• Utsikt ut over risterrasser i Banaue
  Risterrasser i Banaue Foto: Ragnhild Bergh
 • Barn leker med rockeringer på Filippinene
  Rockeringer er gøy over alt! Foto: Lawrence San Diego/Plan
 • Biler, busser og mennesker om hverander i veibildet i Manila
  System i kaoset i Manila Foto: Ragnhild Bergh
 • Seks personer i orange uniformer øver på å redde en person ut fra havet som en del av beredskapsøvelse
  Beredskapsøvelse. Foto: Plan International
 • Høye kalksteinsklipper stiger opp av vannet utenfor øyen Palawan
  Kalksteinsklipper utenfor Palawan Foto: Ragnhild Bergh
 • En kvinne har gjort opp bål på gulvet for å koke ris
  En kvinne koker ris på gulvet inne i familiens hus Foto: Plan
 • Mann lager fiskenett i huset sitt
  Fiskenett krever konsentrasjon. Foto: Mai Zamora/Plan
 • En lang smal båt ligger på grunt vann med klesvask hengende fra taket
  En båt på Palawan Foto: Ragnhild Bergh
 • To jenter går under en grønn paraply på en gammel mur i Manila
  En gammel mur i Manila Foto: Ragnhild Bergh

...har du mer enn 7 000 øyer å velge mellom. "Stillehavets perlekjede" kan by på alt fra Palawans små vakre øyparadiser, til større øyer med naturskjønne fjellområder, de fascinerende risterrassene ved Banaue og travle millionbyer.

Landet med en utrolig gjestfri og imøtekommende befolkning har vært under både spansk herredømme og amerikansk kontroll. Filippinene ble selvstendig først i 1946 etter den japanske okkupasjonen under 2. verdenskrig.

Etterkrigstiden i landet har vært preget av perioder med politisk kaos, autoritære ledere, statskupp, korrupsjon og narkotikaproblemer. 

Filippinene regnes som et mellominntekstland, og har hatt en jevn økonomisk vekst de siste årene. Men ressursene er ujevnt fordelt, og en av fire av landets mer enn 100 millioner mennesker, lever i fattigdom. Majoriteten av de fattige bor i områder som er utsatt for naturkatastrofer som flom, tørke, tyfoner, jordskjelv eller vulkanutbrudd. 

Mange av de fattigste områdene er også rammet av år med væpnet konflikt mellom myndighetene og en kommunistisk-inspirert opprørsgruppe (NPA).

Å vokse opp på Filippinene

Mange jenter og gutter i Filippinenes fattige områder får en start på livet som dessverre ofte blir hengende ved dem. På grunn av for lite mat eller feilernæring i løpet av de tre første leveårene, kan barna hemmes i både fysisk og psykisk utvikling, såkalt stunting

Fattigdom og ødeleggelsene fra naturkatastrofene tvinger også mange filippinske barn inn i en situasjon hvor de må jobbe i stedet for å gå på skolen. Omtrent ett av fem barn i alderen fem til 17 er involvert i barnearbeid. 

Mange foreldre reiser bort fra barna sine for å jobbe, til større byer eller til utlandet. Dette gjør barna mer utsatt for menneskehandel, utnytting i sex-industrien, rekruttering som barnesoldater, eller de blir utnyttet som barne-hushjelper, ofte uten lønn i det hele tatt. 

Filippinene er det landet i Asia hvor flest tenåringsjenter blir gravide, og forekomsten av hiv og aids øker – spesielt blant barn og unge. 

Plans arbeid på Filippinene

Katastrofeforebygging
Plan International samarbeider tett med lokalbefolkningen i mer enn fem hundre landsbyer for å gjennomføre tiltak som gjør landsbyene bedre rustet til å takle klimaendringer og naturkatastrofer i fremtiden. For å nå målet om å sikre trygge læringsmiljøer for barn, jobber vi for å få katastofeforebygging inkludert i utdanningsløpet. Vi samarbeider med flere hundre skoler i landets mest sårbare og utsatte områder for å sikre klasserommene mot naturkatastrofer – et arbeid barna selv deltar aktivt i. 

Beskyttelse av barn
Plan er spesielt opptatt av barns beskyttelse både i naturkatastrofer, konflikt og i hverdagen generelt. I lokalsamfunnene jobber vi med lærere, foreldre og lokale ledere for å bevisstgjøre, endre holdninger og bygge opp mekanismer som beskytter barn mot vold, overgrep og utnytting. 

På nasjonalt nivå jobber vi for å påvirke myndighetene til å styrke lovverk og håndheving av lover som skal beskytte barn. 

Seksuell og reproduktiv helse
Mange unge mangler livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Plan International jobber for å spre informasjon om jenters rettigheter, og spesielt med å styrke jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Målet er at tenåringsjenter skal ha kontroll over egen kropp og egen fremtid, og helst vente med å få barn til de er ferdig med skole og utdanning. 

Videre jobber Plan med å bedre de sanitære forholdene ved skolene, blant annet ved å bygge toaletter eller latriner. Dette er spesielt viktig for at jenter ikke skal droppe ut av skolen når de kommer i puberteten. 

Utdanning, helse og selvbestemmelse
"Å være forberedt på det verste kan redde liv" er et viktig motto for Plan International på Filippinene. Det handler om å være forberedet på naturkatastrofer og klimaendringer, men det kan også handle om farer som truer fra voksne som vil unytte og misbruke barn og unge i sårbare situasjoner. Målet er ikke bare å redde liv, men også sørge for at jenter og gutter i landet får en trygg og sunn oppvekst, god utdanning og mulighet til å ta egne bevisste valg om jobb, egen kropp, familieliv og andre viktige områder i livet. 

Eksempler på Plans arbeid på Filippinene

Ungdommer øver på å legge en frivillig deltager på en båre mens en instruktør ser på
Trygge på skolen

Filippinene er svært utsatt for katastrofer. Å være forberedt på det verst kan redde liv.


Katherine (16) hjemme hos seg selv.
Lærer å redde liv før neste katastrofe inntreffer

Da tyfonen raste over landsbyen og vannet steg høyere og høyere, måtte Katherine redde bestemoren fra den livstruende flommen.


En krone spart, en krone tjent
En krone spart, en krone tjent

Filippinske kvinner deltar i et møte til den lokale spare- og lånegruppen i landsbyen.


Nøkkeltall for Plan på Filippinene

Plan samarbeider med 33 986 fadderbarn i Filippinene.

3 029 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 880 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Filippinene siden 1961.

Fakta om Filippinene

Levealder

Forventet levealder på Filippinene, sammenlignet med Norge.

Filippinene:

69 år

Norge:

81 år
På Filippinene er forventet levealder 12 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive på Filippinene, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 96%.

Filippinene:

96%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger på Filippinene, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.899 dollar.

Filippinene:

$2.899
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år på Filippinene, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Filippinene:

27 av 1000

Verden:

52 av 1000