet etter katastrofen har tatt lang tid på grunn av mangel på infrastruktur. Forskjellene innad i landet er store, og hele fire av fem lever i fattigdom. Få har tilgang til rent vann og spedbarnsdødeligheten i landet er blant den høyeste i Latin-Amerika. 

Å vokse opp i Haiti

Altfor mange barn i Haiti dør før de rekker å feire sin femte fødselsdag. De fleste dør av sykdommer som lungebetennelse, diaré og underernæring. Mange foreldre har ikke råd til, eller kunnskap om, å vaksinere barna sine, og en av fem småbarn får hemmet vekst fordi de ikke får tilstrekkelig næringsrik mat.

Haiti er et av de landene i verden som rammes aller hardest av orkaner og andre naturkatastrofer. I katastrofer er alltid barna de aller mest sårbare, og jentene har det oftest verst. 

Avskogingen i landet har ført til at det ikke lenger fins nok trær med røtter som holder på jord og vann. Risikoen for oversvømmelser og jordskred øker, som igjen ødelegger avlinger og dreper buskap. Dette fører til matusikkerhet og igjen at mange barn lider av underernæring. 

Orkaner og annet ekstremvær har også en svært negativ effekt på barns mulighet til å gå på skole. For eksempel, da orkanen Matthew rammet landet i oktober 2016 ble minst 300 skoler stengt, og mer enn 100 000 barn mistet muligheten til skolegang.

Plans arbeid på Haiti

Som Planfadder til et barn på Haiti, er du med på å ivareta de mest sårbare barna i landet. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og bedre helsetilbud og at færre blir utsatt for kjønnsbasert vold og tenåringsgraviditet, at barn og unge får vite mer om sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep.  

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Trygge skoler

Plan International Haiti jobber med et program som vi kaller for “Safe Schools”. Der forsøker vi, sammen med elever, foreldre, lærere og annet skolepersonell, å styrke både skolebyggenes og elevenes evne til å motstå orkaner. Vi bygger sikrere bygninger, sikrer at alle vet hvordan de skal handle om noe skulle skje, og utarbeider handlingsplaner for nødssituasjoner. I den sørøstlige delen av Haiti har vi satt opp regnmålere som elevene bruker for å ha kontroll på hvor mye det regner. Slik kan de forutse oversvømmelser.

Plan International samarbeider også med myndighetene i landet for å bedre kvaliteten på undervisningen i grunnskolen. Vi bidrar til å styrke lærernes utdanning, læreplaner og undervisningsmateriell. 

Vi jobber spesielt for å sikre at jenter ikke dropper ut av skolen, blant annet gjennom holdningskampanjer og bevisstgjøring rundt seksualisert vold i skolen – og gjennom bygge ordentlige jentedoer, sanitæranlegg og sørge for tilgang på rent vann på flere skoler. Dette blir spesielt viktig når skolejenter kommer i puberteten. 

En god og sunn start på livet

Plan International har opprettet foreldregrupper hvor mødre og fedre kan lære om hva som skal til for at barna skal få en sunn og god oppvekst. Gjennom matlagingskurs lærer de hvordan de kan lage varierte og sunne måltider ved bruk av lokalt tilgjengelige og billige ingredienser. 

Vi har også opprettet informasjonskiosker hvor foreldre kan henvende seg for hjelp med mat og ernæring. Foreldregruppene er også en arena hvor foreldrene lærer om viktigheten av å vaksinere barna sine, samt hvordan de kan beskytte dem mot sykdommer som diaré og lungebetennelse.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

På Haiti er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Unge i arbeid

En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst, er tilgjengelige jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser. På Haiti er ungdomsledigheten stor. Spesielt på landsbygda. Plan bidrar til at unge kan arbeide seg ut av fattigdom, og gjennom Plans jobbskapingsprosjekt er både yrkesopplæring og jobbskaping satt på programmet.

Nøkkeltall for Plan i Haiti

Plan samarbeider med 26 581 fadderbarn i Haiti.

2 377 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 63 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Haiti siden 1973

Fakta om Haiti

Levealder

Forventet levealder i Haiti, sammenlignet med Norge.

Haiti:

63 år

Norge:

82 år
I Haiti er forventet levealder 19 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Haiti, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 60%.

Haiti:

60%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Haiti, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 829 dollar.

Haiti:

$829
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Haiti, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Haiti:

69 av 1000

Verden:

38 av 1000