• Skilt påskrevet Velkommen til Bolivia ved en innsjø og fjell i bakgrunnen
  Velkommen til Bolivia. Foto: Martin Fismen/Plan
 • Utsikt over en dal utenfor Sucre
  Vakkert landskap utenfor Sucre Foto: Vassil Anastasov
 • To barn leker på et lekestativ.
  Foto: Ruth Catsburg
 • en soppformet stein stikker opp i et øde ørkenlandskap
  Steinformasjon i ørkenen Foto: Martin Fismen/Plan
 • Far leker med barn
  Far leker med barn. Foto: Plan International
 • tre bilder kjører over en saltørken dekt av vann
  Verdens største saltørkenen; Uyuni Foto: Elin Sevre/Plan
 • Fire esel trasnporterer varer på en grusvei i fjellene
  Esel blir ofte brukt i transportsammenheng Foto: Sandra Franco/Plan
 • Utsiktsbilde over La Paz
  La Paz Foto: Elin Sevre/Plan
 • kvinner og menn jobber med å rengjøre løken
  Alle hjelper til med innhøsting av løkavlingen Foto: Erick Bauer/Plan
 • Utsikt mot et snødekt fjell ved navn Huayna Potosi
  Et snødekt Huayna Potosi Foto: Elin Sevre/Plan

... kommer du til et fascinerende lite land midt i Sør-Amerika, uten kyst, men omkranset av Andesfjellene og Titicacasjøen i vest, verdens tørreste ørken, Atacama i sør og Amazonas i nordøst.

Bolivia er også et land med mye vær. Det kan være ekstremt kaldt og ekstremt varmt, med kraftige vinder, tørke og høy luftfuktighet. Norsk vær fremstår som stabilt til sammenligning. Du kan oppleve det mangfoldige plante- og dyrelivet i jungelen og det yrende folkelivet på markedene i La Paz. Landet har hele 36 urbefolkningsgrupper, som utgjør 60 prosent av befolkningen.

På 1400-tallet var Bolivia en del av det store inkariket, før spanjolene kom og koloniserte landet. Frihetskjemperen Simón Bolliviar ledet folket til selvstendighet i 1825, og ga navnet til landet Bolivia.

I 2005 fikk Bolivia for første gang en president fra urbefolkningen, tidligere bonde og fagforeningsleder Evo Morales. Han jobbet frem en ny grunnlov der urfolks rettigheter ble styrket, de ulike regionene fikk økt selvstyre, og staten ble sikret kontroll over naturressurser som olje, gass og vann.

Men Bolivia er fortsatt et av Sør-Amerikas fattigste land, og kontrasten er stor mellom fattige urfolk og rike jordeiere. Landet har hatt en økonomisk vekst de senere årene, men store deler av befolkningen lever fortsatt under fattigdomsgrensa.

Å vokse opp i Bolivia

Mange barn i Bolivia vokser opp uten tilgang til grunnleggende helsetjenester. Det er også mange av de som bor i mer utsatte områder av landet som lider av feilernæring.

Nesten alle barna begynner på skolen, men kvaliteten på undervisningen er i mange tilfeller dårlig. Det er også mange, spesielt barn fra urbefolkningen, som ikke fullfører grunnskolen. De blir ofte nødt til å jobbe for å bidra til familiens inntekt. Førskole og fokus på kognitiv utvikling er ofte fraværende.

Internettilgangen i landet er svært dårlig. Blant befolkningen på landbysga og i fjellene er det kun én prosent som har kontakt med verden via internett.

Plans arbeid i Bolivia

En god start for de minste
Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Bolivia. Både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå. Det er spesielt viktig å jobbe med de yngste barna for å sikre at de får en god start på livet med bedre helseomsorg, riktig ernæring, psykososial utvikling og beskyttelse mot vold. Tidlig læring og bedre kvalitet på undervisningen i grunnskole er også et av de viktigste temaene for Plan i landet.

Vi jobber tett med lokale myndigheter for å bidra til at de kan gi sine innbyggere et bedre helsetilbud, speislt for gravide og nyfødte og barn under fem år. Sammen med våre lokale samarbeidspartnere og foreldrene i lokalsafunnene, jobber vi for å øke kunnskap og bevissthet rundt hygiene og ernæring.

Kontroll over egen kropp
Det er mange barn og unge i Bolivia som utsatt for vold. Dette gjelder både fysisk, seksuell og psykologisk vold. Det er spesielt mye kjønnsbasert vold, i hjemmet, skolene og ellers i lokalsamfunnene. Mange tenåringsjenter blir gravide, og det skjer ofte som følge av  voldtekt.

Plan International jobber med å øke kunnskapen om jenters rettigheter. Seksualopplysning blant både jenter og gutter er svært viktig. Målet er at tenåringsjentene skal ta kontroll over egen kropp og sin egen fremtid, blant annet gjennom å kunne fullføre utdanningen sin før de eventuelt får barn.

Eksempler på Plans arbeid i Bolivia

Jente med lama
Turismen er en jobbmulighet i Bolivia

Pascuala vil ha en ordentlig jobb i fremtiden, kanskje som turistguide. Derfor tar hun kurs og lærer seg om reiseliv med støtte fra Plan International.


Tre jenter sitter i radiostudio.
– De hjalp oss til å ikke forbli tause

Gjennom eget radioprogram krever jentene rettigheter.


Trygg til å ta egne valg
Stå opp for jenters rettigheter

Gjennom våre workshops om seksuell helse og rettigheter lærer jenter at de kan si hva de føler og tenker uten å være redde.


Nøkkeltall for Plan i Bolivia

Plan samarbeider med 35 126 fadderbarn i Bolivia.

2 942 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 881 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Bolivia siden 1969.

Fakta om Bolivia

Levealder

Forventet levealder i Bolivia, sammenlignet med Norge.

Bolivia:

67 år

Norge:

81 år
I Bolivia er forventet levealder 14 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 95%.

Bolivia:

95%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.095 dollar.

Bolivia:

$3.095
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Bolivia:

38 av 1000

Verden:

52 av 1000