• Lunsjtid
  Lunsjtid. Foto: Alf Berg/Plan
 • Addisjon og subtraksjon
  Addisjon og subtraksjon. Foto: Finbarr O'Reilly/Plan
 • Jordhytter som har blitt hardt skadet av flom
  Flom kan forekomme i enkelte årstider. Her har flere jordhytter blitt hardt skadet av stor nedbørsmengde. Foto: Françoise T. Kaboré/Plan
 • Den skal tidlig krøkes den som god gjeter skal bli
  Den skal tidlig krøkes den som god gjeter skal bli. Foto: Jane Labous/Plan
 • Flyktninger trosser sandstormer for å hente vann
  Flyktninger trosser sandstormer for å hente vann. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Tørket chili på markedet i Djibo
  Tørket chili på markedet i Djibo. Foto: Kjell Sigurd Røisli/Plan International

Hvis du reiser til Burkina Faso kan du oppleve «de ærlige menns land» eller «de oppreistes land», ifølge de to dominerende afrikanske språkene i landet – mossi og dyala. Ellers snakkes det cirka 70 språk til i dette etnisk mangfoldige landet.

Burkina Faso har et rikt dyreliv med flotte naturreservater der elefanter, antiloper, løver og leoparder utfolder seg på savanner og sletter. For naturelskere byr landet på vakre innsjøer, fossefall og de magiske fjellene Sindou Peaks.

Før kolonitiden hersket flere kongedømmer i området, og det mektigste av dem – Ouagadougou – har gitt navn til hovedstaden. Sterke hærstyrker ga franskmennene kraftig motstand da de invaderte landet på slutten av 1800-tallet. Men de måtte gi tapt, og franskmennene kontrollerte området fra 1904 til 1960.

Etter at samme president hadde styrt landet siden 1987, gjennomførte Burkina Faso i 2015 sitt første presidentvalg på nesten 30 år. Landet, som tidligere het Øvre Volta, er fortsatt et svært ungt demokrati.

Burkina Faso er i dag et av verdens fattigste land. Landet er overbefolket og har få ressurser. Majoriteten av innbyggerne lever av småskala jordbruk. De er stadig mer utsatt for tørke og flom, som følge av klimaendringene. Dette fører igjen til matmangel og helseproblemer hos en allerede vanskeligstilt befolkning.

Å vokse opp i Burkina Faso 

Få barn i Burkina Faso får den starten på livet de har rett til, og altfor mange får aldri feiret sin femte fødselsdag. Malaria, lungebetennelse, akutt feilernæring og diare er blant de vanligste årsakene til den ekstremt høye barnedødeligheten i landet. Feil kosthold og ren mangel på mat gjør også at mange barn blir kortvokste og hemmet i den kognitive utviklingen.

Burkina Faso har den femte høyeste andelen av barneekteskap i verden. Så mange som 52 prosent av jentene i landet er gift før de fyller 18 år, og 10 prosent giftes bort før de fyller 10 år. Tradisjonelle normer og seiglivede kjønnsrollemønstre gjør at jenter og unge kvinner fortsatt blir undertrykket og regnet som mindre verdt. 

Burkina Faso har ratifisert en rekke internasjonale avtaler som skal bidra til å beskytte barns rettigheter, men svak styring og fattigdom er faktorer som gjør at rettighetene ikke blir oppfylt. 

Vold mot barn, barnearbeid og menneskehandel er svært utbredt i Burkina Faso, spesielt etter at gullgruve-sektoren begynte å vokse. Mer enn ett av tre barn mellom 5 og 14 år er involvert i barnearbeid, og i mange tilfeller svært skadelig arbeid. Barnearbeid er også en av årsakene til at mange barn må slutte på skolen tidlig. 

Plans arbeid i Burkina Faso

Som Planfadder til et barn i Burkina Faso, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får tilgang til nødvendige helsetjenester og beskyttelse mot vold og barneekteskap. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til at flere unge kommer i jobb.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Barnehelse og tidlig utvikling

Barnehelse og tilgang til nødvendige helsetjenester er viktige problemstillinger i Burkina Faso. Malaria og andre sykdommer er utbredt, og kunnskap om hygiene og kosthold er lav. Tjenester rettet mot gravide, unge mødre, spedbarn og barns helse er også nødvendig i landet. 

Plan International jobber for å bedre tilgangen til helsetjenester, samtidig som vi jobber med å bevisstgjøre foreldre slik at de bedre kan beskytte barna, enkle grep for å bedre hygienen og kosthold. Vi jobber også i lokalsamfunnene for å få foreldre til å forstå hvor viktig det er å leke med og stimulere barna psykomotorisk i deres første leveår. 

Ungdommers seksuelle rettigheter

Arbeidet for å fremme ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter er et av våre hovedsatsingsområder i Burkina Faso. Vi jobber målbevisst i sårbare lokalsamfunn for å endre holdninger og øke bevisstheten om seksuelle rettigheter og jenters rettigheter blant foreldre, lærere, lokale leder og de unge selv. Målet er å bekjempe barneekteskap og uønsket graviditet blant de unge. 

Vi er spesielt opptatt av at de unge skal få tilgang på prevensjon og kunnskap om risikoen ved tenåringsgraviditet, hiv og andre kjønnssykdommer. Vi prøver også å påvirke utdanningsmyndighetene til å inkludere seksualundervisning i pensum på skolene. 

Beskyttelse for barn

Som i en rekke andre land i det sørlige Afrika, jobber vi også i Burkina Faso for å fremme en mer inkluderende utdanning. Vi jobber for å fremme yrkesutdanning, jobbskaping og økonomisk sikkerhet for unge voksne. Vi jobber også med både nasjonale og lokale myndigheter for å styrke lovverk, systemer og mekanismer for barns beskyttelse mot vold, barnearbeid, barneekteskap og andre grove rettighetsbrudd.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Burkina Faso er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Unge ut i arbeid

Å få unge ut i arbeid er en forutsetning for å bekjempe fattigdom og for økonomisk vekst. I Burkina Faso har Plan startet en yrkesskole der unge kan lære e.g. rørleggerfag. Bibata (28) har tatt del i undervisningen, og arbeider som rørlegger - som eneste jente i byen. Nå drømmer hun om å ta bedriften til nye høyder.

Nøkkeltall for Plan i Burkina Faso

Plan samarbeider med 45 759 fadderbarn i Burkina Faso.

2 484 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 629 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Burkina Faso siden 1976

Fakta om Burkina Faso

Levealder

Forventet levealder i Burkina Faso, sammenlignet med Norge.

Burkina Faso:

61 år

Norge:

82 år
I Burkina Faso er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 35%.

Burkina Faso:

35%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 613 dollar.

Burkina Faso:

$613
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Burkina Faso:

85 av 1000

Verden:

38 av 1000