• Landskapsbilde av fjell og skog
  Fantastisk utsikt over Kindia-området i Guinea. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Barn viser frem læretavler på skolen
  Stolte skoleelever. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Fiskebåter lagt til kai
  Fiskebåter lagt til kai. Foto: Sebastián Losada
 • Vennegjeng på tur
  Vennegjeng på tur. Foto: Julien Harneis
 • Spenstig lyrikk og fengende rytmer
  Spenstig lyrikk og fengende rytmer. Foto: Julien Harneis
 • Bil og moped kjører i vakkert landskap i Guinea
  På vei til jobb. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Smilende skolegutt henger ut av vinduet på skolen
  Friminutt. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Barn leker i et tre i skolegården
  Det perfekte klatretreet i skolegården. Foto: Vincent Tremeau/Plan

…kan du oppleve strender som kan ta pusten fra de fleste. Høye fjell og tropisk regnskog dominerer resten av landområdet, og i naturreservatet Mount Nimba Strict kan du se utrydningstruede dvergantiloper, unike paddearter og en gruppe intelligente sjimpanser som bruker steiner som redskaper

Frem til Guinea ble en fransk koloni i 1890 var landet et sentrum for afrikanske keiserriker. I 1958 erklærte Guinea seg selvstendig, men beholdt fransk som sitt offisielle språk. Den autoritære presidenten Sékou Touré styrte landet inntil sin død i 1984, og i hans periode ved makten rømte en tredjedel av befolkningen landet. 50 år med sosialisme og militært diktatur kulminerte i fem år med akutt sosial og politisk vold som etterlot landet i økonomisk og administrativ ruin.. Ringvirkningene av ebolautbruddet i 2014 og de siste årenes politiske og sosiale uro langs grenseområdene har også hatt dramatiske konsekvenser for Guineas økonomi. Guineas første frie valg ble avholdt i 1993 – men landets første demokratiske presidentvalg skjedde først i 2010.

Skjev fordeling

Selv om Guinea er svært rik på naturressurser og dyrkbar jord, er landet blant verdens fattigste. En av fem barn er underernært og barnedødeligheten er høy. Svært mange dør av sykdommer som er enkle å behandle. To av tre jenter blir gift som barn, og under halvparten fullfører grunnskolen. Barnearbeid er utbredt og selv om kjønnslemlesting av jenter er forbudt, forekommer det likevel mange steder. Mange barn utsettes for en eller flere former for overgrep. 

Plan International i Guinea

Plan International jobber for å bedre helsetilbudet i landet ved å bygge og utstyre nye helsesentre, trene opp frivillig helsepersonale, etablere nye vannpunkter og drive hygiene- og helseopplæring i lokalsamfunn. Vi jobber også for å styrke systemer for barns beskyttelse, for inkluderende utdanning og for å hjelpe foreldre med å styrke familieøkonomien.

Eksempler på Plans arbeid i Guinea

Ungdommer snakker om jenters og ungdommers rettigheter
Raby vil være et forbilde

– Jeg håper alle jenter en dag får muligheten til å selv være med å ta beslutninger som handler om deres liv. Det sier Raby fra Guinea, som representerte Plan International i Paris på FN Internasjonale jentedag.


Hun mistet 14 familiemedlemmer til ebolaepidemien 
Hun mistet 14 familiemedlemmer til ebolaepidemien

– Jeg bor med åtte barn – alle foreldreløse. Jeg er mormoren deres. De er barna til mine to døtre som begge døde av ebola. 


Vi tar hygiene på alvor
Vi tar hygiene på alvor

Awa har lært seg at sykdommer kan bekjempes med kunnskap om elementær hygiene, desinfisering og rent vann.


Nøkkeltall for Plan i Guinea

Plan samarbeider med 27 844 fadderbarn i Guinea.

3 033 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 180 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Guinea siden 1989

Fakta om Guinea

Levealder

Forventet levealder i Guinea, sammenlignet med Norge.

Guinea:

61 år

Norge:

81 år
I Guinea er forventet levealder 20 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Guinea, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 32%.

Guinea:

32%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Guinea, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 531 dollar.

Guinea:

$531
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Guinea, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Guinea:

89 av 1000

Verden:

52 av 1000