• Utsikt ut over risterrasser i Banaue
  Risterrasser i Banaue Foto: Ragnhild Bergh
 • Barn leker med rockeringer på Filippinene
  Rockeringer er gøy over alt! Foto: Lawrence San Diego/Plan
 • Biler, busser og mennesker om hverander i veibildet i Manila
  System i kaoset i Manila Foto: Ragnhild Bergh
 • Seks personer i orange uniformer øver på å redde en person ut fra havet som en del av beredskapsøvelse
  Beredskapsøvelse. Foto: Plan International
 • Høye kalksteinsklipper stiger opp av vannet utenfor øyen Palawan
  Kalksteinsklipper utenfor Palawan Foto: Ragnhild Bergh
 • En kvinne har gjort opp bål på gulvet for å koke ris
  En kvinne koker ris på gulvet inne i familiens hus Foto: Plan
 • Mann lager fiskenett i huset sitt
  Fiskenett krever konsentrasjon. Foto: Mai Zamora/Plan
 • En lang smal båt ligger på grunt vann med klesvask hengende fra taket
  En båt på Palawan Foto: Ragnhild Bergh
 • To jenter går under en grønn paraply på en gammel mur i Manila
  En gammel mur i Manila Foto: Ragnhild Bergh

Hvis du reiser til Filippinene kan du oppleve mer enn 7500 store og små øyer. «Stillehavets perlekjede» kan by på alt fra Palawans små vakre øyparadiser til større øyer med naturskjønne fjellområder, de fascinerende risterrassene ved Banaue og travle millionbyer.

Uansett hvor du reiser vil du bli møtt med vennlighet og gjestfrihet i landet som har vært under både spansk herredømme og amerikansk kontroll. Filippinene ble selvstendig først i 1946 etter den japanske okkupasjonen under andre verdenskrig. 

I etterkrigstiden har landet vært preget av perioder med politisk kaos, autoritære ledere, statskupp, korrupsjon og narkotikaproblemer.

Filippinene regnes som et mellominntektsland, og har hatt en jevn økonomisk vekst de siste årene. Men ressursene er ujevnt fordelt, og mange av landets mer enn 100 millioner innbyggere lever i fattigdom. Majoriteten av de fattige bor i områder som tidvis er utsatt for naturkatastrofer som flom, tørke, tyfoner, jordskjelv eller vulkanutbrudd. 

Mange av de fattigste områdene er også preget av år med væpnede konflikter, og hæren har kjempet mot både muslimske og kommunistiske opprørere. Men den dødeligste "krigen" på Filippinene de siste årene har likevel vært president Dutertes krig mot narkotika.

Å vokse opp på Filippinene

Mange jenter og gutter i Filippinenes fattige områder får en vanskelig start på livet. På grunn av for lite eller næringsfattig mat de første leveårene, lider mange av barna av under- eller feilernæring. Det vil si at både den fysiske og kognitive utviklingen blir hemmet.

Fattigdom og ødeleggelsene fra naturkatastrofer tvinger også mange filippinske barn inn i en situasjon der de må jobbe i stedet for å gå på skole. Omtrent en av fem barn i alderen 5 til 17 år er involvert i barnearbeid. 

Det at mange foreldre reiser bort fra barna sine for å jobbe, til større byer eller utlandet, gjør barna mer utsatt for menneskehandel, utnytting i sex-industrien, rekruttering som barnesoldater, eller de blir utbyttet som barne-hushjelper, ofte uten lønn i det hele tatt.

Filippinene er det landet i Asia hvor flest tenåringsjenter blir gravide, og forekomsten av hiv og aids øker – spesielt blant barn og unge.

Filippinene har også blitt et knutepunkt for en illegal milliard-industri: cybersexindustrien. Politiet rapporterer i noen tilfeller at barn blir tvunget av sine egne foreldre til sexhandlinger som blir strømmet på internett og sett av pedofile rundt i verden.

Plans arbeid på Fillippinene

Som Planfadder til et barn på Fillippinene, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til katastrofeforebygging og til at flere barn får beskyttelse mot vold og overgrep. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og om seksuell og reproduktiv helse

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Katastrofeforebygging 

For å nå målet om å sikre trygge læringsmiljøer for barn, inkluderer Plan International katastrofeforebygging som del av vårt utdanningsprogram. Vi samarbeider med flere hundre skoler i landets mest sårbare og utsatte områder for å sikre klasserommene mot naturkatastrofer – et arbeid barna selv deltar aktivt i. 

Vi samarbeider også tett med lokalbefolkningen i mer enn fem hundre landsbyer for å gjennomføre tiltak som gjør landsbyene bedre rustet til å takle klimaendringer og naturkatastrofer i fremtiden. 

Beskyttelse av barn

Vi er spesielt opptatt av barns beskyttelse både under naturkatastrofer, konflikt og i hverdagen generelt. Vi jobber både lokalt og nasjonalt. På lokalnivå jobber vi tett med lærere, foreldre og lokale ledere for å bevisstgjøre, endre holdninger og bygge opp mekanismer som beskytter barn mot vold, overgrep og utbytting. 

På nasjonalt nivå jobber vi for å påvirke myndighetene til å styrke lovverk og håndheving av lover som skal beskytte barn.

Styrke seksuell helse blant tenåringsjenter

Vi har omfattende helseprogrammer som blant annet innebærer fokus på ernæring og tidlig kognitiv stimulering av barn. Videre jobber vi helt konkret med å bedre sanitære forhold på skoler, ved å bygge toaletter og latriner. Dette er spesielt viktig for å unngå at jenter som kommer i puberteten dropper ut av skolen.

Plan International jobber også for å spre mer informasjon om jenters rettigheter, og spesielt styrke jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Målet er at tenåringsjenter skal ta kontroll over egen kropp og egen fremtid, og selv bestemme om og når de vil få barn. 

Å være forberedt 

«Å være forberedt på det verste kan redde liv» er et viktig motto for Plan International på Filippinene. Det kan handle om å være forberedt på naturkatastrofer og klimaendringer, og det kan også handle om å være forberedt på de farene som truer fra voksne som er ute etter å utnytte og misbruke barn og unge i sårbare situasjoner. Målet er ikke bare å redde liv, men også å sørge for at jenter og gutter i landet får en trygg oppvekst, god utdanning og mulighet til å ta egne bevisste valg om jobb, barnefødsler, familieliv og andre viktige områder i livet . 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

På Fillippinene er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Usynlig i lovens øyne

Uten fødselsbevis er barn usynlige i lovens øyne. Derfor er uregistrerte barn er ekstra sårbare for utnyttelse og overgrep. De mister tilgang til helsethjenester og utdanning, og blir enkle ofre for menneskehandel. Derfor jobber Plan sammen med lokale myndigheter for å skaffe fødselsbevis til uregistrerte barn. Rubelita (34) er en av de som endelig kan vise frem fødselsbevis for alle sine barn.

Nøkkeltall for Plan på Filippinene

Plan samarbeider med 33 986 fadderbarn i Filippinene.

3 029 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 880 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Filippinene siden 1961.

Fakta om Filippinene

Levealder

Forventet levealder på Filippinene, sammenlignet med Norge.

Filippinene:

69 år

Norge:

82 år
På Filippinene er forventet levealder 13 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive på Filippinene, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 96%.

Filippinene:

96%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger på Filippinene, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.899 dollar.

Filippinene:

$2.899
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år på Filippinene, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Filippinene:

27 av 1000

Verden:

38 av 1000