• Snart hjemme...
  Snart hjemme... Foto: Ricardo Liberato
 • En beduiner med kamelen sin
  En beduiner med kamelen sin. Foto: Ricardo Liberato
 • Daggry ved Tahrirplassen
  Daggry ved Tahrirplassen. Foto: Frank Schulenburg
 • Unge, syriske flyktninger spiller sport i flytningeleir i Egypt
  Sport og lek er med på å skape en hverdag for de unge, syriske barna som har flyktet til Egypt. Foto: Plan International
 • Girl standing in front of white borad with a pen in her hand at school
  Å kunne gå på skolen er også en viktig del av hverdagen for de unge flyktningene. Foto: Eman Helal/Plan
 • Grønnsaksselger i Kairo
  Grønnsaksselger i Kairo. Foto: Benno Neeleman/Plan
 • I full fart på vei til et læringssenter i Kairo
  I full fart på vei til et læringssenter i Kairo. Foto: Mohammed Hossam El Din/Plan

…kan du se majestetiske pyramider som stillestående vitner om Egypts storhetstid. Historiske monumenter og unike dykkermuligheter har i mange år trukket horder av turister til landet.

Oldtidenes Egypt er en av verdens eldste sivilisasjoner, og pyramidene ble bygd som de regjerende faraoenes gravkammer. Verdens lengste elv, Nilen, slynger seg gjennom hele det ørkenbelagte landet og har livnært store deler av befolkningen i tusenvis av år. Dessverre trues den av klimaendringer og er også i dag en av verdens mest forurensede elver. 

De siste årene har Egypt vært preget av mye politisk og sosial uro. Konfliktlinjene har gått mellom militæret, Det muslimske brorskap og de som ønsker demokratiske reformer. I tillegg er landet sterkt berørt av komplekse konflikter i nærområdet, som Syria, Irak, Palesina og Libya. 

Etter en rekke skyte- og bombeangrep mot både kirker og moskeer har myndighetene flere ganger innført unntakstilstand i landet. 

Å vokse opp i Egypt

Allerede fra fødselen bli jenter og gutter i Egypt behandlet forskjellig. Mange av jentene blir oppdratt til et liv som god hustru, husmor og mor - med en ektemann som forsørger og er sjef i familien. Derfor blir guttene ofte prioritert når familier med trang økonomi skal bruke mindre penger på utdanning. 

Selv om nesten alle jenter og gutter i landet begynner på skolen, er det langt flere jenter som slutter før de er ferdig med barneskolen. I gjennomsnitt går jenter i Egypt kun fem år på skolen. Analfabetismen blant jenter i alderen 15 til 24 år er nesten dobbelt så høy som blant gutter i samme aldersgruppe. 

Den samme tendensen fortsetter når de unge skal ut i arbeidslivet. Arbeidsledigheten er langt høyere blant unge kvinner enn blant unge menn. 

Kjønnslemlestelse
Egypt er et av landene i verden med størst utbredelse av kjønnslemlestelse. Den smertefulle praksisen er både kulturelt, sosialt og religiøst betinget. Årsakene er sammensatte, men konsekvensene er uansett de samme: alvorlige blødninger, infeksjoner, smerter, cyster, infertilitet og komplikasjoner ved eventuelle fødsler. 

Barneekteskap
Selv om barneekteskap er forbudt i Egypt, er det fortsatt mange foreldre som omgår loven og gifter bort døtrene sine - ofte mot økonomisk kompensasjon. Dette skjer gjerne i fattige lokalsamfunn på landsbygda. "Midlertidige ekteskap" med utenlandske menn har også blitt et fenomen, som trolig dekker over prostitusjon og menneskehandel med barn. 

Plans arbeid i Egypt

Plan International i Egypt jobber tett med lokale partnere i de mest sårbare lokalsamfunnene for å spre kunnskap, endre holdninger og få en slutt på skadelige tradisjoner som ødelegger unge jenters fremtid, både fysisk og psykisk. Vi går i dialog med lokale ledere, lærere, foreldre og ungdommene slev. Vi bidrar til at flere jenter får utdanning, selvtillit og kunnskap om jenters rettigheter - og vi inviterer unge gutter med på laget, slik at både gutter og jenter tar en aktiv rolle i kampen mot overgrep og diskriminering. 

Barn på flukt
Egypt har tatt i mot mer enn to hundre tusen flyktninger fra de krigsherjede landene i regionen, de aller fleste fra Syria. Plan jobber spesielt for å hjelpe de aller mest sårbare av flyktningebarna; barn som er født med funksjonsnedsettelser og barn som er fysisk og psykisk rammet av krig og ødeleggelser. Vi bidrar med nødhjelp, beskyttelse og skoletilbud for disse barna.  

 

Eksempler på Plans arbeid i Egypt

Ung jente med skriveblokk fra Plan International
Egypts unge, lovende forbilde

21 år gamle Al Shaimaa studerer veterinærmedisin på universitetet og er medlem av Plan Internationals globale ungdomspanel.


Mais (6) på barnesenteret.
Trygg på barnesenteret etter flukten fra Syria

Mais (6) fra Damaskus i Syria har Downs syndrom. Da hun ble truffet av granatsplinter under en razzia i krigsherjede hjemlandet fikk hun også et fysisk funksjonshinder. Men det var lite helsehjelp å få idet krigen eskalerte.


Et sted vi føler oss trygge
Et sted vi føler oss trygge

Lek, skole og trygghet er rettigheter i seg selv, men også svært viktig for barn som opplever konflikt, terror og flukt.


Nøkkeltall for Plan i Egypt

Plan samarbeider med 27 552 fadderbarn i Egypt.

3 042 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 376 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Egypt siden 1981

Fakta om Egypt

Levealder

Forventet levealder i Egypt, sammenlignet med Norge.

Egypt:

72 år

Norge:

81 år
I Egypt er forventet levealder 9 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Egypt, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 75%.

Egypt:

75%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Egypt, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.615 dollar.

Egypt:

$3.615
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Egypt, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Egypt:

23 av 1000

Verden:

52 av 1000