• Rismarker i Bangladesh
  Rismarker i Bangladesh Foto: Emily Packer/Plan
 • Burigangaelven i Dhaka
  Burigangaelven i Dhaka Foto: Richard Wainwright
 • To gutter går bortover en toglinje utenfor Dahka
  To venner vandrer langs toglinjene Foto: Mary Matheson/Plan
 • Skolebygg
  Skolebygg Foto: Plan
 • Tre jenter spiller fotball
  Fotballjenter. Foto: AFM Shamsuzzaman/Plan
 • en jente går over en gresslette utenfor Dhaka
  En jente på vei inn til Dhaka Foto: Ruth Catsburg/Plan
 • En ku og noen geiter gresser ved en rapsåker
  En ku og noen geiter gresser ved en rapsåker Foto: Somchai Khamkeaw/Plan
 • Utsikt over hustakene i slummen i Dhaka
  Slummen Mirpur i Dhaka Foto: Ruth Catsburg/Plan
 • Skolejenter løper med skolebøkene i hendene
  Skoleglade jenter. Foto: Saikat Mojumder/Plan
 • Rickshaws på rad og rekke
  Rickshaws er en populær form for transport i Dhaka Foto: Plan

...kommer du til et land som er hjem for både bengaltigre, kobraslanger pytonslanger og krokodiller.

Men pass på – det sies at i gjennomsnitt spises et menneske her hver tredje dag. Da frister det kanskje heller å nyte late dager på Cox Bazar, verdens lengste sammenhengende strand på hele 125 kilometer?

Området som i dag utgjør Bangladesh har vært del av del av både buddhistiske, hinduistiske, muslimske og britiske styrer de siste 3000 årene. Staten i seg selv er ung; på grunn av religiøse skillelinjer ble den store britiske kolonien India delt i to i 1947, og området Bangladesh ble en del av Pakistan. Etter en kortvarig, men blodig borgerkrig erklærte landet seg som en selvstendig stat i 1971.

Sårbare for klimaendringer

Det bor rundt 150 millioner mennesker i landet som arealmessig er under halvparten av Norge. 90 prosent av landet består av lavland, og når ikke mer enn 10 meter over havet. De to mektige elvene Ganges og Brahmaputra strekker seg fra nord til sør, og kombinasjonen av lavland og mye vann og folketetthet gjør Bangladesh til et av landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. Årlig skaper flommer og naturkatastrofer problemer for befolkningen.

Økonomien har hatt en stabil økning på seks prosent det siste tiåret, men det finnes økende fundamentalistiske krefter som truer sosial og økonomisk fremgang. Regjeringens visjon om å nå status som mellominntektsland innen 2021 er ikke umulig – landet gjør kraftig forbedringer hva gjelder indeks for menneskelig utvikling – men et stort antall marginaliserte barn er utenfor utviklingen. Barn i urbane slumområder, barn i rurale områder, tenåringsjenter og barn med etnisk minoritetsbakgrunn blir diskriminert og frarøvet rettighetene sine. Manglende ressurser, sosiale og tradisjonelle normer, manglende beskyttelsesmekanismer og uvitenhet fører til barneekteskap, kjønnsbasert vold, barnearbeid, feilernæring og utestengelse av barn med funksjonshemminger. Helsevesenet er dårlig, og kun to tredjedeler av barna fullfører grunnskolen.

Plan International i Bangladesh

Plan International jobber for inkluderende kvalitetsundervisning, og i 2016 startet vi blant annet utdanningsprosjekter i marginaliserte områder som Chittagong Hill Tracts og Dhoka der andelen minoritetsbarn er høy.  Vi jobber også for å styrke helsesystem - og mekanismer både på distrikts- og nasjonalt nivå for å imøtegå behov til gravide, mødre, barn og unge jenter.

Plan International har bidratt til å skissere en nasjonal plan for bekjempelse av barneekteskap, og driver omfattende kapasitetsbygging for å forhindre praksisen samt barnearbeid, trafficking og andre overgrep mot barn.

Eksempler på Plans arbeid i Bangladesh

Jente smiler
Nå tør Jannatul drømme om universitetet

Jannatul var en sjenert og beskjeden jente. Ved hjelp av tilpasset opplæring støttet av Plan International har hun fått selvtillit nok til å drømme om universitetsstudier, og ønsker å bli lærer.


Elever viser tegninger fra prosjekt om katastrofeforebygging.
Elevene gjør skolen til et trygt sted når ekstremværet truer

Læreren ble stolt da han hørte elevenes syklonvarsel gjennom mikrofonanlegget allerede før skolen var åpnet for dagen.


Fri, uavhengig og selvsikker
Fri, uavhengig og selvsikker

Chandni er blitt en stolt forretningseier som kan ansette andre mennesker i landsbyen.


Nøkkeltall for Plan i Bangladesh

Plan samarbeider med 21 943 fadderbarn i Bangladesh.

1 844 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 4 119 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Bangladesh siden 1994.

Fakta om Bangladesh

Levealder

Forventet levealder i Bangladesh, sammenlignet med Norge.

Bangladesh:

69 år

Norge:

81 år
I Bangladesh er forventet levealder 12 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 61%.

Bangladesh:

61%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.212 dollar.

Bangladesh:

$1.212
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Bangladesh:

38 av 1000

Verden:

52 av 1000