• Snart hjemme...
  Snart hjemme... Foto: Ricardo Liberato
 • En beduiner med kamelen sin
  En beduiner med kamelen sin. Foto: Ricardo Liberato
 • Daggry ved Tahrirplassen
  Daggry ved Tahrirplassen. Foto: Frank Schulenburg
 • Unge, syriske flyktninger spiller sport i flytningeleir i Egypt
  Sport og lek er med på å skape en hverdag for de unge, syriske barna som har flyktet til Egypt. Foto: Plan International
 • Girl standing in front of white borad with a pen in her hand at school
  Å kunne gå på skolen er også en viktig del av hverdagen for de unge flyktningene. Foto: Eman Helal/Plan
 • Grønnsaksselger i Kairo
  Grønnsaksselger i Kairo. Foto: Benno Neeleman/Plan
 • I full fart på vei til et læringssenter i Kairo
  I full fart på vei til et læringssenter i Kairo. Foto: Mohammed Hossam El Din/Plan

Hvis du reiser til Egypt kan du oppleve majestetiske pyramider som stillestående vitner om Egypts storhetstid. Historiske monumenter og unike dykkemuligheter har i mange år trukket horder av turister til landet.

Oldtidens Egypt er en av verdens eldste sivilisasjoner, og pyramidene ble bygd som de regjerende faraoenes gravkammer. Verdens lengste elv, Nilen, slynger seg gjennom hele det ørkenbelagte landet og har livnært store deler av befolkningen i tusenvis av år. Dessverre trues den av klimaendringer og er i dag en av verdens mest forurensede elver.

De siste årene har Egypt vært preget av mye politisk og sosial uro. Konfliktlinjene har gått mellom militæret, Det muslimske brorskap og de som ønsker demokratiske reformer. I tillegg er landet sterkt berørt av komplekse konflikter i andre land i nærområdet, som Syria, Irak, Palestina og Libya. Etter en rekke skyte- og bombeangrep mot både kirker og moskeer har myndighetene flere ganger innført unntakstilstand i landet. 

Å vokse opp i Egypt

Allerede fra fødselen av blir jenter og gutter i Egypt behandlet forskjellig. Jentene får tidlig beskjed om at de først og fremst bør forberede seg på et liv som god hustru, husmor og mor til mange barn – med en ektemann som forsørger og er sjef i familien. Derfor blir også guttene prioritert når familier med trang økonomi skal bruke penger på utdanning.

Selv om nesten alle gutter og jenter i landet begynner på skolen, så er det langt flere jenter som slutter før de er ferdig med barneskolen. I gjennomsnitt går jentene i Egypt kun fem år på skolen. Analfabetismen blant jenter er høyere enn for gutter. 

Den samme tendensen fortsetter når de unge skal ut i arbeidslivet. Arbeidsledigheten er langt høyere blant unge kvinner enn blant unge menn. 

Plans arbeid i Egypt

Som Planfadder til et barn på i Egypt, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at å beskytte barna, og spesielt jentene, mot vold og overgrep, og hjelpe barn på flukt og jenter i kriser. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Overgrep mot jenter

Egypt er et av verstinglandene når det gjelder kjønnslemlestelse av jenter. Denne grusomme og smertefulle praksisen er både kulturelt, sosialt og religiøst betinget. Årsakene er sammensatte, men konsekvensene er uansett de samme: alvorlige blødninger, infeksjoner, cyster, infertilitet, komplikasjoner ved fødsler, og i verste fall død. 

Plan International i Egypt jobber tett med lokale partnere i de mest sårbare lokalsamfunnene for å spre kunnskap, endre holdninger og få en slutt på slike skadelige skikker som ødelegger unge jenters fremtid, både fysisk og psykisk. Vi går i direkte dialog med lokale ledere, lærere, foreldre og de unge selv. Vi bidrar til at flere jenter får utdanning, selvtillit og kunnskap om jenters rettigheter – og vi inviterer unge gutter med på laget, slik at både gutter og jenter tar en aktiv rolle i kampen mot overgrep og diskriminering. 

Stop barneekteskap 

Selv om barneekteskap er forbudt i Egypt, er det fortsatt mange foreldre omgår loven og gifter bort sine unge døtre – ofte mot økonomisk kompensasjon. Dette skjer gjerne i fattige lokalsamfunn på landsbygda. «Midlertidige ekteskap» med utenlandske menn er også blitt et fenomen, som trolig dekker over prostitusjon og menneskehandel med barn.

Plan International gir jenter opplæring i deres rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Samtidig jobber vi for at jenter skal få utdanning med sikte på at de skal bli økonomisk selvstendige. Vi jobber lokalt og nasjonalt for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap.

Jenter i kriser

Egypt har tatt i mot mer enn to hundre tusen flyktninger fra krigsherjede land i regionen, de aller fleste fra Syria. Barn og jenter i kriser er ekstra sårbare, og problemer som finnes fra før av, for eksempel fattigdom, barneekteskap og annen vold og overgrep, blir ofte forsterket i kriser. 

Plan International i Egypt jobber spesielt for å hjelpe de aller svakeste av flyktningbarna. Dette er barn som er født med funksjonsnedsettelser, barn som er fysisk og psykisk rammet av krig og ødeleggelser, og jentene. Vi bidrar både med nødhjelp, beskyttelse og muligheter for utdanning til disse barna.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Egypt er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Trygge byer

Selv om det er obligatorisk å gå på skolen inntil 14-årsalderen i Egypt, så dropper en femtedel av altfor tidlig. En av grunnene er at skoleveien er så farlig at ikke foreldre tør å sende barna sine ut alene. Gjennom Plans «Safer Cities» prosjekt lærer barn om at det ikke trenger å være slik.

Nøkkeltall for Plan i Egypt

Plan samarbeider med 27 552 fadderbarn i Egypt.

3 042 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 376 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Egypt siden 1981

Fakta om Egypt

Levealder

Forventet levealder i Egypt, sammenlignet med Norge.

Egypt:

72 år

Norge:

82 år
I Egypt er forventet levealder 10 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Egypt, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 75%.

Egypt:

75%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Egypt, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.615 dollar.

Egypt:

$3.615
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Egypt, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Egypt:

23 av 1000

Verden:

38 av 1000