• Sjø og frodig natur i Ouidah, Benin
  Sjø og frodig natur i Ouidah, Benin. Foto: Jbdodane (Flickr.com)
 • Elever står oppstilt ved skolepulter
  Elever klare for skolestart. Foto: Angela Singh/Plan
 • En kvinne får påfyll av rent drikkevann
  En kvinne får påfyll av rent drikkevann. Foto: Arne Hoel / World Bank
 • Samlingsstund foran TV-en
  Samlingsstund foran TV-en. Foto: Arne Hoel / World Bank
 • Beninske spøkelser gir råd til de levende
  Voodoo-kulturen er utbredt i Benin. Denne spøkelsestrioen har returnert til jorden for en kort periode for å gi råd til de levende. Foto: Dietmar Temps
 • Ung bananselger på gaten i Benin
  Ung bananselger på gaten i Benin. Foto: Adam Cohn
 • Strandliv i Benin
  Strandliv i Benin. Foto: Rodrigo Sombra
 • Salg av bensin på et gate i Ouidah i Benin
  Salg av bensin på et gate i Ouidah i Benin. Foto: Shubert Ciencia
 • Skoleelever står i kø for å vaske seg på hendene
  Skoleelever står i kø for å vaske seg på hendene. Foto: Plan

…kan du oppleve et av de mest fantastiske naturreservatene i Vest-Afrika. I nasjonalparken Pendjari vil du sannsynligvis komme tett innpå både elefanter, løver og bavianer.

Har du en hang til det mer morbide, anbefales Abomey-museet, som er på UNESCOs verdensarvliste. Her kan du se ruinene etter noen storslagne kongepalasser som ble bygget mellom 1625 og 1900. Tronen montert på hodeskaller vil du sent glemme.

Under kolonitiden kjempet både Portugal, Storbritannia og Frankrike om kontrollen over området som i dag kalles Benin. Franskmennene styrte fra slutten av 1800-tallet og frem til 1960. Benin regnes i dag for å være et av kontinentets mest stabile demokratier – etter at landet i 1960 endret styreform fra militærstyrt ettpartistat til demokratisk flerpartistat. Omtrent tre fjerdedeler av Benins over elleve millioner mennesker bor sør i landet, i et av regionens tettest befolkede områder. Tross en jevnt voksende økonomi, er landet fremdeles blant verdens fattigste.

Å vokse opp i Benin

Benin har ratifisert de fleste internasjonale konvensjoner for beskyttelse av barn, jenters rettigheter og likestilling. Disse rettighetene er også inkorporert i nasjonale lover. Men fattigdom gjør at mange barn i Benin likevel ikke får oppfylt sine rettigheter til helse, utdanning og beskyttelse.

Gamle tradisjoner og skadelig sosiokulturell praksis gjør også at mange barn – spesielt jenter – blir utsatt for grov urett. Kjønnslemlestelse, barneekteskap, seksuell vold og tenåringsgraviditet er vanlig. Drap av såkalt forheksede barn skjer dessverre også fremdeles.

Plans arbeid i Benin

Trygg oppvekst
Barns beskyttelse er et viktig fokus for Plans arbeid i Benin. Vi jobber både på grasrota og på nasjonalt nivå for å mobilisere mot vold og skadelige trafisjoner som truer barns rettigheter – som barneekteskap og kjønnslemlestelse. Vi samarbeider med lokale ledere i sårbare lokalsamfunn, vi jobber tett med engasjerte barne- og ungdomsgrupper, lokale organisasjoner og landets myndigheter – for å påvirke, spre bevissthet, endre holdninger, samt å bidra til å bygge opp systemer som beskytter barn bedre.

Vi er spesielt opptatt av at de unge selv, deres familier og lokalsamfunn skal være i førersetet når det gjelder å skape positive edringer i eget liv og samfunnet de lever i. Det Plan bidrar med er å bygge opp kunnskap, kompetanse og, ikke minst, selvtillit, blant de unge – slik at de kan ta kontroll over egen fremtid.

Kontroll over egen kropp
Barne- og mødredødeligheten i landet er høy. Mange av de unge gravide tenåringsjentene har ikke en kropp som er moden til å tåle en tøff fødsel. Og mange unge mødre mangler utdanning og kunnskap om hygiene, ernæring og sykdommer som rammer de små barna. Plan jobber for at unge jenter og gutter skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter, slik at de er i stand til å ta egne valg når det gjelder kropp, graviditet og ekteskap.

Rent vann, god helse og utdanning
Rent vann og sanitæranlegg er mangelvare i Benin, noe som går hardest utover barn som vokser opp på landsbygda. Mange små barn dør av vannbårne sykdommer, som enkelt kunne vært forebygget og/eller behandlet. Plan jobber for å spre mer kunnskap om hygiene, ernæring og amming blant unge mødre. Og vi jobber for at flere mennesker skal få tilgang til rent vann og gode sanitæranlegg.

Plan jobber for at alle barn – også barn med funksjonsnedsettelser – skal få mulighet til å gå på både førskole, grunnskole og videre utdanning som gir bedre muligheter for jobb. En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst, er at det finnes jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser. Plan bidrar til at unge kan arbeide seg ut av fattigdom.

Eksempler på Plans arbeid i Benin

Barn på skole med Planlogo
Elevene deltar i skolens utforming

I områdene Sodohomé og Adogbé har elevene fått være med å utvikle sine egne skoler. Plan International har støttet områdene med nye skolebygg og utdanning om jenters rettigheter.


Kevinne med babyen på ryggen.
Kevinne ble tvangsgiftet som 16-åring 

Hun klarte å rømme ut av et voldelig ekteskap. Nå er hun 17 år, tenåringsmor – og midt i utdanningen.   


Kampen mot malaria
Kampen mot malaria

Grâce har fått opplæring fra Plan International og vet hvilke symptomer hun skal se etter for å påvise den potensielt dødelige sykdommen malaria.


Nøkkeltall for Plan i Benin

Plan samarbeider med 32 085 fadderbarn i Benin.

2 556 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 640 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Benin siden 1994

Fakta om Benin

Levealder

Forventet levealder i Benin, sammenlignet med Norge.

Benin:

61 år

Norge:

81 år
I Benin er forventet levealder 20 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Benin, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 33%.

Benin:

33%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Benin, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 779 dollar.

Benin:

$779
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Benin, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Benin:

98 av 1000

Verden:

52 av 1000