• Utsikt ut over risterrasser i Banaue
  Risterrasser i Banaue Foto: Ragnhild Bergh
 • Barn leker med rockeringer på Filippinene
  Rockeringer er gøy over alt! Foto: Lawrence San Diego/Plan
 • Biler, busser og mennesker om hverander i veibildet i Manila
  System i kaoset i Manila Foto: Ragnhild Bergh
 • Seks personer i orange uniformer øver på å redde en person ut fra havet som en del av beredskapsøvelse
  Beredskapsøvelse. Foto: Plan International
 • Høye kalksteinsklipper stiger opp av vannet utenfor øyen Palawan
  Kalksteinsklipper utenfor Palawan Foto: Ragnhild Bergh
 • En kvinne har gjort opp bål på gulvet for å koke ris
  En kvinne koker ris på gulvet inne i familiens hus Foto: Plan
 • Mann lager fiskenett i huset sitt
  Fiskenett krever konsentrasjon. Foto: Mai Zamora/Plan
 • En lang smal båt ligger på grunt vann med klesvask hengende fra taket
  En båt på Palawan Foto: Ragnhild Bergh
 • To jenter går under en grønn paraply på en gammel mur i Manila
  En gammel mur i Manila Foto: Ragnhild Bergh

...har du mer enn 7000 øyer å velge mellom. Fra vakre små øyperler rundt Palawan til store øyer med fjellområder og millionbyer.

Reiser du sørover kan du hilse på verdens minste primat – tarsieren. Og uansett hvilken vei du drar kan du forvente å bli møtt med vennlighet og gjestfrihet.

Den portugisiske oppdageren Ferdinand Magellan seilte til Filippinene på 1500-tallet under spansk flagg, og øyriket var under spansk herredømme  frem til amerikanerne tok kontroll over landet i 1898. Filippinene ble selvstendig først i 1946 etter japansk okkupasjon under 2. verdenskrig. Etter perioder med politisk kaos i etterkrigstiden, og ikke minst den beryktede Ferdinand Marcos autoritære regime,ble landet relativt stabilt etter statskuppet på slutten av 80-tallet. President Rodrigo Duterte ble innvalgt i mai 2016 med lovnader om å rydde opp i narkotikaproblemer, korrupsjon og konflikter.  

Utrygg barndom

Filippinene regnes som et mellominntektsland, men ressursene er ujevnt fordelt, og over 25 prosent av landets over 103 millioner mennesker lever i fattigdom.  Over 75 prosent av disse bor i områder som tidvis er utsatt for katastrofer som flom, tørke, tyfoner, jordskjelv eller vulkanutbrudd. En stor andel barn er underernærte, og Filippinene ligger høyt på listen over land med størst andel underutviklede barn. Filippinene er det landet i Asia hvor flest tenåringsjenter blir gravide,  og forekomsten av hiv og aids er økende – spesielt blant barn og unge.

Et av ti barn i Filippinene er utenfor skolesystemet, og 5.5 millioner barn er involvert i barnearbeid – rundt tre millioner av barna jobber under direkte helseskadelige forhold. Flere barn fra rurale områder – og spesielt jenter – blir ofre for trafficking, og tvunget til å arbeide som hushjelper eller opplever seksuelle overgrep som del av den kommersielle sexindustrien. Organisasjonen Terre des Hommes anslår at minst 10 000 filippinske barn er ofre for nettovergripere.

Plan International på Filippinene

For å nå målet om å sikre trygge læringsmiljøer for barn, inkluderer Plan International katastrofeforebygging som del av vårt utdanningsprogram. Bare i 2016 samarbeidet vi med 463 skoler om å sikre klasserommene mot naturkatastrofer – et arbeid barna deltar aktivt i. I løpet av dette året samarbeidet vi også med 543 landsbyer om tiltak til katastrofeforebygging og mekanismer for barns beskyttelse.

Plan International jobber også for å tilby et godt pedagogisk tilbud for barn i førskolealder i områdene der vi er tilstede. Vi har omfattende helseprogrammer, som blant annet innebærer å bedre sanitære forhold ved å bygge toaletter og latriner, styrke tilbudet for seksuell helse blant tenåringsjenter, utdanne helsepersonell og utstyre helsesentre.

Eksempler på Plans arbeid på Filippinene

Ungdommer øver på å legge en frivillig deltager på en båre mens en instruktør ser på
Trygge på skolen

Filippinene er svært utsatt for katastrofer. Å være forberedt på det verst kan redde liv.


Katherine (16) hjemme hos seg selv.
Lærer å redde liv før neste katastrofe inntreffer

Da tyfonen raste over landsbyen og vannet steg høyere og høyere, måtte Katherine redde bestemoren fra den livstruende flommen.


En krone spart, en krone tjent
En krone spart, en krone tjent

Filippinske kvinner deltar i et møte til den lokale spare- og lånegruppen i landsbyen.


Nøkkeltall for Plan på Filippinene

Plan samarbeider med 32 316 fadderbarn i Filippinene.

3 112 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 880 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Filippinene siden 1961.

Fakta om Filippinene

Levealder

Forventet levealder på Filippinene, sammenlignet med Norge.

Filippinene:

69 år

Norge:

81 år
På Filippinene er forventet levealder 12 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive på Filippinene, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 96%.

Filippinene:

96%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger på Filippinene, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.899 dollar.

Filippinene:

$2.899
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år på Filippinene, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Filippinene:

28 av 1000

Verden:

52 av 1000