• Lunsjtid
  Lunsjtid. Foto: Alf Berg/Plan
 • Addisjon og subtraksjon
  Addisjon og subtraksjon. Foto: Finbarr O'Reilly/Plan
 • Jordhytter som har blitt hardt skadet av flom
  Flom kan forekomme i enkelte årstider. Her har flere jordhytter blitt hardt skadet av stor nedbørsmengde. Foto: Françoise T. Kaboré/Plan
 • Den skal tidlig krøkes den som god gjeter skal bli
  Den skal tidlig krøkes den som god gjeter skal bli. Foto: Jane Labous/Plan
 • Flyktninger trosser sandstormer for å hente vann
  Flyktninger trosser sandstormer for å hente vann. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Tørket chili på markedet i Djibo
  Tørket chili på markedet i Djibo. Foto: Kjell Sigurd Røisli/Plan International

…kommer du til «de ærlige menns land» eller «de oppreistes land» i følge de to dominerende afrikanske språkene i landet – mossi og dyala. Ellers snakkes det cirka 70 språk til i dette etnisk mangfoldige landet.

Burkina Faso har også et rikt dyreliv med flotte naturresservater der elefanter, antiloper, løver og leoparder utfolder seg på savanner og sletter. For naturelskere byr landet på vakre innsjøer, fossefall og de magiske fjellene Sindou Peaks.

Før kolonitiden hersket flere kongedømmer i området, og det mektigste av dem – Ouagadougou – har gitt navn til hovedstaden. Sterke hærstyrker ga franskmennene kraftig motstand da de invaderte landet på slutten av 1800-talet. Men de måtte gi tapt, og franskmennene kontollerte området fra 1904 til 1960.

Etter at samme preisdent hadde styrt landet siden 1987 gjennomførte Burkina Faso i 2015 sitt første presidentvalg på nesten 30 år. Landet, som tidligere het Øvre Volta, er fortsatt et svært ungt demokrati.

Burkina Faso er i dag et av verdens fattigste land, overbefolket og med få ressurser. Majoriteten av innbyggerne lever av småskala jordbruk. De er stadig mer utsatt for tørke og flom, som følge av klimaenringene. Dette fører igjen til matmangel og helseproblemer hos en allerede hardt prøvet og fattig befolkning.

Å vokse opp i Burkina Faso

Få barn i Burkina Faso får den starten på livet som de har rett på. Og mange får aldri feiret sin femte fødselsdag. Malaria, lungebetennelse, akutt feilernæring og diaré er blant de vanligste årsakene til den høye barnedødeligheten i landet. Feil kosthold og ren mangel på mat kan føre til såkalt stunting, som betyr at barn hemmes i utvikling både fysisk og mentalt.

Burkina Faso har ratifisert en rekke internasjonale avtaler som skal bidra til å beskytte barns rettigheter, men svak styring og fattigdom er faktorer som gjør at rettighetene ikke blir oppfylt.

Vold mot barn er svært utbredt i Burkina Faso, spesielt blant de mest sårbare; foreldreløse og barn med funksjonsnedsettelser. Mer enn halvparten av jentene giftes bort før de er 18 år gamle. Tradisjonelle normer og seiglivede kjønnsrolllemønstre gjør at jenter og unge kvinner fortsatt blir undertrykket og regnet som mindre verdt.

Barnearbeid og menneskehandel er også svært utbredt i Burkina Faso, spesielt etter at gullgruve-sektoren begynte å vokse. Mer enn ett av tre barn mellom fem og 14 år er involvert i barnearbeid, og i mange tilfeller svært skadelig arbeid. Barnearbeid er en av årsakene til at mange barn dropper ut av skolen tidlig.

Plans arbeid i Burkina Faso

En god start for de minste
Plan International har en rekke helseprosjekter i Burkina Faso, med fokus på gravide, unge mødre, spedbarn og barns helse generelt. Vi jobber for å bedre tilgangen til helsetjenester, samtidig som vi jobber med å bevisstgjøre foreldre slik at de bedre kan beskytte barna mot malaria og andre sykdommer, samt sørge for at de får næringsrik mat som er viktig for barnas fysiske og mentale utvikling. Vi jobber også i lokalsamfunnene for å få foreldre til å forstå hvor viktig det er å leke med og stimulere barna psykomotorisk de første leveårene.

Videre jobber vi for at innbyggerne i fattige lokalsamfunn i Burkina Faso skal få bedre tilgang til rent vann og gode sanitærforhold. Dette er svært viktig, ikke bare for gravide, mødre og spedbarn, men også for skolebarn, spesielt jenter og elever med spesielle behov. Egne toaletter for jenter er ofte avgjørende for at unge jenter ikke skal slutte skolen når de kommer i puberteten.

Trygg i sin egen kropp
Arbeidet for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter er et av Plans hovedsatsingsområder i Burkina Faso. Vi jobber målbevisst i sårbare lokalsamfunn for å endre holdninger og øke bevisstheten om seksuelle rettigheter og jenters rettigheter spesielt, blant foreldre, lærere, lokale ledere og de unge selv. Målet er blant annet å bekjempe barneekteskap og uønsket graviditet blant ungdom.

Vi er spesielt opptatt av at unge skal få tilgang til prevensjon og kunnskap om risikoen ved tenåringsgraviditet, kjønnssykdommer og hiv og aids. Vi prøver også å påvirke utdanningsmyndighetene til å inkludere seksualundervisning i pensum på skolene.

Barns beskyttelse, utdanning og unge i arbeid
Plan jobber for at alle barn i Burkina Faso skal ha tilgang til et godt og inkluderende skoletilbud. Vi jobber for å fremme yrkesutdanning, jobbskaping og økonomisk sikkerhet for unge voksne. Og vi jobber med både nasjonale og lokale myndigheter for å bedre lovverk, systemer og mekanismer for barns beskyttelse mot vold, barnearbeid, barneekteskap og andre grove brudd på barns rettigheter.

Eksempler på Plans arbeid i Burkina Faso

To ungdommer trener til å bli rørleggere
Rørleggeren som bryter kjønnsbarrierer

Som den eneste kvinnelige rørleggeren i byen kjemper Bibata mot mange fordommer. Hun setter seg høye mål, og vil bli den fremste entreprenøren i hele Burkina Faso.


Ung gutt snakker i mikrofon foran forsamling.
Jobber for å få barna ut av gruvene 

Gullgruvene i Burkina Faso er fulle av barn som tvinges til tungt og farlig arbeid for å forsørge familiene sine.


Stå opp for jenters rettigheter
Stå opp for jenters rettigheter

Plans markering av den internasjonale jentedagen ble en inspirerende begivenhet flere steder i Burkina Faso.


Nøkkeltall for Plan i Burkina Faso

Plan samarbeider med 45 759 fadderbarn i Burkina Faso.

2 484 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 629 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Burkina Faso siden 1976

Fakta om Burkina Faso

Levealder

Forventet levealder i Burkina Faso, sammenlignet med Norge.

Burkina Faso:

61 år

Norge:

81 år
I Burkina Faso er forventet levealder 20 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 35%.

Burkina Faso:

35%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 613 dollar.

Burkina Faso:

$613
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Burkina Faso:

85 av 1000

Verden:

52 av 1000