• Sjø og frodig natur i Ouidah, Benin
  Sjø og frodig natur i Ouidah, Benin. Foto: Jbdodane (Flickr.com)
 • Elever står oppstilt ved skolepulter
  Elever klare for skolestart. Foto: Angela Singh/Plan
 • En kvinne får påfyll av rent drikkevann
  En kvinne får påfyll av rent drikkevann. Foto: Arne Hoel / World Bank
 • Samlingsstund foran TV-en
  Samlingsstund foran TV-en. Foto: Arne Hoel / World Bank
 • Beninske spøkelser gir råd til de levende
  Voodoo-kulturen er utbredt i Benin. Denne spøkelsestrioen har returnert til jorden for en kort periode for å gi råd til de levende. Foto: Dietmar Temps
 • Ung bananselger på gaten i Benin
  Ung bananselger på gaten i Benin. Foto: Adam Cohn
 • Strandliv i Benin
  Strandliv i Benin. Foto: Rodrigo Sombra
 • Salg av bensin på et gate i Ouidah i Benin
  Salg av bensin på et gate i Ouidah i Benin. Foto: Shubert Ciencia
 • Skoleelever står i kø for å vaske seg på hendene
  Skoleelever står i kø for å vaske seg på hendene. Foto: Plan

Hvis du reiser til Benin kan du oppleve et av de flotteste naturreservatene i Vest-Afrika. I nasjonalparken Pendjari kan du komme tett på både elefanter, løver og bavianer.

Er du glad i kunst og historie anbefales Abomey-museet, som er på UNESCOs verdensarvliste. Her kan du se ruinene etter noen storslagne kongepalasser som ble bygget mellom 1625 og 1900. Tronen som er montert på hodeskaller vil du sent glemme.

Under kolonitiden kjempet både Portugal, Storbritannia og Frankrike om kontrollen over området som i dag kalles Benin. Franskmennene styrte fra slutten av 1800-tallet og frem til 1960. Benin regnes i dag for å være et av kontinentets mest stabile demokratier – etter at landet i 1960 endret styreform fra militærstyrt ettpartistat til demokratisk flerpartistat.

Omtrent tre fjerdedeler av Benins over 11 millioner mennesker bor sør i landet, i et av regionens tettest befolkede områder. Tross en jevnt voksende økonomi, er landet fremdeles blant verdens fattigste. Cirka halve befolkningen lever i ekstrem fattigdom.

Å vokse opp i Benin

Benin har ratifisert de fleste internasjonale konvensjoner for beskyttelse av barn, jenters rettigheter og likestilling. Disse rettighetene er også inkorporert i nasjonale lover. Men på grunn av fattigdom får mange barn i Benin likevel ikke oppfylt sine rettigheter til helse, utdanning og beskyttelse. 

Gamle tradisjoner og skadelig sosiokulturell praksis gjør også at barn – spesielt jenter – altfor ofte blir utsatt for grov urett. Kjønnslemlestelse, barneekteskap, seksuell vold og tenåringsgraviditeter er vanlig. Drap av såkalte forheksede barn skjer dessverre også fremdeles. Det er viktig å understreke at dette ikke har med religion å gjøre, for det fins både kristne og muslimer i landet, og også de som sverger til eldre naturreligioner.

Plans arbeid i Benin

Som Planfadder til et barn i Benin, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og beskyttelse mot vold og overgrep, samt opplæring i seksuell og reproduktiv helse. Du bidrar også til at jenter får mer kunnskap om hygiene, ernæring og amming blant unge mødre.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Barns beskyttelse

Barns beskyttelse er et viktig fokus for Plan i Benin. Vi jobber både på grasrota og på nasjonalt nivå for å mobilisere mot vold og skadelige tradisjoner som truer barns rettigheter – som barneekteskap og kjønnslemlestelse. Vi samarbeider med lokale ledere i sårbare lokalsamfunn, vi jobber tett med engasjerte barne- og ungdomsgrupper, lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og lovmyndighetene i landet – for å påvirke, spre bevissthet, endre holdninger, samt å bidra til å bygge opp systemer som beskytter barn bedre. 

Vi er spesielt opptatt av at de unge selv, deres familier og lokalsamfunnene skal være i førersetet når det gjelder å skape positive endringer i eget liv og samfunnet de lever i. Det vi bidrar med er å bygge opp kunnskap, kompetanse og, ikke minst, selvtillit blant de unge – slik at de kan ta kontroll over egen fremtid. 

Seksuell og reproduktiv helse

Barne- og mødredødeligheten i landet er høy. Mange av de unge gravide tenåringsjentene har ikke moden nok kropp til en tøff fødsel. Og mange unge mødre mangler utdanning og kunnskap om hygiene, ernæring og sykdommer som kan ramme de små barna.

Rent vann og sanitæranlegg er også mangelvare i Benin, noe som går hardest utover sårbare barn på landsbygda. Mange små barn dør av vannbårne sykdommer, som enkelt kunne vært forebygget og/eller behandlet.

Plan i Benin jobber for å bidra til et styrket helsevesen og bedre tilgang til helsetjenester for mødre og små barn. Vi jobber for å spre mer kunnskap om hygiene, ernæring og amming blant unge mødre. Og vi jobber for at flere mennesker skal få tilgang på rent vann og sanitær. Plan jobber også for at unge jenter og gutter skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter, slik at de er bedre i stand til å ta egne valg når det gjelder egen kropp, graviditet og ekteskap. 

Utdanning er nøkkelen

Bedre kvalitet og en mer inkluderende utdanning er nøkkelen til å løse mange av problemene skissert overfor. Derfor jobber vi for at alle barn – både gutter, jenter og barn med funksjonsnedsettelser – skal få muligheten til utdanning helt fra starten av gjennom førskole, grunnskole, og etterhvert høyere skole eller yrkesutdanning som gir de unge jobbmuligheter. 

I Benin, som i mange andre afrikanske land, jobber vi spesielt for at unge jenter skal bli selvstendige og være i stand til å stå på egne ben både sosialt og økonomisk. Vi jobber også for å endre seiglivede holdninger, tradisjoner og fysiske hindringer som gjør at unge jenter dropper ut av skolen. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Benin er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Kjønnsstereotypier i Benin

Kjønnsstereotypier forhindrer likestilling mellom jenter og gutter i Benin. For å utfordre holdningene som holder jentene tilbake har Plan startet prosjektet "Girl Power", som inkluderer fotballag for jenter i de områdene vi jobber. – Jeg hadde aldri trodd at sport kunne forandre livet mitt, sier Daouda (14).

Nøkkeltall for Plan i Benin

Plan samarbeider med 32 085 fadderbarn i Benin.

2 556 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 640 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Benin siden 1994

Fakta om Benin

Levealder

Forventet levealder i Benin, sammenlignet med Norge.

Benin:

61 år

Norge:

82 år
I Benin er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Benin, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 33%.

Benin:

33%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Benin, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 779 dollar.

Benin:

$779
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Benin, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Benin:

98 av 1000

Verden:

38 av 1000