• Skilt påskrevet Velkommen til Bolivia ved en innsjø og fjell i bakgrunnen
  Velkommen til Bolivia. Foto: Martin Fismen/Plan
 • Utsikt over en dal utenfor Sucre
  Vakkert landskap utenfor Sucre Foto: Vassil Anastasov
 • To barn leker på et lekestativ.
  Foto: Ruth Catsburg
 • en soppformet stein stikker opp i et øde ørkenlandskap
  Steinformasjon i ørkenen Foto: Martin Fismen/Plan
 • Far leker med barn
  Far leker med barn. Foto: Plan International
 • tre bilder kjører over en saltørken dekt av vann
  Verdens største saltørkenen; Uyuni Foto: Elin Sevre/Plan
 • Fire esel trasnporterer varer på en grusvei i fjellene
  Esel blir ofte brukt i transportsammenheng Foto: Sandra Franco/Plan
 • Utsiktsbilde over La Paz
  La Paz Foto: Elin Sevre/Plan
 • kvinner og menn jobber med å rengjøre løken
  Alle hjelper til med innhøsting av løkavlingen Foto: Erick Bauer/Plan
 • Utsikt mot et snødekt fjell ved navn Huayna Potosi
  Et snødekt Huayna Potosi Foto: Elin Sevre/Plan

Hvis du reiser til Bolivia kan du oppleve et fascinerende lite land midt i Sør-Amerika, uten kyst, men omkranset av Andesfjellene og Titicacasjøen i vest, verdens tørreste ørken, Atacama i sør og Amazonas i nordøst.

Bolivia er et land med mye vær. Det kan være ekstremt kaldt og ekstremt varmt, med kraftige vinder, tørke og høy luftfuktighet. Du kan oppleve det mangfoldige plante-og dyrelivet i jungelen og det yrende folkelivet på markedene i La Paz. Landet har hele 36 urbefolkningsgrupper, som utgjør 60 prosent av befolkningen.

På 1400-tallet var Bolivia en del av det store inkariket, før spanjolene kom og koloniserte landet. Frihetskjemperen Simón Bolívar ledet folket til selvstendighet i 1825, og ga navnet til landet Bolivia.

I 2005 fikk Bolivia for første gang noen sinne en president fra urbefolkningen. Han jobbet frem en ny grunnlov der urfolks rettigheter ble styrket, de ulike regionene fikk økt selvstyre, og staten ble sikret kontroll over naturressurser som olje, gass og vann. Landet har hatt en økonomisk vekst de senere årene, men store deler av befolkningen lever fortsatt under fattigdomsgrensa. 

Å vokse opp i Bolivia

Mange av barna i Bolivia bruker ikke dagene sine på å skrolle på smarttelefonene sine, slik som barna her hjemme i Norge. I underkant av 50 prosent av befolkningen i landet har tilgang til internett. Og på landsbygda, i fjellene eller i regnskogen, har enda færre tilgang til internett. 

Men mer alvorlig enn dette er at mødre og deres barn mangler tilgang på grunnleggende helsetjenester. I de mest sårbare områdene i Bolivia er det altfor mange barn som lider av feilernæring.

Det er også mange barn, spesielt jenter, fra urbefolkningen i landet som ikke fullfører grunnskolen fordi de er nødt til å arbeide for å forsørge familien. Førskole og fokus på tidlig kognitiv utvikling er ofte fraværende. Og selv om nesten alle barna i landet (99 prosent) begynner på skolen, så er kvaliteten på undervisningen i mange tilfeller svært dårlig. 

Plans arbeid i Bolivia

Som Planfadder til et barn i Bolivia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og riktig ernæring. Du bidrar også til å beskytte barn mot vold og overgrep

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Tidlig læring og ernæring

Tidlig læring og ernæring er viktig for å sikre at barna får en god start på livet. Bedre helseomsorg, riktig ernæring, psykososial utvikling og beskyttelse mot vold og overgrep er avgjørende. Også tidlig læring og bedre kvalitet på undervisningen i grunnskolen er viktig.

I Bolivia jobber Plan International tett med lokale myndigheter for å bidra til at de kan gi sine innbyggere bedre helsetilbud, spesielt når det gjelder gravide, mødre, nyfødte og små barn. Sammen med våre lokale samarbeidspartnere jobber vi med å gi mødre og fedre mer kunnskap og bevissthet rundt hygiene, som å vaske hendene grundig, koke vannet og tilberede frisk og næringsrik mat. Vi jobber også med å gi foreldrene ferdigheter i forhold til beskyttelse av barna sine.

Seksuell vold og overgrep

Barn i Bolivia må beskyttes mot fysisk, seksuell og psykologisk vold - særlig kjønnsbasert vold - i hjemmet, skolene og i lokalsamfunnene. En stor andel tenåringsjenter i Bolivia blir gravide, og det skjer ofte på grunn av voldtekt.  

Plan International jobber derfor for å spre mer informasjon om jenters rettigheter. Seksualopplysning blant både jenter og gutter er svært viktig. Målet er at tenåringsjenter skal ta kontroll over egen kropp og egen fremtid, og helst vente med å få barn til de er ferdig med skole og utdanning. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Bolivia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Kunnskap om seksuell helse

Mangel på kunnskap om seksuell helse og rettigheter fører til mange uønskede graviditeter. I Bolivia jobber Plan med ungdom for å øke kunnskap rundt ungdomsgraviditet og forhindre kjønnsbasert vold. I løpet av de tre siste årene har prosjektet nådd ut til 12,595 ungdommer. Som en følge ser man en tydelig reduksjon av ungdomsgraviditeter i disse områdene.

Nøkkeltall for Plan i Bolivia

Plan samarbeider med 35 126 fadderbarn i Bolivia.

2 942 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 881 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Bolivia siden 1969.

Fakta om Bolivia

Levealder

Forventet levealder i Bolivia, sammenlignet med Norge.

Bolivia:

67 år

Norge:

82 år
I Bolivia er forventet levealder 15 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 95%.

Bolivia:

95%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.095 dollar.

Bolivia:

$3.095
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Bolivia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Bolivia:

38 av 1000

Verden:

38 av 1000