• Rismarker i Bangladesh
  Rismarker i Bangladesh Foto: Emily Packer/Plan
 • Burigangaelven i Dhaka
  Burigangaelven i Dhaka Foto: Richard Wainwright
 • To gutter går bortover en toglinje utenfor Dahka
  To venner vandrer langs toglinjene Foto: Mary Matheson/Plan
 • Skolebygg
  Skolebygg Foto: Plan
 • Tre jenter spiller fotball
  Fotballjenter. Foto: AFM Shamsuzzaman/Plan
 • en jente går over en gresslette utenfor Dhaka
  En jente på vei inn til Dhaka Foto: Ruth Catsburg/Plan
 • En ku og noen geiter gresser ved en rapsåker
  En ku og noen geiter gresser ved en rapsåker Foto: Somchai Khamkeaw/Plan
 • Utsikt over hustakene i slummen i Dhaka
  Slummen Mirpur i Dhaka Foto: Ruth Catsburg/Plan
 • Skolejenter løper med skolebøkene i hendene
  Skoleglade jenter. Foto: Saikat Mojumder/Plan
 • Rickshaws på rad og rekke
  Rickshaws er en populær form for transport i Dhaka Foto: Plan

Hvis du reiser til Bangladesh kan du oppleve Sør-Asias «grønne juvel», et land som er rikt på historie, kultur og frodig natur – med både bengaltigre, krokodiller, kobraer og pytonslanger i buskene.

Men pass på! Visstnok blir ett menneske i Bangladesh spist av et sultent dyr hver tredje dag. Da frister det kanskje mer med late dager på en av landets vakre milelange strender.

Området som i dag utgjør Bangladesh har de de siste 3 000 årene vært styrt av både buddhistiske, hinduistiske, muslimske og britiske herskere, før landet ble selvstendig i 1971.

De siste årene har landet tatt enorme skritt når det gjelder økonomi, utdanning, helse og likestilling. Mange av landets mer enn 160 millioner innbyggere har fått det bedre. Men dessverre har også forskjellene mellom fattige og rike økt. Fire av ti lever fortsatt for under 10 kroner dagen. Store sårbare grupper får ikke ta del i den positive utviklingen. 

Mange trekker til de store byene i håp om et bedre liv, men havner i enorme slumområder. Politisk uro og fundamentalistiske krefter truer også utviklingen. Og turister advares mot terrorfare. 

Kombinasjonen av lavland, store elver med mye vann og en enorm folketetthet gjør i tillegg Bangladesh til et verdens mest sårbare land når det gjelder klimaendringer. Flom, jordskred og andre naturkatastrofer skaper hvert år store problemer.  

Å vokse opp i Bangladesh

De fleste barn som blir født i Bangladesh i dag får en mye sunnere start på livet enn for noen år siden, og sjansen for at de kan feire sin femte fødselsdag er mye større enn før. Barnedødeligheten i landet er redusert med hele 60 prosent de siste femten årene, og forventet levealder har økt med 10 år. 

Nesten alle barn i Bangladesh går på skole, både gutter og jenter. På papiret har myndighetene i Bangladesh signert og lovet å oppfylle barns rettigheter, både når det gjelder utdanning, helse, beskyttelse og retten til å si sin mening. Likevel er det mange barn som blir diskriminert, utestengt og aldri hørt. Det kan være fordi de bor langt ute på landsbygda eller i et slumområde i en by, at de har en funksjonsnedsettelse eller tilhører en etnisk minoritetsgruppe – eller rett og slett fordi de er jenter. 

Plans arbeid i Bangladesh

Som Planfadder til et barn i Bangladesh, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får beskyttelse mot vold og barneekteskap. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til at flere unge kommer i jobb.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Forhindre barneekteskap 

Bangladesh er det landet i Asia der barneekteskap forekommer aller hyppigst. Tradisjoner trosser lovforbud. Fattigdom er også en av årsakene til at alt for mange jenter må gifte seg og får barn altfor unge.

Plan har bidratt til å skissere en nasjonal plan for bekjempelse av barneekteskap. I tillegg er vi tilstede i mange av de mest sårbare lokalsamfunnene for å bidra til holdningsendring og øke kunnskapen om jenters rettigheter. Vi støtter lokale organisasjoner og ungdomsgrupper som er aktive i kampen mot barneekteskap. Og vi jobber med å bygge opp selvtilliten og styrken til jentene selv, slik at de skal tørre å ta egne valg om livet, fremtiden og egen kropp. 

Jobbskaping for unge

For at unge mennesker skal kunne ta del i utviklingen og ta kontroll over eget liv er det avgjørende at de øyner mulighetene for å skaffe seg en jobb med verdige arbeids- og lønnsforhold.

Plan i Bangladesh bidrar til å bygge opp relevant kompetanse blant de mest ekskluderte og sårbare ungdommene i landet – med spesielt fokus på unge kvinner. Vi legger også vekt på å gi informasjon om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet og karriereveiledning, slik at de unge peiler seg inn mot et yrke de vil ha en sjanse for å lykkes i. Og vi hjelper dem til å bli bedre til å kommunisere, fordi det er viktig egenskap nesten uansett hvilken jobb du søker på.

Ingen skal utelates

«Leave no one behind» er det store slagordet i FNs bærekraftsmål. Dette er også vårt slagord i Bangladesh. Selv om landets økonomi går så det suser, er det fortsatt mange titalls millioner som sliter på grunn av fattigdom, diskriminering, arbeidsledighet og/eller konsekvensene av klimaendringer. 

Vi jobber for å beskytte alle barn, også de aller mest marginaliserte. Vi ønsker at alle unge skal bli sterkere og bedre rustet til å ta grep om egen fremtid og at de skal bli aktive bidragsytere i samfunnet, både i arbeidslivet og når det gjelder å takle ødeleggende klimaendringer. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Bangladesh er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Barna er fremtiden

— Barna er fremtiden og vi kan bygge en ny verden, sier Sazeda (16). Hun har vært medlem av Plans ungdomsgruppe i Bangladesh siden hun var 10 år. Her har hun lært og diskutert mye om barns rettigheter, og om problemer som landsbybarna møter på, for eksempel barneekteskap. Til tross for god fremgang, er Bangladesh fremdeles et av de landene i verden med aller høyest forekomst av barneekteskap.

Nøkkeltall for Plan i Bangladesh

Plan samarbeider med 29 300 fadderbarn i Bangladesh.

2 216 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 4 119 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Bangladesh siden 1994.

Fakta om Bangladesh

Levealder

Forventet levealder i Bangladesh, sammenlignet med Norge.

Bangladesh:

73 år

Norge:

82 år
I Bangladesh er forventet levealder 9 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 73%.

Bangladesh:

73%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.212 dollar.

Bangladesh:

$1.212
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Bangladesh:

32 av 1000

Verden:

38 av 1000