• En kvinne sitter på en sten ved elven og renser fisk hun har samlet i to fat
  En kvinne renser fisk ved elven Foto: Leo Drumond/Plan
 • En mann forbereder ris i en risskål
  Ris er en viktig del av Brasils kosthold. Foto: Leo Drumond/Plan
 • To jenter bærer bøtter med vann på hodet
  På vei hjem etter å ha hentet vann ved vannposten Foto: Leo Drumond
 • fem jenter spiller fotball på en gresslette
  Jenter spiller fotball Foto: Leo Drumond/Plan
 • Masse folk ute i gatene på en solrik dag i Sao Luis
  Ut i gatene i São Luis. Foto: Plan International
 • En mann fanger inn reker i et oppdrettanlegg i Cajueiro São Luis
  En mann fanger inn reker i et oppdrettanlegg i Cajueiro São Luis Foto: Leo Drumond/Plan
 • En mann triller sykkelen sin over veien i byen São Luis
  Gatebilde i São Luis Foto: Leo Drumond
 • Utsikt over Codó.
  En skolrik dag i Codó. Foto: Leo Drumond/Plan

Hvis du reiser til Brasil kan du oppleve det verdensberømte karnevalet i Rio de Janeiro eller ta del i dansen i en av landets mange idylliske gamle kolonibyer. Sambadans, samba-fotball, Copacabana og «jordas lunge», regnskogen i Amazonas, er noen av Brasils varemerker.

Brasil er Sør-Amerikas desidert største land, både når det gjelder befolkningstall og størrelse. For turister er mulighetene uendelige. Du kan oppleve en fargerik miks av musikk, dans, kultur og tradisjoner, preget av både portugisiske koloniherrer, etterkommere etter slavene fra Afrika og landets urbefolkning. Brasils natur og dyreliv kan ta pusten fra deg, enten du overnatter i husbåt på Amazonas-elven, drar på hvalsafari den langstrakte kysten, driver med fjellklatring eller bare elsker strandlivet. Og i de brosteinsbelagte gamle kolonibyene som Ouro Preto, Olinda og Salvador de Bahia føler du nærmest at tiden er frosset.

Da Portugal koloniserte Brasil på 1500-tallet ble urbefolkningen tvunget til slavearbeid på portugisernes kaffe- og sukkerplantasjer. I dag urbefolkning redusert fra 4-5 millioner til mindre enn 200 000. Brasil ble selvstendig fra Portugal i 1822, men deretter preget av mye politisk uro og en veksling mellom militærdiktatur og demokrati. I 1988 fikk Brasil ny grunnlov, som ble et symbol på en ny start og en stadfestelse av demokratiet. 

De siste årene har landet vært rammet av store korrupsjonsskandaler som har involvert både politikere og næringslivsledere. Dette har svekket både økonomien og jobbsituasjonen for folk i landet. Likevel er Brasil fortsatt Latin-Amerikas største økonomi. 

Landbruket står for en stor andel av eksportinntektene. Brasil er storprodusent av soyabønner, kaffe, bananer, sukkerrør, tobakk, kakaobønner, hvete, mais og ris, samt kylling og storfekjøtt. Brasil er også en viktig industrinasjon og produserer blant annet biler, gummiprodukter, klær og tekstiler. 

Brasils landslag i fotball er bejublet for sine mange verdensmesterskap i fotball. Ikke fullt så hyggelig er tittelen «verdensmester i forskjeller». De siste årene har myndighetenes gjort mye for å bekjempe fattigdommen i landet, men det er likevel store mangler, for eksempel i helse- og utdanningssektoren. Mange millioner lever sine liv i usikkerhet og vet ikke om de får skaffet nok mat på bordet i morgen, eller om de får medisinsk hjelp hvis de blir syke. 

Gjengkriminalitet, vold generelt og seksualisert vold spesielt er et stort problem i Brasil. Ifølge tall fra FN skjer det anslagsvis 500 000 voldtekter i landet hvert år.

Å vokse opp i Brasil

Det å vokse opp i et beskyttet rikmannsstrøk i São Paulo, Brasilia eller Rio de Janeiro er en helt annen historie enn å bli født på landsbygda, i truede områder av regnskogen eller i en av de brasilianske storbyenes enorme «favelaer» – store gettoer og slumområder. 

