• Rismarker i Bangladesh
  Rismarker i Bangladesh Foto: Emily Packer/Plan
 • Burigangaelven i Dhaka
  Burigangaelven i Dhaka Foto: Richard Wainwright
 • To gutter går bortover en toglinje utenfor Dahka
  To venner vandrer langs toglinjene Foto: Mary Matheson/Plan
 • Skolebygg
  Skolebygg Foto: Plan
 • Tre jenter spiller fotball
  Fotballjenter. Foto: AFM Shamsuzzaman/Plan
 • en jente går over en gresslette utenfor Dhaka
  En jente på vei inn til Dhaka Foto: Ruth Catsburg/Plan
 • En ku og noen geiter gresser ved en rapsåker
  En ku og noen geiter gresser ved en rapsåker Foto: Somchai Khamkeaw/Plan
 • Utsikt over hustakene i slummen i Dhaka
  Slummen Mirpur i Dhaka Foto: Ruth Catsburg/Plan
 • Skolejenter løper med skolebøkene i hendene
  Skoleglade jenter. Foto: Saikat Mojumder/Plan
 • Rickshaws på rad og rekke
  Rickshaws er en populær form for transport i Dhaka Foto: Plan

...kommer du til Sør-Asias "grønne juvel", et land som er rikt på historie, kultur og frodig natur – med både bengaltigre, krokodiller, kobraer og pytonslanger i buskene.

Men pass på! Visstnok blir det spist et menneske hver tredje dag av et sultent dyr i Bangladesh. Da frister det kanskje mer med late dager på en av landets vakre, milelange strender.

Området som i dag utgjør Bangladesh har de siste 3 000 årene hatt både buddhistisk, hinduistisk og muslimske styre, og vært under britisk kontroll, før landet ble selvstendig i 1971.

De siste årene har landet tatt store skritt når det gjelder økonomi, utdanning, helse og likestilling. Mange av landets mer enn 160 millioner innbyggere har fått det bedre. Men dessverre har også forskjellene mellom fattig og rik økt. Fire av ti lever fortsatt under ti kroner dagen. Store sårbare grupper får ikke ta del i den positive utviklingen. Mange trekker inn til de store byene i håp om et bedre liv, men havner i store slumområder. Politisk uro og fundamentalistiske krefter truer også utviklingen i landet.

Kombinasjonen av lavland, store elver med mye vann og en enorm folketetthet gjør i tillegg Bangladesh til et av verdens mest sårbare land når det gjelder klimaendringer. Flom, jordskred og andre naturkatastrofer skaper hvert år store problemer for befolkningen.

Å vokse opp i Bangladesh

De fleste barn som blir født i Bangladesh i dag får en mye sunnere start på livet enn for noen år siden, og sjansen for at de kan feire sin femte bursdag er mye større enn før. Barnedødeligheten i landet er redusert med hele 60 prosent de siste fem årene. Og forventet levealder har økt med ti år. De aller fleste barna begynner på skolen – både gutter og jenter. Myndighetene i Bangladesh har signert og lovet å oppfylle barns rettigheter, både når det gjelder utdanning, helse, beskyttelse og retten til å si sin mening.

Likevel er det mange barn som blir diskriminert, utestengt og aldri hørt. Det kan være fordi de bor langt ute på landsbygda eller i et slumområde i byen. Det kan være fordi de har en funksjonsnedsettelse, fordi de tilhører en etnisk minoritetsgruppe – eller rett og slett fordi de er jenter.

Plans arbeid i Bangladesh

Kampen mot barneekteskap

Som tenåringsjente i Bangladesh er det stor fare for at du må slutte på skolen, fordi foreldrene dine har bestemt at du skal gifte deg. Bangladesh er det landet i Asia der barneekteskap forekommer aller hyppigst. Tradisjoner trosser lovforbud. Fattigdom er også en stor årsak til at altfor mange jenter må gifte seg og få barn mens de selv fortsatt er barn.

Plan har vært med på å skissere en nasjonal plan for bekjempelse av barneekteskap i Bangladesh. Vi er tilstede i mange lokalsamfunn for å bidra til holdningsendring og øke kunnskapen om jenters rettigheter. Vi støtter lokale organisasjoner og ungdomsgrupper som er aktive i kampen mot barneekteskap. Vi jobber også med å bygge opp selvtilliten og styrke jentene, slik at de selv skal tørre å ta egne valg for fremtiden og sin egen kropp.

Få unge ut av arbeidsledighet

For at unge mennesker skal kunne ta del i utviklingen og ta kontroll over egne liv, er det avgjørende at de ser muligheter for å skaffe seg en jobb med verdige arbeids- og lønnsforhold.

Plan bidrar til å bygge opp relevant kompetanse blant de mest ekskluderte og sårbare ungdommene i landet – med et spesielt fokus på unge kvinner. Vi legger også vekt på å gi informasjon om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet og karriereveiledning, slik at unge peiler seg inn på et yrke hvor de vil ha størst muligheter til å lykkes.

Helse, beskyttelse og utdanning

For at barn i Bangladesh skal få en sunn og trygg oppvekst jobber Plan International blant annet med småbarnshelse, rent vann og sanitær og beskyttelse av barn.

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom, og er derfor et av de viktigste områdene for Plan i landet. Bangladesh er et av landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer, og Plan jobber derfor forebyggende for å bidra til å gjøre lokalsamfunnene bedre rustet til å kunne takle eventuelle naturkatastrofer.

Eksempler på Plans arbeid i Bangladesh

Jente smiler
Nå tør Jannatul drømme om universitetet

Jannatul var en sjenert og beskjeden jente. Ved hjelp av tilpasset opplæring støttet av Plan International har hun fått selvtillit nok til å drømme om universitetsstudier, og ønsker å bli lærer.


Elever viser tegninger fra prosjekt om katastrofeforebygging.
Elevene gjør skolen til et trygt sted når ekstremværet truer

Læreren ble stolt da han hørte elevenes syklonvarsel gjennom mikrofonanlegget allerede før skolen var åpnet for dagen.


Fri, uavhengig og selvsikker
Fri, uavhengig og selvsikker

Chandni er blitt en stolt forretningseier som kan ansette andre mennesker i landsbyen.


Nøkkeltall for Plan i Bangladesh

Plan samarbeider med 28 670 fadderbarn i Bangladesh.

2 216 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 4 119 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Bangladesh siden 1994.

Fakta om Bangladesh

Levealder

Forventet levealder i Bangladesh, sammenlignet med Norge.

Bangladesh:

73 år

Norge:

81 år
I Bangladesh er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 73%.

Bangladesh:

73%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.212 dollar.

Bangladesh:

$1.212
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Bangladesh:

34 av 1000

Verden:

52 av 1000