• Lunsjtid
  Lunsjtid. Foto: Alf Berg/Plan
 • Addisjon og subtraksjon
  Addisjon og subtraksjon. Foto: Finbarr O'Reilly/Plan
 • Jordhytter som har blitt hardt skadet av flom
  Flom kan forekomme i enkelte årstider. Her har flere jordhytter blitt hardt skadet av stor nedbørsmengde. Foto: Françoise T. Kaboré/Plan
 • Den skal tidlig krøkes den som god gjeter skal bli
  Den skal tidlig krøkes den som god gjeter skal bli. Foto: Jane Labous/Plan
 • Flyktninger trosser sandstormer for å hente vann
  Flyktninger trosser sandstormer for å hente vann. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Tørket chili på markedet i Djibo
  Tørket chili på markedet i Djibo. Foto: Kjell Sigurd Røisli/Plan International

…kommer du til «de oppreistes land» eller «de ærlige menns land» ifølge lokalspråkene.

Burkina Faso har et rikt dyreliv – her får elefanter, flodhester, antiloper, løver og leoparder utfolde seg på savanner og sletter.

Før kolonitiden hersket flere kongedømmer i området, og det mektigste av dem – Ouagadougou – har gitt navn til hovedstaden. Et komplekst administrativt system og sterke hærstyrker ga franskmennene kraftig motstand da de kom for å kolonisere landet mot slutten av 1800-tallet, men kampen endte med seier for franskmennene som kontrollerte området fra 1904 til 1960.

Burkina Faso gjennomførte i desember 2015 det første presidentvalget på 30 år, etter et turbulent politisk år med avsatt leder og et avverget statskupp fra presidentgarden. Knapt en måned senere skjedde et terrorangrep i Oagadougous hovedgate – en hendelse som krevde 30 menneskeliv, og som skremte bort flere potensielle investorer og givere til landet.

Klimaendringer

Landområdet er stadig mer sårbart for katastrofer som følger med klimaendringene. Tørke og flom gir nedgang i jordbruksproduksjonen, og har ført til matmangel og helseproblemer hos en befolkning hvorav 63.8 prosent allerede lever i fattigdom. Det er høye nivåer av akutt feilernæring blant barn, og spesielt i rurale områder er det knapp tilgang til rent vann og til helsetjenester for mødre og gravide.  Helsestatusen til barn i landet er karakterisert av en svært høy dødelighetsrate, per 1000 barn dør 129 før de fyller fem år – hovedsakelig av sykdommer som er enkle å behandle.

Landet har ratifisert en rekke internasjonale avtaler som skal bidra til å beskytte barns rettigheter, men svak styring og fattigdom er faktorer som gjør at rettighetene ikke blir overholdt. Vold mot barn er utbredt, og spesielt blant de mest sårbare – foreldreløse og barn med funksjonshemminger. Blant barn i aldersgruppen 5-14 år er 39.2 prosent involvert i barnearbeid. Tidlige ekteskap og graviditeter er fremdeles utbredt, og selv om omskjæring av jenter er ulovlig blir 13 prosent av jenter under 15 år kjønnslemlestet.

Plan International i Burkina Faso

Plan International har flere helseprosjekter i Burkina Faso, og prioriterer blant annet programmer for gravide, mødre og spedbarn, barnehelse, hiv, ernæring og utvikling i barns første leveår. Vi jobber også for å bedre tilgang til vann og gode sanitære forhold, for inkluderende utdanning, økonomisk sikkerhet for unge voksne og for å bedre systemer og mekanismer for barns beskyttelse mot vold, barnearbeid og andre rettighetsbrudd.

Eksempler på Plans arbeid i Burkina Faso

To ungdommer trener til å bli rørleggere
Rørleggeren som bryter kjønnsbarrierer

Som den eneste kvinnelige rørleggeren i byen kjemper Bibata mot mange fordommer. Hun setter seg høye mål, og vil bli den fremste entreprenøren i hele Burkina Faso.


Ung gutt snakker i mikrofon foran forsamling.
Jobber for å få barna ut av gruvene 

Gullgruvene i Burkina Faso er fulle av barn som tvinges til tungt og farlig arbeid for å forsørge familiene sine.


Stå opp for jenters rettigheter
Stå opp for jenters rettigheter

Plans markering av den internasjonale jentedagen ble en inspirerende begivenhet flere steder i Burkina Faso.


Nøkkeltall for Plan i Burkina Faso

Plan samarbeider med 34 709 fadderbarn i Burkina Faso.

3 120 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 629 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Burkina Faso siden 1976

Fakta om Burkina Faso

Levealder

Forventet levealder i Burkina Faso, sammenlignet med Norge.

Burkina Faso:

56 år

Norge:

81 år
I Burkina Faso er forventet levealder 25 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 38%.

Burkina Faso:

38%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 613 dollar.

Burkina Faso:

$613
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Burkina Faso:

89 av 1000

Verden:

52 av 1000