• Skilt påskrevet Velkommen til Bolivia ved en innsjø og fjell i bakgrunnen
  Velkommen til Bolivia. Foto: Martin Fismen/Plan
 • Utsikt over en dal utenfor Sucre
  Vakkert landskap utenfor Sucre Foto: Vassil Anastasov
 • To barn leker på et lekestativ.
  Foto: Ruth Catsburg
 • en soppformet stein stikker opp i et øde ørkenlandskap
  Steinformasjon i ørkenen Foto: Martin Fismen/Plan
 • Far leker med barn
  Far leker med barn. Foto: Plan International
 • tre bilder kjører over en saltørken dekt av vann
  Verdens største saltørkenen; Uyuni Foto: Elin Sevre/Plan
 • Fire esel trasnporterer varer på en grusvei i fjellene
  Esel blir ofte brukt i transportsammenheng Foto: Sandra Franco/Plan
 • Utsiktsbilde over La Paz
  La Paz Foto: Elin Sevre/Plan
 • kvinner og menn jobber med å rengjøre løken
  Alle hjelper til med innhøsting av løkavlingen Foto: Erick Bauer/Plan
 • Utsikt mot et snødekt fjell ved navn Huayna Potosi
  Et snødekt Huayna Potosi Foto: Elin Sevre/Plan

...en er du i et av verdens kaldeste, varmeste, mest vindfulle og fuktige land.

Mellom Brasil, Paraguay, Argentina, Chile og Peru, finner du et land med et rikt plante – og dyreliv og et bredt spekter av naturressurser. I Bolivia finner du også et utrolig kulturelt mangfold. Landet har hele 36 urbefolkningsgrupper som til sammen utgjør 60 prosent av befolkningen. Du kan oppleve dyrelivet i jungelen eller det yrende folkelivet på markedene i La Paz. I Bolivia kan du også se Andesfjellene, hvor du finner den imponerende Titicacasjøen hele 3 812 meter over havet. For en eventyrlysten sjel er valgmulighetene mange i Bolivia.

Bolivia har vedtatt en unik lov i verdenssammenheng; Loven om moder jords rettigheter, som gir naturen rettigheter på lik linje med mennesket! Befolkningen verner derfor godt om naturen sin.

På 1400-tallet var Bolivia en del av det store inkariket. I 1538 kom spanjolene og etter større sølvfunn skjedde koloniseringen raskt. I befolkningen utviklet det seg en motstandsbevegelse som ønsket selvstendighet, og med general Sucre og frihetskjemperen Bolívar i spissen ble Bolivia selvstendig i 1825. På slutten av 1800-tallet mistet de kystlinjen sin til Chile. Forholdet mellom de to landene er fortsatt spent.

Bolivia har hatt en økonomisk vekst de siste årene, men forskjellen mellom rik og fattig er fortsatt stor. Hele to tredeler av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensa. Store deler av befolkningen mangler tilgang på helsehjelp og mange barn lider av feilernæring. Det er også mange barn blant urbefolkningen som ikke fullfører grunnskolen fordi mange barn er nødt til å arbeide for å hjelpe til med å forsørge familien.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Bolivia. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.
 

Eksempler på Plans arbeid i Bolivia

Tre jenter sitter i radiostudio.
– De hjalp oss til å ikke forbli tause

Gjennom eget radioprogram krever jentene rettigheter.


Stå opp for jenters rettigheter
Stå opp for jenters rettigheter

Gjennom våre workshops om seksuell helse og rettigheter lærer jenter at de kan si hva de føler og tenker uten å være redde.


En trygg hverdag
En trygg hverdag

Trafficking er et økende problem i Bolivia. Plan har iverksatt flere prosjekter for å bevisstgjøre barn og unge hvordan de kan beskytte seg.


Nøkkeltall for Plan i Bolivia

Plan samarbeider med 36 494 fadderbarn i Bolivia.

3 354 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 979 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Bolivia siden 1969.

Fakta om Bolivia

Levealder

Forventet levealder i Bolivia, sammenlignet med Norge.

Bolivia:

67 år

Norge:

81 år
I Bolivia er forventet levealder 14 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 95%.

Bolivia:

95%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.095 dollar.

Bolivia:

$3.095
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Bolivia:

38 av 1000

Verden:

52 av 1000