Norad støtter Plan-prosjekter

Plan har en flerårig samarbeidsavtale med Norad for å drive utviklingsprosjekter i seks land i Afrika og Asia. I tillegg har vi en avtale om informasjonsarbeid overfor ungdom i Norge.

I april 2020 signerte Plan en ny femårig avtale med Norads Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor. Avtalen Girls Get Equal: Preventing Child, Early and Forced Marriage har et budsjett på 246,4 millioner, fordelt over årene 2020-2024. 

Dette gjør Plan:

Våre prosjekter har en helhetlig tilnærming til å redusere forekomsten av barneekteskap. Med støtte fra Norad vil vi: 

  • tilby jenter skolegang
  • øke kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter blant ungdommer
  • hjelpe jenter og familier unngå å gifte bort døtrene ved å øke familiens inntekt
  • mobilisere lokalsamfunn for å endre sosiale normer og praksis knyttet til  tidlig ekteskap for jenter
  • bidra til å styrke lover og politikk knyttet til barneekteskap og barnevern, og implementering av disse

Prosjektet bidrar direkte til FNs bærekraftsmål om å avskaffe skadelige skikker innen 2030. 

Vi styrker sivilt samfunn

Plan mener at et sterkt og uavhengig sivilsamfunn er en uunnværlig drivkraft i kampen mot fattigdom, undertrykking og for barns rettigheter. Vi kommer til å jobbe tett med en lang rekke nasjonale og lokale organisasjoner for å sammen gjennomføre prosjektene. Vi tilbyr våre partnere kompetanseheving og langsiktig samarbeid. 

Disse landene er inkludert i Norad-avtalen:

Bangladesh, Malawi, Nepal, Niger, Tanzania og Uganda. I alle disse landene er det vanlig at jenter gifter seg før de fyller 18, mange før de er 15. Niger topper statistikken. Her blir så mange som 76 prosent av jentene gift som barn.

Norad-støtten går til:

  • 317.000 barn og ungdommer
  • 741 skoler
  • 544 lokalsamfunn 

Norad-støtte til informasjonsarbeid i Norge

I tillegg til støtten over, mottar Plan informasjonsstøtte fra Norad. Plan jobber målrettet for å skape engasjement blant ungdom (13-19 år) for Bærekraftsmålene, utviklingstematikk- og politikk. Informasjonsstøtten fra Norad er i sin helhet viet vår ungdomssatsning. 

Plan International Norge har for perioden 2017–2020 fått støtte til informasjonsarbeid fra Norad til henholdsvis:

  1. å utvide lavterskeltilbudet PlanUngdom
  2. å videreføre og styrke ungdomsgruppa URO sitt informasjons- og påvirkningsarbeid 

Hovedmålet med Plans ungdomssatsning er at ungdom skal få økt kunnskap om og engasjement for barn og unges rettigheter og situasjon globalt – for aktivt selv å kunne bidra til å sikre barn og unges rettigheter og oppnåelse av FNs Bærekraftsmål. Rammeavtalen for 2017-2020 er på NOK 1 300 000.
 

Avtaler: