Med din hjelp kan Plan handle raskt når katastrofen rammer. Vi er tilstede lenge etter at blitzregnet har stilnet. 

I kriser og konflikt er alltid barna de mest sårbare. Plutselig er det normale livet borte. Hverdagsrutiner blir erstattet med kaos og en kamp for å overleve.

Lek, skole og trygghet er rettigheter i seg selv, men også svært viktig for barn som har opplever konflikt, terror og flukt. Det er viktig å beskytte barna mot vold og overgrep i en vanskelig og uoversiktlig situasjon.

Jeg vil bli katastrofefadder

Fast giver til Katastrofefondet

  • Bidraget ditt er 200 kroner i måneden.
  • Med støtte fra deg hjelper vi barn som rammes av krig og katastrofer.
  • Hvert år får du en rapport om hva midlene har gått til siste året.
  • Du kan få skattefradrag for din støtte til Plan

Slik arbeider Plan med katastrofer:

  • Nødhjelp som mat og rent vann. Det er også viktig å beskytte barna mot vold og overgrep i en vanskelig og uoversiktlig situasjon. Skolegang gir stabilitet og trygghet i hverdagen, og hindrer lange brudd i barnas utdanning.

  • Gjenoppbygging av lokalsamfunn og hjelp til å takle vanskelige opplevelser. Plan tenker langsiktig og samarbeider tett med lokalsamfunnet og myndighetene.

  • Forebygging av katastrofer, enten ved å redusere faren for at katastrofen inntreffer eller bidra til at lokalsamfunn er bedre rustet til å takle for eksempel ekstremvær og klimaendringer.