Mens noen få har råd til å sende barna sine på velrennomerte privatskoler, må andre ta til takke med offentlige skoler av varierende kvalitet. Ofte mangler skolene kvalifiserte lærere og skikkelig undervisningsmateriell, og det er altfor mange elever per lærer. Mange går på skole uten å lære det de skal, andre dropper ut tidlig. Forskjellene øker naturlig nok, fordi de som allerede er rike får bedre utdanning og er bedre kvalifiserte til de best betalte jobbene, mens de fattige forblir fattige, arbeidsledige eller i dårlig betalte jobber. 

Det er store forskjeller mellom jenter og gutter i Brasil. Som i mange andre latin-amerikanske land er samfunnet i stor grad preget av mannssjåvinisme, der jenter blir sett på som mindre verdt, eller som objekter. I mange tilfeller syns jentene selv det viktigste er å se bra ut og tekkes mennene, slik at de finner seg en som kan forsørge dem, i stedet for å få seg en god utdanning, jobb og økonomisk selvstendighet. De er slik de tror det skal være.

Barneekteskap og tenåringsgraviditet er også svært vanlig i Brasil. Hele en av fem jenter dropper ut av skolen på grunn av at de er med barn. De ender som hjemmeværende husmødre, uten utdanning og inntekt, totalt avhengig av sin mann. Mange ender også som alenemødre, der de må slite for å brødfø seg selv og barnet gjennom dårlig betalte og uverdige jobb.

Plans arbeid i Brasil

Som Planfadder til et barn i Brasil, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter.  

Du bidrar til at flere barn får skolegang og at færre blir utsatt for vold, at barn og unge får vite mer som sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep.  

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 

Tøffe jenter skaper endring

Problemet med seksualisert vold og overgrep mot unge jenter er så stort at mange snakker om en «voldtektskultur». Mannsjåvinistiske holdninger blant unge menn er vanlig. 

Plan International jobber sammen med brasilianske ungdommer for å legge press på politikere og lovgivere, slik at jenter skal bli bedre beskyttet. Vårt arbeid i Brasil bygger på FNs globale bærekraftsmål, der mål nummer fem er å stoppe all form for vold mot jenter og kvinner, inkludert seksuelle overgrep. I desember i 2016 kom et gjennombrudd da Brasils nasjonale råd for barn- og unges rettigheter skrev under på retningslinjer for likestilling og jenters rettigheter. Plan International samarbeider nå med en rekke andre organisasjoner for å passe på at disse retningslinjene blir fulgt.

Ta egne valg

Plan International jobber for å styrke jenters selvtillit og evne til å kreve sin rett og beskytte seg selv mot overgrep. Vi jobber på grasrota med både gutter, jenter, foreldre, lærere og lokale ledere for å spre kunnskap om jenters rettigheter, likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter.

Målet er at unge jenter skal klare å ta kontroll over eget liv og egen kroppe; at de selv tar informerte beslutninger om hvem de vil være, hva de vil bli, hvem de vil være sammen med og når de vil ha barn. Vi jobber også for å få flere unge jenter og kvinner inn i lederposisjoner i politikken og næringslivet.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Brasil er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Finter bort stereotypier

— Jeg har alltid blitt fortalt at fotball bare er for gutter, sier Gilcielen (16). Hun lurte også på om det var andre ting jenter ikke fikk gjøre. For å bryte med denne stereotypien, har Plan startet «La League»: en fotballklubb for tenåringer fra 12 til 18 år.

Nøkkeltall for Plan i Brasil

Plan samarbeider med 16 397 fadderbarn i Brasil.

2 290 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 164 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Brasil siden 1997

Fakta om Brasil

Levealder

Forventet levealder i Brasil, sammenlignet med Norge.

Brasil:

74 år

Norge:

82 år
I Brasil er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Brasil, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 92%.

Brasil:

92%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Brasil, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 8.539 dollar.

Brasil:

$8.539
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Brasil, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Brasil:

16 av 1000

Verden:

38 av 1000