• Lunsjtid
  Lunsjtid. Foto: Alf Berg/Plan
 • Addisjon og subtraksjon
  Addisjon og subtraksjon. Foto: Finbarr O'Reilly/Plan
 • Jordhytter som har blitt hardt skadet av flom
  Flom kan forekomme i enkelte årstider. Her har flere jordhytter blitt hardt skadet av stor nedbørsmengde. Foto: Françoise T. Kaboré/Plan
 • Den skal tidlig krøkes den som god gjeter skal bli
  Den skal tidlig krøkes den som god gjeter skal bli. Foto: Jane Labous/Plan
 • Flyktninger trosser sandstormer for å hente vann
  Flyktninger trosser sandstormer for å hente vann. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Tørket chili på markedet i Djibo
  Tørket chili på markedet i Djibo. Foto: Kjell Sigurd Røisli/Plan International

…kommer du til «de oppreistes land» eller «de ærlige menns land» ifølge lokalspråkene.

Burkina Faso har et rikt dyreliv – her får elefanter, flodhester, antiloper, løver og leoparder utfolde seg på savanner og sletter.

Før kolonitiden hersket flere kongedømmer i området, og det mektigste av dem – Ouagadougou – har gitt navn til hovedstaden. Et komplekst administrativt system og sterke hærstyrker ga franskmennene kraftig motstand da de kom for å kolonisere landet mot slutten av 1800-tallet, men kampen endte med seier for franskmennene som kontrollerte området fra 1904 til 1960.

Burkina Faso gjennomførte i desember 2015 det første presidentvalget på 30 år og er fortsatt i et tidlig stadium av sin demokratiske periode etter slutten på Compaorés styre.

Klimaendringer

Landområdet er stadig mer sårbart for katastrofer som følger med klimaendringene. Tørke og flom gir nedgang i jordbruksproduksjonen, og har ført til matmangel og helseproblemer hos en befolkning hvorav 63.8 prosent allerede lever i fattigdom. Det er høye nivåer av akutt feilernæring blant barn, og spesielt i rurale områder er det knapp tilgang til rent vann og til helsetjenester for mødre og gravide.  Helsestatusen til barn i landet er karakterisert av en svært høy dødelighetsrate, per 1000 barn dør 129 før de fyller fem år – hovedsakelig av sykdommer som er enkle å behandle.

Landet har ratifisert en rekke internasjonale avtaler som skal bidra til å beskytte barns rettigheter, men svak styring og fattigdom er faktorer som gjør at rettighetene ikke blir overholdt. Vold mot barn er utbredt, og spesielt blant de mest sårbare – foreldreløse og barn med funksjonshemminger. Mer enn halvparten av jentene giftes bort innen de er 18 år gamle.

Plan International i Burkina Faso

Plan International har flere helseprosjekter i Burkina Faso, og prioriterer blant annet programmer for gravide, mødre og spedbarn, barnehelse, hiv, ernæring og utvikling i barns første leveår. Vi jobber også for å bedre tilgang til vann og gode sanitære forhold, for inkluderende utdanning, økonomisk sikkerhet for unge voksne og for å bedre systemer og mekanismer for barns beskyttelse mot vold, barnearbeid, barneekteskap og andre rettighetsbrudd.

Eksempler på Plans arbeid i Burkina Faso

To ungdommer trener til å bli rørleggere
Rørleggeren som bryter kjønnsbarrierer

Som den eneste kvinnelige rørleggeren i byen kjemper Bibata mot mange fordommer. Hun setter seg høye mål, og vil bli den fremste entreprenøren i hele Burkina Faso.


Ung gutt snakker i mikrofon foran forsamling.
Jobber for å få barna ut av gruvene 

Gullgruvene i Burkina Faso er fulle av barn som tvinges til tungt og farlig arbeid for å forsørge familiene sine.


Stå opp for jenters rettigheter
Stå opp for jenters rettigheter

Plans markering av den internasjonale jentedagen ble en inspirerende begivenhet flere steder i Burkina Faso.


Nøkkeltall for Plan i Burkina Faso

Plan samarbeider med 34 709 fadderbarn i Burkina Faso.

3 120 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 629 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Burkina Faso siden 1976

Fakta om Burkina Faso

Levealder

Forventet levealder i Burkina Faso, sammenlignet med Norge.

Burkina Faso:

56 år

Norge:

81 år
I Burkina Faso er forventet levealder 25 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 38%.

Burkina Faso:

38%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 613 dollar.

Burkina Faso:

$613
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Burkina Faso, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Burkina Faso:

89 av 1000

Verden:

52 av 1000