• Skilt påskrevet Velkommen til Bolivia ved en innsjø og fjell i bakgrunnen
  Velkommen til Bolivia. Foto: Martin Fismen/Plan
 • Utsikt over en dal utenfor Sucre
  Vakkert landskap utenfor Sucre Foto: Vassil Anastasov
 • To barn leker på et lekestativ.
  Foto: Ruth Catsburg
 • en soppformet stein stikker opp i et øde ørkenlandskap
  Steinformasjon i ørkenen Foto: Martin Fismen/Plan
 • Far leker med barn
  Far leker med barn. Foto: Plan International
 • tre bilder kjører over en saltørken dekt av vann
  Verdens største saltørkenen; Uyuni Foto: Elin Sevre/Plan
 • Fire esel trasnporterer varer på en grusvei i fjellene
  Esel blir ofte brukt i transportsammenheng Foto: Sandra Franco/Plan
 • Utsiktsbilde over La Paz
  La Paz Foto: Elin Sevre/Plan
 • kvinner og menn jobber med å rengjøre løken
  Alle hjelper til med innhøsting av løkavlingen Foto: Erick Bauer/Plan
 • Utsikt mot et snødekt fjell ved navn Huayna Potosi
  Et snødekt Huayna Potosi Foto: Elin Sevre/Plan

... kommer du til et land med mye vær. Det er veldig kaldt, veldig varmt, vindfullt og fuktig.

 
Uten kystlinje ligger Bolivia mellom Brasil, Paraguay, Argentina, Chile og Peru. Her kan du oppleve et rikt plante- og dyreliv, og et kulturelt mangfold. Du kan se dyrelivet i jungelen eller det yrende folkelivet på markedene i La Paz. Landet har hele 36 urbefolkningsgrupper som utgjør 60 prosent av befolkningen.  I Bolivia kan du også besøke Andesfjellene, hvor du finner den imponerende Titicacasjøen hele 3 812 meter over havet. For en eventyrlysten sjel er valgmulighetene mange i Bolivia.

Kolonihistorie

På 1400-tallet var Bolivia en del av det store inkariket. I 1538 kom spanjolene og etter større sølvfunn skjedde koloniseringen raskt. I befolkningen utviklet det seg en motstandsbevegelse som ønsket selvstendighet. Bolivia ble selvstendig i 1825. Frihetskjemperen Simón Bolívar har gitt navnet til landet Bolivia. I 1884 mistet Bolivia en betydelig kystlinje til Chile, noe som gjør at forholdet mellom de to landene fortsatt er anspent.

Urfolks rettigheter

Da aymaraindianeren Evo Morales ble valgt til president i 2005, ble han landets første president fra urbefolkningen. Han jobbet frem en ny grunnlov der urfolks rettigheter ble styrket, de ulike regionene (departementene) fikk økt selvstyre og staten ble sikret kontroll over naturressurser som olje, gass og vann.

Retten til å produsere kokablader har vært et stridsområde, og landets myndigheter har tidligere fått støtte fra USA til å bekjempe kokaproduksjonen. I den nye grunnloven har imidlertid kokaplanten fått status som naturressurs. Forholdet til USA har blitt dårligere etter at Morales kom til makten.

Bolivia har vedtatt en unik lov i verdenssammenheng: Loven om moder jord, som gir naturen rettigheter på lik linje med mennesket!

Stor forskjell på rik og fattig

Bolivia er et av Sør-Amerika fattigste land, og har en polarisering mellom fattige indianere i vest og rike jordeiere i øst. Landet har hatt en økonomisk vekst de senere årene, men hele to tredeler av befolkningen lever under fattigdomsgrensa. Store deler av befolkningen mangler tilgang på helsehjelp og mange barn lider av feilernæring. Det er mange barn blant urbefolkningen som ikke fullfører grunnskolen fordi mange barn er nødt til å arbeide for å forsørge familien.

Plan International i Bolivia

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Bolivia. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå. Vi prioriterer å jobbe med barn i ung alder, for å sikre helsemessig og sosial utvikling uten matmangel, vold og for lite skolegang. En stor andel tenåringsjenter blir gravide og det jobbes med mer seksualopplysning

Eksempler på Plans arbeid i Bolivia

Jente med lama
Turismen er en jobbmulighet i Bolivia

Pascuala vil ha en ordentlig jobb i fremtiden, kanskje som turistguide. Derfor tar hun kurs og lærer seg om reiseliv med støtte fra Plan International.


Tre jenter sitter i radiostudio.
– De hjalp oss til å ikke forbli tause

Gjennom eget radioprogram krever jentene rettigheter.


Trygg til å ta egne valg
Stå opp for jenters rettigheter

Gjennom våre workshops om seksuell helse og rettigheter lærer jenter at de kan si hva de føler og tenker uten å være redde.


Nøkkeltall for Plan i Bolivia

Plan samarbeider med 35 216 fadderbarn i Bolivia.

3 393 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 881 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Bolivia siden 1969.

Fakta om Bolivia

Levealder

Forventet levealder i Bolivia, sammenlignet med Norge.

Bolivia:

67 år

Norge:

81 år
I Bolivia er forventet levealder 14 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 95%.

Bolivia:

95%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.095 dollar.

Bolivia:

$3.095
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Bolivia:

38 av 1000

Verden:

52 av 1000