Plan får støtte av Norad for å drive utviklingsprosjekter i Asia og Afrika. 

Prosjektene dekker disse temaene: 

  • Utdanning. Prosjektene har et særlig fokus på jenters rettigheter, barn med funksjonshemminger og andre marginaliserte barn. 
  • Forebygging og beskyttelse mot kriser og katastrofer. Arbeid med trygge skoler er en viktig del av arbeidet. 
  • Beskyttelse av barn. Arbeid mot barneekteskap er en viktig del av prosjektene. 

I alle prosjektene har Plan fokus på følgende tema: 

Å styrke sivilt samfunn: «Sivilt samfunn» betyr befolkingens egne måter å organisere seg på, uavhengig av familien, staten og markedet. Det er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen i alle land. For eksempel kan frivillige organisasjoner bidra til å redusere fattigdom og styrke barns rettigheter. 

Derfor er en viktig del av Plans arbeid å styrke sivilsamfunnet. Vi mener at et sterkt og uavhengig sivilsamfunn er en uunnværlig drivkraft i kampen mot fattigdom, undertrykking og for barns rettigheter.

Jenters rettigheter er et viktig perspektiv i alle våre prosjekter. I mange av landene der Plan jobber, er det en utbredt holdning at jenter og kvinner er mindre verdt enn gutter og menn. Plan trekker inn likestillingsperspektivet i alt vårt arbeid, og støtter krefter som kjemper for jenters rettigheter. 

Deltakelse fra barn og unge er også viktig i Plans arbeid. Når vi skal bedre situasjonen for barn og unge, er det viktig å høre deres syn på hvor skoen trykker. Involvering av barn og unge styrker også eierskapet til våre tiltak. 

Funksjonshemmede barn opplever diskriminering i mange av områdene der Plan jobber. Mange blir frarøvet skolegang, blir utstøtt eller utsatt for vold og overgrep. Dette gir igjen større fare for arbeidsledighet og fattigdom når de blir voksne. Inkludering av funksjonshemmede er derfor et viktig perspektiv i våre prosjekter. 

Les mer om hvordan Plan bruker støtten fra Norad (engelsk)

Disse landene får Norad-støtte fra Plan: 

  • Asia: Nepal og Vietnam
  • Afrika: Kenya, Liberia, Malawi, Tanzania, Zambia og Zimbabwe. 
  • I tillegg støtter vi to regionale prosjekter som dekker flere land, et i Vest-Afrika og et i Asia. 

Hvor mye penger?

Norad og Plan har undertegnet en rammeavtale for perioden 2016-2019. Totalt beløp for disse fire årene er 176 millioner kroner. Pengene fordeles på 16 ulike prosjekter.

Se kontrakter knyttet til Norad-avtalen (engelsk)